regels en grenzen - Korein Kinderplein

advertisement
REGELS EN GRENZEN
Korein Kinderplein wil uw kind begeleiden in het ontwikkelen van persoonlijke en
sociale vaardigheden, waarden en normen. Bijvoorbeeld door hun zelfvertrouwen
en zelfstandigheid te stimuleren. Regels en grenzen zijn een belangrijk aspect
van dit opvoedproces. Hoe gaan we hier op het Kinderplein mee om?
Verschil tussen regels en grenzen
Regels zijn voorschriften en geven we vooraf. Uw kind weet hierdoor wat er van hem of haar verwacht wordt op
ons Kinderplein. Regels gelden altijd en voor iedereen. Grenzen kun je zowel vooraf als achteraf aangeven.
Bijvoorbeeld als ze overschreden zijn. Grenzen zijn vooral afhankelijk van de stemming en het acceptatievermogen
van ouders en opvoeders. Inzicht in de ontwikkeling van kinderen is belangrijk om te weten welk gedrag we
redelijkerwijs kunnen verwachten bij een bepaalde leeftijd. En hoe we daar op moeten reageren. Zijn kinderen
al wat ouder? Dan stellen we de regels van het Kinderplein in overleg met de kinderen vast. Hierdoor worden de
regels onderlinge afspraken, waarbij kinderen zich meer betrokken voelen. Het belangrijkste voordeel? Ze
houden zich er gemakkelijker aan!
Waarom stellen we regels en grenzen?
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen al doende ontdekken, anderen ontmoeten en zich ontwikkelen.
Kortom: ze willen hun grenzen verleggen. Op het Kinderplein stimuleren we dit proces. Door positief gedrag te
belonen, leren kinderen meteen welk gedrag wel en niet acceptabel is. Op het Kinderplein hebben we om
verschillende redenen regels en grenzen:
•Voor het kind: voor veiligheid, houvast en leren omgaan met teleurstellingen.
•Voor ouders: ouders hebben behoeften en wensen waarmee we rekening willen houden.
•Voor de omgeving: door regels en grenzen leren kinderen rekening houden met anderen in hun omgeving.
Wat doen we op het Kinderplein ?
Op het Kinderplein zijn eenvoudige regels die de omgeving overzichtelijk en herkenbaar maken. Kinderen
weten wat er van hen verwacht wordt. Ze krijgen de ruimte om grenzen te verkennen en te leren wat wel en
niet acceptabel is. Door kinderen aan te spreken op wat zij doen, leren zij de gevolgen van gedrag kennen. Een
consequente benadering is hierbij van groot belang. We leggen duidelijk uit als iets niet kan of mag en bieden
waar mogelijk een alternatief. Positief gedrag benadrukken we heel bewust.
Tips voor thuis
•Wees duidelijk en consequent: ja is ja, nee is nee.
•Leg regels en afspraken uit: als kinderen inzicht hebben in het waarom van bepaalde regels, volgen ze deze
eerder op.
•Beloon positief gedrag: geef een complimentje. Dit kan door een schouderklopje, een knikje of positieve
opmerking. Uw kind weet hierdoor dat u het goede gedrag gezien hebt.
•Negeer negatief gedrag: het is een vorm van aandacht vragen. Door negatief gedrag te negeren ervaart uw
kind dat dit gedrag niets oplevert.
•Bied alternatieven aan. Ga bijvoorbeeld buiten tegen een bal schoppen in plaats van binnen met blokken
gooien.
•Laat merken dat u last hebt van het gedrag van uw kind, niet van uw kind zelf. Benoem duidelijk het gedrag
dat u niet accepteert, bijvoorbeeld: ‘ik vind het niet fijn dat je met speelgoed gooit’ in plaats van ‘jij bent heel
vervelend.’
Tot slot
Grenzen stellen hoort bij de opvoeding. Leren omgaan met grenzen is een voorwaarde voor persoonlijke en
sociale ontwikkeling. Samen met u willen we zorgen voor een optimale opvoedingssituatie. Hebt u vragen over
het welzijn of de ontwikkeling van uw kind? Stel deze dan gerust aan de pedagogisch medewerker. Wilt u meer
informatie over grenzen en regels stellen? Kijk dan eens op: www.jmouders.nl en cjgeindhoven.nl.
Download