uitbetalingsformulier

advertisement
UITBETALINGSFORMULIER
Onthaal Gemeentehuis Zwevegem
Dienst economie – Elke De Ridder
Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem
T 056 76 55 67
F 056 76 55 68
[email protected]
www.zwevegem.be/kadobon
maandag tot vrijdag: van 8u tot 12u – van 13u tot 16u30
Wat als ik een kadobon heb ontvangen?
Vul dit formulier in en geef het samen met de in te leveren bonnen af aan het onthaal in het gemeentehuis of op de
dienst economie.
Blanco uitbetalingsformulieren zijn te downloaden op de website www.zwevegem.be/kadobon, kunnen afgehaald
worden op aan het onthaal van het gemeentehuis of op de dienst economie, of kunnen op eenvoudig verzoek
opgestuurd worden ([email protected]).
Bij het inleveren van de bonnen wordt het uitbetalingsformulier ondertekend voor ontvangst en wordt een kopie
gemaakt als bewijs.
Hoe krijg ik mijn geld?
Na inlevering van de bonnen aan het onthaal op het gemeentehuis of aan de dienst economie wordt de tegenwaarde
van de ingeleverde bonnen teruggestort op het rekeningnummer dat werd opgegeven bij inschrijving.
De Zwevegemse kadobon kan niet cash worden uitbetaald.
Hoe lang kan ik een bon inwisselen?
Elke bon is één jaar geldig. Na de vervaldatum van de bon heeft de deelnemende handelaar nog 3 maanden de tijd
om de kadobon in te leveren.
Let op: het is niet de bedoeling dat de handelaar de kadobon nog aanvaardt na de vervaldag.
In te vullen door de handelaar
Naam van de zaak:
__________________________________________________
Adres van de zaak:
_____________________________________________te ______________________
Naam van de persoon die
de bonnen inruilt:
__________________________________________________
Aantal in te leveren bonnen:
_________________________
Totaalbedrag van de in te leveren bonnen:
____________ EUR
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
Ik bevestig dat de tegenwaarde van de ingeleverde waardebonnen mag gestort worden op het rekeningnummer dat
werd opgegeven bij mijn registratie als deelnemende handelaar.
Voornaam en naam:
________________________________________
Datum:
________________________________________
Handtekening ambtenaar
Handtekening handelaar
_______________________
__________________________
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards