INTERREG

advertisement
Europese Territoriale
Samenwerking
Edwin Koning
Ministerie van Infrastructuur
en Milieu
Waar gaan we het over hebben?
•
•
•
•
•
•
Wat is Interreg?
Evaluatie
Wat worden de nieuwe prioriteiten?
Vereenvoudiging
Betrekken stakeholders
Publieksactiviteiten
28 mei 2013
INTERREG IS…
• Verkleinen van economische en sociale verschillen;
• Door ondersteuning van samenwerkingsprojecten.
3 smaken:
A: Grensoverschrijdend (EZ);
B: Transnationaal (IenM);
C: Interregionaal (IenM en BZK).
28 mei 2013
Evaluatie
(Consortium Bureau Buiten en Link-EU)
• NL deelname hoog, probeer bedrijfsleven meer te betrekken.
• Kwaliteit hoog, bijdrage aan nationale doelstellingen (voor IenM o.a.
Nota Ruimte en SVIR).
• Maak resultaten zichtbaarder.
• Let bij themakeuze nieuwe programma’s op mix uitdagingen voor NL
en sterke punten van NL.
• Vereenvoudig het administratieve proces.
• Stimuleringsregelingen vmVROM zeer effectief.
• Structuur met contactpersonen bij AgNL hoog gewaardeerd.
• Regio’s zeer tevreden met coördinatie IenM.
Evaluatie gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.
28 mei 2013
Prioriteiten
NAC
A
B
C
X
X
X
X
(X)
X
(X)
X
Koolstofarme
economie
X
X
X
X
Klimaat
X
?
Milieu,
hulpbronnen
X
X
Innovatie
ICT
MKB
Transport
Werkgelegenheid
X
(X)
X
Inclusie,armoedebestrijding
Scholing
Institutionele
capaciteit
28 mei 2013
Interreg A Duitsland-Nederland
Belangrijkste beleidsthema’s:
• Innovatie
• MKB
• Koolstofarme economie / duurzame energie
• Arbeidmobiliteit
• Klimaatadaptatie / Milieu
Programmagebied:
• Bestaande 20% / aangrenzende gebieden worden volwaardig
opgenomen
• Drie nieuwe gebieden: Weser-Ems (Oldenburg), Dusseldorf, Zuidoost
Noord-Brabant (Eindhoven)
28 mei 2013
Interreg Euregio MaasRijn
Belangrijkste beleidsthema’s:
• Innovatie
• MKB
• Koolstofarme economie / duurzame energie
• Arbeidmobiliteit
• Sociale inclusie / overheidssamenwerking
Programmagebied:
• Discussie over programmagebied nog niet afgerond
• Nederland en Vlaanderen stellen voor huidige 20% / aangrenzende
gebieden Leuven en Zuidoost Noord-Brabant volwaardig op te nemen
in het EMR-programma
28 mei 2013
Interreg A Vlaanderen-Nederland
Belangrijkste beleidsthema’s:
• Innovatie
• Koolstofarme economie / duurzame energie
• Milieu
Horizontale belangen: MKB en Arbeidsmobiliteit
Programmagebied:
• Bestaande 20% / aangrenzende gebieden worden volwaardig
opgenomen
• Groot-Rijnmond en Zuidoost Zuid-Holland worden inhoudelijk
betrokken bij het programmagebied
28 mei 2013
Interreg A Twee Zeëen
Belangrijkste beleidsthema’s:
• Innovatie
• Koolstofarme economie / duurzame energie
• Milieu
• Klimaatadaptatie
• Mogelijk sociale inclusie
Programmagebied:
• Over programmagebied nog geen besluit
• Bestaande aangrenzende gebieden worden toegevoegd
• Er bestaat inhoudelijke interesse Noord-Holland en gebieden Den
Haag en Leiden bij het Twee Zeëen programma te betrekken.
28 mei 2013
Vereenvoudiging
•
•
•
•
•
Meer eenheid tussen de programma’s
Minder kostensoorten
Mogelijkheid voor flat rates voor bijv. overhead
E-cohesion
Vraag naar minder controles
28 mei 2013
Stakeholders
•
•
•
Reguliere contacten met mede-overheden via NAC
Vertegenwoordigers gemeenten zijn:
Helen Schuurmans / Kim van Berlo (VNG)
Huub Bouman (Eindhoven/ G32)
Murat Altumbas (Rotterdam/ G4)
Bredere stakeholderraadpleging i.o.m. Centrum voor Publieks
Participatie en de events
• EZ organiseert op 4 juni Partnerschapsbijeenkomst, ihb voor Interreg
A programma’s
28 mei 2013
Stakeholder-events
(bestuurders, projecten, regio’s)
• 24 juni: IVen en Vooruitkijken
Groot event in Media Plaza Jaarbeurs
Terugkijken en inspireren
• Oktober: 3 regionale events
Hoe gaan de B- en C-programma’s er uit zien
Wat vindt men daarvan
www.interreg-event.nl
• Folder in voorbereiding
28 mei 2013
Publiek informeren
• Concept Operationele Programma’s openbaar voor commentaar in
oktober
• 3 stakeholder-events
• Gerichte consultatievraag bij andere belanghebbenden (groene
NGO’s, brancheverenigingen, VNO-NCW, KvK, MKB-ondernemers)
• internetconsultatie
28 mei 2013
Vragen
Edwin Koning
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Directie Internationaal
[email protected]
06-52595109
www.interreg-event.nl
28 mei 2013
Download