Minervalaan 21-hs

advertisement
1
Minervalaan 21-hs
Object
Minervalaan: In de Romeinse mythologie de godin van de wijsheid.
Courant benedenhuis
met grote tuin
Minervalaan 21-hs
1077 NK Amsterdam
MAKELAAR:
Arnold Postma
M.
+31 6 54 72 55 85
E.
[email protected]
Vraagprijs
€ 780.000,-- k.k.
2
Minervalaan 21-hs
Indeling
Courant benedenhuis van 146 m2 met een kelder van 33 m2 en
een grote tuin van ruim 100 m2. De woning is recent gerenoveerd en voorzien van een nieuwe
centrale verwarming en elektra. Koper dient vloeren, badkamer en
keuken te plaatsen. Er is tevens een ruime kelder met veel bergruimte.
Het pand is een Rijksmonument.
Indeling
Begane grond
De eigen entree geeft toegang tot de woning op de begane grond.
Er is een ruime hal met toilet en garderobe. De woonkamer is
gelegen over de lengte van het appartement en heeft aan de
achterzijde openslaande deur naar de tuin. De keuken is voorzien van nieuwe leidingen en heeft tevens een
deur naar de diepe en zonnige tuin. 3
Minervalaan 21-hs
Indeling
Indeling vervolg
1e verdieping
Er is een ruime overloop en met een kast voor de wasmachine en
droger en een apart toilet. De grote slaapkamer heeft aan de
voorzijde een mooie erker en aan de achterzijde openslaande
deuren naar een balkon. Deze ruimte is eenvoudig op te delen in
twee courante slaapkamers (voorheen suite).
Aan de voorzijde is een slaapkamer en aan de achterzijde is de
toekomstige badkamer gepland. De badkamer heeft voldoende
ruimte voor een douche, ligbad en toilet. Alle leidingen zijn al
aanwezig.
De kelder heeft stahoogte en veel bergruimte.
4
Minervalaan 21-hs
Ligging
Gelegen in stadsdeel Zuid aan de mooie en brede Minervalaan met fraaie bomen en grasvelden.
Nabij de Beethovenstraat en de Cornelis Schuytstraat met haar
vele winkels en restaurants.
De woning is goed te bereiken met zowel eigen vervoer als met
openbaarvervoer, dicht bij uitvalswegen en station Zuid.
Er zijn twee parkeervergunningen mogelijk. 5
Minervalaan 21-hs
Kadastraal / bijzonderheden
Kadastrale omshrijving
Pm.
Bijzonderheden
Rijksmonument
Zeer goede plafond isolatie op de verdieping van de
slaapkamers
Voorbehoud voor het verkrijgen van de splitsingsvergunning
Hydrofoor voor het gehele pand
Rijksmonument. Groot onderhoud IB aftrekbaar. Zie ook
www.monumenten.nl en www.restauratiefonds.nl voor meer
informatie
Doordat het verkochte een rijksmonument betreft, zal
verkoper niet zorg dragen voor een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de regeling energieprestatie
gebouwen
6
Minervalaan 21-hs
Exterieur in beeld
7
Minervalaan 21-hs
Interieur in beeld
8
Minervalaan 21-hs
Interieur in beeld
9
Minervalaan 21-hs
In het kort
Voorzieningen
Vertrekken
Elektrische installatie voorzien van
Entree
meerdere groepen en
Woonkamer
aardlekbeveiliging
Keuken
Centrale verwarmingsinstallatie
Toilet
met AWB Thermo Elegance 5
Slaapkamer
combiketel uit 2012
Zijkamer
Badkamer
Buitenruimte
Kelder
Tuin
Balkon
Aanvaarding
In overleg
Prijs
€ 780.000,-- kosten koper
Zakelijke lasten
OZB ('12) € 362,55 per jaar
Rioolrecht ('13) € 149,41 per jaar
Servicekosten p.m. Onderhoud
Intern: goed
Extern: goed
Fundering
Volgens ingewonnen
informatie bij dienst Bouw
en Woningtoezicht is er
geen negatieve informatie
bekend.
Roerende zaken
Niet van toepassing. Bestemming
Wonen volgens
bestemmingsplan en
woningcartotheek.
Grondsituatie
Gelegen op erfpacht
AB 2000
Canon € 4.353,- per jaar
voor het gehele pand
Kadastraal
Gemeente Amsterdam
Sectie Z
Nummer 771
Groot 1 Are 82 Centiare
Oppervlakten
Gebruiksoppervlakte:
ca. 146 m2
Kelder:
ca. 33 m2
Tuin:
ca. 100 m2
Milieu
Volgens ingewonnen
informatie bij dienst Milieu en Bouwtoezicht is er geen
negatieve informatie bekend
m.b.t. verontreiniging.
Bouwjaar
2007
10
Plattegrond: Minervalaan 21-hs
11
Plattegrond: Minervalaan 21-hs
12
Plattegrond: Minervalaan 21-hs
13
Plattegrond: Minervalaan 21-hs
14
Plattegrond: Minervalaan 21-hs
15
Plattegrond: Minervalaan 21-hs
16
Minervalaan 21-hs
Algemeen
Notariskeuze
De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de
Koninklijke Notariële beroepsorganisatie, Ring Amsterdam, door
een door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio
Amsterdam of binnen een straal van 5 km van het ter verkoop
aangeboden object.
Uitbrengen van biedingen
Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van
verantwoordelijkheden geven wij hierbij graag melding van de
verkoopcondities in geval een aspirant-koper geen gebruik wenst
te maken van deskundige aankoopbegeleiding zulks in de vorm
van een beëdigd of gecertificeerd makelaar.
Indien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe door de
aspirant-koper wordt gekozen, dient deze aan verkopende
makelaar naar genoegen aan te tonen dat het onderliggend
voorstel voldoende financieel is gewaarborgd. Dit kan worden
aangetoond door bijvoorbeeld contact met of afgifte van een
uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkend
financiële instelling of adviseur.
Biedingen worden bij voorkeur per post of e-mail aan de
verkopend makelaar toegezonden, vergezeld van een
afschrift van een geldig legitimatiebewijs.
De verkoper en diens makelaar zal aan aspirant-koper al
hetgeen meedelen dat ter kennis van koper behoort te worden
gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke
aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden
kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de
geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden,
door verkoper en/of diens makelaar niet behoeven te worden
verstrekt. Aspirant-koper aanvaardt diens onderzoeksplicht als
zodanig. De aspirant-koper dient zelf de voor koop gangbare
informatiebronnen te raadplegen.
Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de
verkoper (en/of diens makelaar) antwoordt met een acceptatie,
het uitbrengen van een ander voorstel of door afwijzing van het
door aspirant-koper uitgebrachte voorstel.
3 dagen bedenktijd
Sinds 1 september 2003 is de "wet koop onroerende zaken" van
kracht. De gevolgen van deze wet voor de woningmarkt en de
makelaardij kunnen we samenvatten in twee hoofdpunten: drie
dagen bedenktijd voor de koper en het schriftelijk vastleggen van
de koop.
Bedenktijd
Een consument die een woning koopt heeft drie dagen
bedenktijd. Daarin kan hij de overeenkomst alsnog ongedaan
maken. De consument krijgt zo de gelegenheid om alsnog
deskundigen te raadplegen of wat extra nachtjes te slapen over
de aankoop. Deze bedenktijd is van dwingend recht: koper en
verkoper kunnen niet afspreken dat deze niet van toepassing is.
Wel kan koper tijdens de bedenktijd uit eigen beweging afstand
doen van de resterende bedenktijd. De bedenktijd begint op de
dag die volgt op de dag dat de koper (een kopie van) de door
beide partijen getekende koopakte heeft ontvangen. Het
precieze tijdstip waarop de koper de akte ontvangt, is niet van
belang.
Schriftelijk vastleggen
In tegenstelling tot de situatie vóór 1 september 2003 is de
koop van een woning (door een consument) pas gesloten als de
koopakte door koper en verkoper is getekend. Tot die tijd is er
geen rechtsgeldige koop. Dit is door meerdere gerechtshoven
bevestigd; indien een koopovereenkomst ten aanzien van een
woning niet schriftelijk wordt vastgelegd conform artikel 7:2
BW, is de sanctie nietigheid.
Download