PowerPoint-presentatie

advertisement
ROMANTIEK EN REALISME
SCHILDERKUNST
ACHTERGRONDEN, OORSPRONG EN
VOORLOPERS
Twee revoluties:
Industriële revolutie
Politieke revolutie: Franse en
Amerikaanse vrijheidsstrijd
Kunst wordt internationaal
Twee grote stromingen staan tegen over elkaar:
Neo-classicisme: opnieuw ontwaakte
belangstelling voor de oudheid
Romantiek: geen kunststijl maar
psychologische instelling, levenshouding
Neo-classicisme
Jean Auguste Dominique Ingres
Neo-classicisme
Jean Auguste Dominique Ingres
Vergelijk:
Raphaël
Ingres
Baseert zich op Rafaël
Romantiek
Eugène Delacroix
Baseert zich op Rubens
Vergelijk:
Rubens
Delacroix
Romantiek
Eugène Delacroix
“Vrijheid leidt het volk”
Neo-classicisme
Romantiek
Duidelijk
Onduidelijk (perifeer)
Statisch
Dynamisch
Geen penseelstreken
Penseelstreken
Op oudheid gebaseerd
Realisme en fantasie
ENGELAND
Studie van de natuur
John Constable
ENGELAND
Joseph William Mallord Turner
“Ze (de Franse schilders) zijn getroffen door
de levendigheid en frisheid van mijn
schilderijen. Eigenschappen die in hun werk
onbekend zijn. De waarheid is dat ze enkel en
alleen maar schilderijen bestuderen. Ze weten
net zo weinig van de natuur als een rijtuigknol
van de wei af weet. Ze verwaarlozen totaal de
aanblik van de natuur met haar wisselende
stemmingen.”
John Constable aan een vriend.
Natuur wordt “live” bestudeerd.
Voor het eerst wordt er buiten geschilderd
REALISME
De schrijver Baudelaire vraagt in 1846 om
schilders:
“die de heroïek van het moderne leven uitbeelden”.
Gustave Courbet:
“De moderne kunstenaar moet vanuit zijn eigen
ervaring werken. Ik kan geen engel schilderen want
ik heb er nog nooit eentje gezien……”
“Ik ben een leerling van de natuur”.
Pavillion du Realisme
1855
“Interieur van mijn atelier, een reële allegorie die zeven jaar van
mijn leven als kunstenaar samenvat”
Gustave Courbet
Honoré Daumier
School van Barbizon
Theodore
Charles Daubigny
Rousseau
Johan Bartold Jongkind
Eugène Boudin
Samenvatting
Neo-classicisme (Ingres)  Romantiek Delacroix)
Engelse landschapsschilders: Bonnington, Constable, Turner
Realisme: Courbet, Daumier
School van Barbizon
Jongkind
Boudin
Kunstenaars krijgen steeds meer belangstelling voor het probleem
van licht en kleur, de wisselwerking ertussen en de sfeer.
Vorm wordt steeds minder belangrijk
Kunstenaars gaan “plein-air” schilderen
Download