Inhoud - Boom Hoger Onderwijs

advertisement
Inhoud
Voorwoord
ix
1
Gegevens: het nieuwe bedrijfsmiddel
1.1
De geschiedenis van gegevens
1.2
Gegevens in de hedendaagse informatiesystemen
1
3
12
2
Gegevens opslaan in en ophalen uit eenvoudige bestanden
2.1
Wat zijn gegevens?
2.2
Records en bestanden
2.3
Basisprincipes voor het opslaan en ophalen van gegevens
2.4
Opslag op schijf
2.5
Bestandsorganisaties en toegangsmethoden
21
23
24
25
28
33
3
Gegevensmodellering
3.1
Inleiding
3.2
Tweedelige relaties
3.3
Eendelige relaties
3.4
Driedelige relaties
3.5
Voorbeelden
53
55
56
62
64
65
4
Het databasemanagementsysteem
4.1
Het principe van de database
4.2
DBMS-benaderingen
75
78
93
5
Het relationele databasemodel: inleiding
5.1
Het principe van de relationele database
5.2
Gegevens ophalen uit een relationele database
5.3
Voorbeeld: Boekhandels Het Goede Boek
5.4
Voorbeeld: World Music Association
5.5
Voorbeeld: Lucky Rent-A-Car
99
102
120
126
127
128
6
Het relationele databasemodel: enkele aanvullende begrippen
6.1
Relationele structuren voor eendelige en driedelige
relaties
6.2
Referentiële integriteit
135
Het logische databaseontwerp
7.1
ER-diagrammen converteren naar relationele tabellen
7.2
Het gegevensnormalisatieproces
7.3
Met gegevensnormalisatie tabellen toetsen die van
ER-diagrammen zijn geconverteerd
157
159
174
7
136
148
190
vi
Inhoud
8
Het fysieke databaseontwerp
8.1
Invoer van het fysieke ontwerpproces voor databases
8.2
Technieken voor het fysiek ontwerpen van databases
8.3
Voorbeeld: Boekhandels Het Goede Boek
8.4
Voorbeeld: World Music Association
8.5
Voorbeeld: Lucky Rent-A-Car
199
202
206
220
221
223
9
Relationele gegevens ophalen: SQL
9.1
SQL-opdrachten
9.2
Gegevens ophalen met de SQL-opdracht SELECT
9.3
Voorbeeld: Boekhandels Het Goede Boek
9.4
Voorbeeld: World Music Association
9.5
Voorbeeld: Lucky Rent-A-Car
9.6
Optimizer voor relationele queries
233
235
236
259
262
264
266
10
Objectgeoriënteerd databasebeheer
10.1 Wat ontbreekt er in het relationele databaseconcept?
10.2 Inleiding en terminologie
10.3 Complexe relaties
10.4 Encapsulatie
10.5 Abstracte gegevenstypen
10.6 Object-relational database
277
279
281
282
292
293
294
11
Gegevensbeheer, databasebeheer en data dictionaries
11.1 De voordelen van een gegevensbeheerfunctie en
databasebeheerfunctie
11.2 De verantwoordelijkheden van gegevensbeheerders
11.3 De verantwoordelijkheden van databasebeheerders
11.4 Data dictionaries
301
12
Databasebeheer: beveiliging, backup en recovery, concurrency
12.1 Gegevensbeveiliging
12.2 Backup en recovery
12.3 Concurrencybeheer
327
329
340
346
13
Client/server-databases en gedistribueerde databases
13.1 Client/server-database
13.2 Gedistribueerde databases
355
357
361
14
Het datawarehouse
14.1 Het principe van het datawarehouse
14.2 Typen datawarehouses
14.3 Een datawarehouse ontwerpen
14.4 Een datawarehouse bouwen
14.5 Een datawarehouse gebruiken
14.6 Een datawarehouse beheren
14.7 Uitdagingen van datawarehousing
379
382
387
390
399
406
410
411
303
307
311
314
Inhoud
15
vii
Databases en internet
15.1 Databaseconnectiviteit
15.2 Een uitgebreide set van gegevenstypen
15.3 Databasebeheer
15.4 Gegevensextractie naar XML
415
418
424
425
431
Trefwoordenlijst
437
Download