Voorstellen van en redeneren over kennis Deel 1

advertisement
Voorstellen van
en redeneren over kennis
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Vorig uur:
Kennissystemen
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Nu
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
verwerft
kennis
van
Specialist
(expert)
Kennisingenieur
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Kennisgebruiker
Vragen van de
kennisingenieur (1)
• Woordenschat
– Wat zijn de belangrijke objecten?
– Wat zijn de typen van deze objecten?
– Wat zijn de relaties tussen verschillende
objecten?
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Jan, Piet, Joris en Corneel
Al die willen te kap’ren varen
moeten mannen met baarden zijn.
Jan, Piet, Joris en Corneel,
die hebben baarden,die hebben baarden.
Jan, Piet, Joris en Corneel
die hebben baarden, zij varen mee.
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
•
Wat zijn de belangrijke objecten in “Al
die willen…”
A.
B.
C.
D.
Jan, Piet, Joris en Corneel
mannen met baarden
diegene die te kap’ren willen varen
geen enkele antwoord is juist
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Mogelijke antwoorden
• Objecten:
• Objecten: Jan,
Jan, Piet,
Piet, Joris,
Joris, Corneel Corneel
• Types: man- • Types: man,
met-eenbaardeigenaar,
baard,
meevaarder
meevaarder • Relaties: geen
• Relaties:
geen
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
• Objecten: Jan,
Piet, Joris,
Corneel, baard
• Types: man,
meevaarder
• Relaties:
hebben
Vragen van de
kennisingenieur (2)
• Expliciete kennis
– Basisfeiten over de individuele objecten
• Jan, Piet, Joris en Corneel hebben baarden
– Algemene feiten over meerdere objecten
• Al die willen te kap’ren varen
moeten mannen met baarden zijn.
• Impliciete kennis
– Jan, Piet, Joris en Corneel zijn mannen.
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
“Juist vandaag valt de kieslijst voor Provinciale Staten
in de bus. ‘Ik sta er niet op. Dat voelt toch wel
vreemd’, zegt Martien van der Wielen.”
Welke van de volgende stellingen is juist?
A. “Martien van der Wielen staat niet op het lijst” is een
algemene feit.
B. “Martien van der Wielen stond op het lijst in het
verleden” is een impliciete kennis.
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Taken van de
kennisingenieur
• Kies een representatieformalisme
– Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
• Zet de kennis om in dit formalisme
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Ondubbelzinnigheid
• Iedereen houdt van een dier
Iedereen van één
dier of ieder van
zijn/haar dier?
Vragen van een
kennisingenieur
Nicolas Poussin
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Onbekende schilder
Expressiviteit
• Hoe spel je microtonale
muziek (< ½ toon) op een
klassiek piano?
½
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Compositionaliteit
verplicht
fietspad
einde van
einde van
verplicht
fietspad
parkeerverbod
einde van
verboden stil
te staan
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Leesbaarheid voor
mens en machine
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Dus, …
• Het representatieformalisme moet
– ondubbelzinnig
– expressief
– compositioneel
– leesbaar voor mens en machine
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Kandidaten
natuurlijke
taal
ondubbelzinnig
expressief
++
compositioneel
leesbaar voor mens ++
leesbaar voor
+/machine
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
logica XML,
RDF,…
+
+
+
+/+
+
+
+/+
++
Kandidaten
• Logica’s
– eerste orde logica, prepositielogica,
beschrijvende logica’s, versteklogica, modale
logica, …
Volgende
week meer!
• XML – RDF - …
– XML, RDF, RDFS, OWL
• nog veel meer…
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Wat hebben we gezien?
• Objecten, types en relaties.
• Kennis: impliciet en expliciet.
• Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
– ondubbelzinnigheid
½
– expressiviteit
– compositionaliteit
– leesbaarheid voor mens en machine
Vragen van een
kennisingenieur
Wat verwachten we van een
representatieformalisme?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards