Het belang van natuur voor onze gezondheid

advertisement
Vitamine G
Het belang van natuur voor onze
gezondheid
Dr. Jolanda Maas
VU / VUMC
Bron: gezondheidszorgbalans RIVM
Natuur versnelt herstel
Vitura Vitaliteitscentrum
†
†
Behandeling van stress gerelateerde klachten
Ervaringen in Zweden laten zien dat na 12
weken:
„
„
„
75% niet meer op ziekteverlof
10% op part-time ziekteverlof
15% nog steeds op ziekteverlof of heeft andere
therapie gekozen
Biowalking
Stadia in het gezondheidsproces
Gezondheidsproces
Cure
Care
Preventie
Research topics
Heeft dit gevolgen voor
onze gezondheid?
Ja!
Gezonder voelen
R elat ie t ussen g r o ene r uimt e en g ez o nd heid
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
P e rc e nt a ge gro e ne ruim t e
De kans dat iemand zich ongezond voelt is 1,5 maal
zo groot voor mensen die wonen in weinig groene
gebieden
Gezonder zijn
†
†
†
Van ruim 360.000 mensen is bekend of ze
al dan niet bij de huisarts zijn geweest
Van degene die de huisarts hebben bezocht
is bekend met welke klachten ze bij de
huisarts zijn geweest
Bekeken voor 24 clusters van klachten
Veel verbanden gevonden
Hart- en vaten:
†
Coronaire hartziekten
(niet: beroerte, hartstoornissen
hoge bloeddruk)
Bewegingsapparaat
†
Rugklachten
†
Nek/ schouder klachten
†
Nek / rugklachten
†
Aandoening aan arm
(niet: gewrichtsslijtage,
gewrichtsontsteking)
Psychische aandoeningen
†
Depressie
†
Angststoornissen
Aandoeningen aan luchtwegen
†
Verkoudheid
†
Astma, COPD
(niet: bronchitis)
Neurologische aandoeningen
†
Ernstige hoofdpijn
†
Duizeligheid
Aandoeningen van de spijsvertering
†
Infectieziekten van
maagdarmkanaal
(niet: Darmstoornissen)
Diversen
†
Diabetes
†
Urineweginfecties
†
MUPS
(niet: Chronisch eczeem, kanker)
Sterkte van de relatie
Bezoek aan huisarts (per 1000 patiënten)
10% groen 1 km
90% groen 1 km
40
30
20
10
0
migraine
depressie
asthma
diabetes
Kwaliteit van natuur is ook belangrijk
Waarom is natuur goed
voor de gezondheid?
Natuur bevordert herstel stress
Natuur heeft positieve invloed op o.a.
ƒStemming
ƒConcentratie
ƒZelfdiscipline
ƒFysiologische stress
ƒKortdurende blootstelling is al voldoende!
Natuur stimuleert sociale contacten
†
In buurten met meer natuur:
„
Meer sociale contacten
„
Meer sociale cohesie
„
Minder agressie en frustratie
Natuur bevordert bewegen
Kinderen bewegen meer
†Vaker buiten spelen (10% meer)
†Minder dikke kinderen (15% minder)
Volwassenen?
†Meer bewegen (btl)
†Langer volhouden
Ontwikkeling kinderen
Positieve invloed op:
ƒDe motorische ontwikkeling
ƒHet speelgedrag creatiever en gevarieerder
ƒCognitieve en emotionele ontwikkeling
ƒSchoolkinderen presteren beter
Gunstig effect microklimaat:
ƒDempen van wind
ƒSchaduwwerking
ƒVerminderen van luchtvochtigheid
ƒVerminderen van geluidshinder
Herstel van
Stress
+
+
+
Bewegen
+
Natuur
+
Social
contacten
Klimaat
+
Ontwikkeling van
Kinderen
+
+
+
+
Gezondheid
Eindconclusie
†
†
†
Natuur kan bijdragen aan gezondheid
Natuur beïnvloedt gezondheid op
verschillende manieren
Vele ‘gezonde natuurrijke’ initiatieven
Maar..
†
Er zijn ook nog steeds veel vragen:
„
„
„
„
†
Hoeveel natuur?
Soort natuur?
Voor welke mensen werkt natuur vooral?
Effecten van natuur in en rond zorginstellingen
Weinig onderzoek rondom ‘gezonde
natuurrijke’ initiatieven
Bedankt voor uw aandacht!
Dr. Jolanda Maas
[email protected]
@Jolanda_Maas
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards