Protocol Fibromyalgie

advertisement
Protocol Fibromyalgie
FIBROMYALGIE
Fibromyalgie wil zeggen: pijn in
bindweefsel en spieren. Bij fibromyalgie komen verschillende
klachten tegelijkertijd voor, zoals
pijn, vermoeidheid, stijfheid, veelal stemmingswisselingen en
soms een slechte nachtrust. De
pijn komt vooral voor op de
specifieke tender points in de
spieren, het bindweefsel en in en
rondom de gewrichten. Dit is net
als spierpijn na flink sporten,
overbelasting of tijdens griep,
alleen gaat het niet meer over.
Het wetenschappelijk onderzoek
naar de oorzaak van fibromyalgie
heeft nog niet veel opgeleverd. Er
Uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Oorzaken
Het is duidelijk dat er bij fibromyalgie een verandering is in het
spiermetabolisme, dat pijn en
vermoeidheid kan veroorzaken.
Het is opvallend dat het bij vrouwen vaker voorkomt dan bij
mannen. Verder lijkt er een
verwantschap te bestaan met
CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom).
De meest voorkomende oorzaken
van fybromyalgie zijn:
1. Sluimerende virussen.
2. Hypothalamusstoring met een
verstoring van het autonome
zenuwstelsel.
3. Onverwerkte emoties.
4. Leverstoring met een storende
invloed op het bindweefsel
van de spieren en gewrichten.
NTM-Fibrocontrol
Bij fibromyalgie is ter ondersteuning van het herstel en als basissuppletie het middel
NTM-Fibrocontrol zeer nuttig, dat
speciaal ontwikkeld is om het
energiemetabolisme van de spieren te herstellen. NTM-Fibrocare
bevat vitaminen en mineralen,
aminozuren, silicium, MSM en
appelzuur.
Appelzuur of malaat is een
essentiële component is van de
zijn veranderingen in de spierspanning, die men echter ook bij
mensen vindt zonder fibromyalgie. Mogelijk is er een storing in
de hersenen, die invloed heeft op
de doorbloeding of de
spierspanning. Mogelijk
heeft de manier van
verwerken van prikkels
uit de omgeving invloed
op de klachten. Het is in
ieder geval geen ontstekingsziekte en het is
hoogstwaarschijnlijk niet
erfelijk. De diagnostische
criteria zijn redelijk
subjectief, wel zijn de
specifieke “tender points” op
meerdere plaatsen zeer pijnlijk.
Opvallend is dat fibromyalgie niet
tot beschadigingen van spieren
of gewrichten leidt.
Hypofyse storing treffen we in het
algemeen ook vaker bij vrouwen
dan bij mannen aan. In het proces
van de gluconeogenese kunnen
pyruvaat (dat ontstaan is in de
glycolyse), lactaat, aminozuren en
glycerol, omgezet worden in
glucose. Dit proces kost energie
en vindt vooral plaats in de lever.
In de praktijk vinden we dan ook
in de meeste gevallen een (energetische) leverstoring bij fibromyalgie patiënten. Een verhoogde
mate van glycolyse en gluconeogenese gaan samen met spierafbraak en resulteren in pijn en
vermoeidheid. Deze metabole
veranderingen worden beïnvloed
door een tekort aan substraten,
die nodig zijn voor een optimale
energieproductie via de citroenzuurcyclus in de mitochondriën.
We zien positieve effecten van
middelen die de energieproductie
via de citroenzuurcyclus ondersteunen en van anti-oxidanten, die
de gevolgen van het niet optimaal
functioneren van de citroenzuurcyclus ondervangen.
Een chronische virusbelasting is
bij fibromyalgie vaak aanwezig en
verstoord het autonome zenuwstelsel (doorbloeding van de spieren), het bindweefsel van het
bewegingsapparaat, de hypothalamus, de lever en in een aantal
gevallen de milt. Hierdoor wordt
het bewegingsapparaat extra
gevoelig en worden therapieën
geblokkeerd.
citroenzuurcyclus. De toevoer van
een geringe hoeveelheid exogeen
malaat is nodig om de ATP
productie te optimaliseren. Van
de combinatie magnesium en
appelzuur is aangetoond dat het
de pijn vermindert bij fibromyalgie. Calcium, magnesium en
fosfaationen spelen een belangrijke rol in de fysiologie van de
spiercontractie en de relaxatie.
MSM (methylsulfonylmethaan) is
een natuurlijke organisch gebonden vorm van zwavel. MSM werkt
analgetisch, anti-inflammatoir,
remt spierspasmen, stimuleert de
doorbloeding en is essentieel
voor de vorming van soepel
bindweefsel. Taurine komt in
hoge concentraties voor in de
skeletspieren en kan de vrije radicalenschade beperken.
Behandelprotocol
Fibromyalgie
Het behandelprotocol is een
algemeen effectief behandelplan
dat individueel aangepast kan
worden afhankelijk van de
aanwezige klachten en oorzaken.
Algemene adviezen:
Elektrosmog saneren bij de
slaapplaats. Als we slapen zijn
onze hersenen en met name het
limbisch systeem 200-400 maal
gevoeliger voor elektrosmogbelasting dan wanneer wij wakker
zijn. Elektrosmogbelasting werkt
zeer storend op de functie van de
hypothalamus en het autonome
Consult 2
Voortzetten van het volledig elimineren van virussen en een eventuele toxische belasting.
Leverstoring opheffen met behulp
van NTM-Livercare, Mariadistel of
NTM-Hepatocare en het herstel
van de lever, de hypothalamus en
het bindweefsel ondersteunen
met NTM-Mn 10.
Consult 3
De leverfunctie verder herstellen.
NTM-Gland Adrenal,
NTM-CoQ-100, NTM-y-Oryzanol,
NTM-Aminocare, NTM-Ca-Mg-K,
NTM-Enzycare, Hepato Balance,
Acidus Balance, NTM-AntiOx en
NTM-Motiocare.
Basis suppletie:
NTM-Fibrocontrol (2 maal daags
1) ter herstel van het energiemetabolisme van de spieren bij
fibromyalgie in combinatie met
NTM-D 500 en eventueel
NTM-Mega 3.
Andere middelen die afhankelijk
van het individueel aangepaste
behandelplan nuttig kunnen zijn
onder andere: NTM-Gland
Hypofyse, NTM-Adrenocare,
De hypothalamus en het autonome zenuwstelsel verbeteren door
middel van Nervo Balance en
Adreno Balance.
Consult 4
Onverwerkte emoties, het
limbisch systeem en de hypothalamus verder herstellen met
behulp van Emotio Balance of
Adreno balance in combinatie
met Meridian Balance druppels.
Specifieke extra middelen inzetten als er nog sprake is van
orgaanstoringen.
Consult 5
Voortzetten van het herstel van
onverwerkte emoties, de hypothalamus en het autonome
zenuwstelsel door middel van de
aangewezen middelen. Het
herstel van de spierstofwisseling
en het bindweefsel eventueel
ondersteunen (naast
NTM-Fibrocontrol) met NTM-nFKappa of Energy Balance.
Consult 6
Inventarisatie van eventueel nog
aanwezige storende oorzaken en
verstoorde functies, de toestand
van de spierstofwisseling en het
herstel van de trigger points.
Controle van elektrosmog eliminatie, de 3 G’s en de dieetmaatregelen. Het opstellen van een
gedoseerd geleidelijk op te
voeren bewegingstherapie
programma of medische trainingstherapie onder begeleiding.
De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang
van de volksgezondheid is deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen enkele wijze instaan voor de
volledigheid van, of eventuele fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.
Nutramin BV • Hogeweg 228 • 3815 LZ Amersfoort • Telefoon 033 - 422 00 44 • www.nutramin.nl
Uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Consult 1
Sluimerende virussen elimineren
door middel van Viri of Elaps
Balance, en NTM-Immunocare.
Detox Balance toevoegen als er
sprake is van een toxische belasting.
zenuwstelsel en verergert fibromyalgie klachten. Andere goed
adviezen zijn: werken aan de 3
G’s, gedoseerd bewegen en een
gezond basisdieet.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards