PO spelen met vorm (2014)

advertisement
“Spelen met vorm”
Praktische Opdracht bij de discipline Architectuur
De hedendaagse architectuur kenmerkt zich door het speelse gebruik van de vorm.
Een huis of kantoor kan tegenwoordig niet meer volstaan met de spreekwoordelijke vier muren. Kijk
maar eens om je heen, een hedendaags of post-modern gebouw valt op door zijn, vaak ingewikkelde
vormgeving en kleurgebruik. Soms is de vormgeving juist heel eenvoudig gehouden en is het een
strak geheel. Kijk bijvoorbeeld naar ons nieuwe schoolgebouw. Sommige gebouwen worden ware
kunstwerken.
Bij de discipline architectuur ga je bewuster kijken naar de vormen van gebouwen. Je maakt de
volgende opdrachten en post van elke opdracht het resultaat (= antwoorden op de vragen/gemaakte
tekeningen) op je blog.
Opdracht 1: Kijken
In dit opdrachtblad vind je enkele voorbeelden van moderne en hedendaagse architectuur (onderaan
dit document), bekijk ze aandachtig. Kies drie aansprekende voorbeelden en beantwoord per
afbeelding, uitgebreid de volgende vragen;
1. Welke vormen komen in het gebouw voor; geometrisch ?_ organisch? (benoem de
onderdelen.)
2. Is er sprake van herhaling van vormen, zo ja welke vormen en wat gebeurt er met het
formaat er van?
3. Is er sprake van een contrast (tegenstelling) van vorm / kleur?
4. Is er sprake van een open ruimte zoals; een doorgang / opening / vide / enz.?
5. Is er sprake van een facade/ een voorgevel? Hoe zie je dat?
6. hoe zou de plattegrond van dit gebouw er uit zien? (maak een schets)
Opdracht 2: Verzamelen en benoemen
Zoek minstens vijf afbeeldingen van opvallende hedendaagse architectuur. En vertel welke
onderdelen jou aanspreken. Heeft het gebouw een bepaalde functie? Is die functie af te ‘lezen” van
het gebouw?
Opdracht 3: Tekenen van een ontwerp
Maak een architectuurtekening; Ontwerp de buitenkant van een school, museum, theater of station.
Kies één van deze gebouwen. In jouw gebouw moet één of meer van de onderstaande kenmerken (je
mag zelf kiezen welke) , een belangrijke rol spelen:

Een contrast in vorm of kleur.

Een opening / restruimte.

Organische vormen / uitstulpingen.

Herhaling van vormen met aanpassing van het formaat.
Je werkt dit netjes uit in een tekening op A4 formaat, uitgewerkt met potlood en/of fineliner. Hiervan
maak je een foto, en deze post je op je blog.
Succes en veel plezier!
TIP: kijk voor inspiratie eens op de volgende websites met veel architectonische hoogstandjes:
http://www.froot.nl/?s=architectuur
http://www.architectuurgids.nl/
Enkele voorbeelden van hedendaagse architectuur (kies hier 3 gebouwen voor opdr. 1)
Guggenheim, Bilbao.
Rietveld Schröder huis, Utrecht.
Agora theater, Lelystad
CCTV-gebouw in Bejing, China. Het
gebouw is het nieuwe hoofdkantoor van
de Chinese staatstelevisie, Ontwerp: Rem
Koolhaas (Nederlandse architect)
Boven: Gasuniegebouw Groningen door Aalberts en
van Huut.
Rechts: ING house, Amsterdam
“An architect is the drawer of dreams”
Grace Mc Garvie
De architect is een ruimtelijk ontwerper. Het is een van de
weinige beroepen waarin persoonlijke ideeën iets betekenen
en waar deze ideeën vertaald kunnen worden in een
permanente fysieke of geestelijke bijdrage aan
maatschappelijke ontwikkeling. Architecten ontwerpen vaak
meer dan gebouwen; hun werk kan variëren van een
miniatuur tot een megastructuur, van een postzegel tot een
metropolis. Een architect is in ieder geval in staat om een
ruimtelijk ontwerp te vervaardigen dat een adequaat
antwoord geeft op de gestelde opgave. Hij (vaak ook: zij!)
bezit hiervoor een creatieve houding, een onderzoekend en
kritisch vermogen, maatschappelijke betrokkenheid en
vakdeskundigheid.
Download