wifi BBB - Patronen Doorbreken

advertisement
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/161349-wifi-geeft-een-lekkende-bloedhersenbarriere.html
Wifi geeft een lekkende bloed-hersenbarrière
De hersenen hebben een grote behoefte aan zuurstof dat wordt aangevoerd door het
bloed. Toch zijn het bloed en de hersenen van een mens gescheiden. In de wanden
van de haarvaten van de hersenen zijn de cellen stevig afgedicht en dit is de bloedhersenbarrière. De bloed-hersenbarrière beschikt over transportsystemen die
noodzakelijke stoffen voor de hersenen door de bloed-hersenbarrière brengen.
Wanneer de bloed-hersenbarrière verstoord wordt door bijvoorbeeld wifi, gaat het
lekken en kunnen schadelijke stoffen de hersenen binnenkomen. Hierdoor kunnen
ziekten optreden of verergeren.
De bloed-hersenbarrière (BHB)
De bloed-hersenbarrière is de grens tussen het bloed en de hersenen en kan worden
gezien als een soldaat die selectief de noodzakelijke stoffen doorlaat en schadelijke
stoffen niet. De bloed-hersenbarrière beschermt de hersenen tegen infecties met
bacteriën. Treedt er wel een bacterie op dan is deze moeilijk met antistoffen of
antibiotica te behandelen. Een neurologische aandoening kan een verandering in het
functioneren van de bloed-hersenbarrière geven en iemand kan dan ziek worden.
Straling mobieltjes oorzaak lekken bloed-hersenbarrière
Al langer is bekend dat de Zweedse wetenschapper en neuroloog Dr. Leif Salford
onderzoek gedaan heeft naar de straling van draadloze apparaten, zoals de
draadloze telefoon en de effecten daarvan op de hersenen. Door het blootstellen van
dieren aan straling blijkt dat zelfs al bij de geringste blootstelling de bloedhersenbarrière begint te lekken. Dit zal bij elk levend organisme het geval zijn, dus
ook bij mensen.
Straling van de telecomindustrie
Barrie Trower, natuurkundige, heeft voor de Britse marine en militaire
inlichtingendienst onderzoek gedaan naar de invloed van microgolfstraling en de
effecten op de gezondheid. Een microgolf is een radiogolf of hoogfrequente (HF) golf
in het hogere frequentiegebied. Het is elektromagnetische straling. Microgolfstraling
wordt gebruikt voor de telecommunicatie, navigatiedoeleinden en onder andere
verhitting (magnetron).
Barrie Trower is een gepensioneerd wetenschapper die voor de Britse marine en
militaire inlichtingendienst onderzoek heeft gedaan naar de invloed van
microgolfstraling. In dit geval straling van de mobiel, slimme meter, wifi en DECT
telefoon. Hij werkte zelf jarenlang aan projecten die te maken hadden met
microgolven en oorlogvoeren, welke ultra geheim waren en zijn. Hij zegt dat “de
enige straling die mensen belasten, de microgolven van de telecomindustrie zijn".
Deze microgolven interfereren met water en mensen zijn opgebouwd uit water. De
industrie heeft uit het elektromagnetisch spectrum, voor de mens, een slechte keus
gemaakt. Vooral voor alle kinderen die nog moeten groeien. Overheden verzekeren
burgers dat wifi veilig voor de gezondheid is maar dat is niet waar. Er is geen veilig
stralingsniveau voor kinderen, zegt Barry Trower.
Denk aan onze kinderen
Zijn nieuwste waarschuwing is van augustus 2015: kinderen zijn kwetsbaarder dan
volwassenen voor gepulste microgolfstraling. Gepulst is wanneer de draaggolf
voortdurend kortstondig onderbroken wordt zodat meerdere gesprekken per
frequentieband plaatsvinden. Dit komt onder meer doordat bij kinderen:
• de schedelbeenderen nog niet hun volle dikte hebben. De schedels van kinderen
zijn dunner dan bij volwassenen. De straling dringt sneller en dieper door in de
hersenen.
• kinderen hebben een dunnere oorschelp.
• door het hogere gehalte aan water in kinderhersenen, is de impact van thermische
opwarming groter is. Vooral ongeboren en pasgeboren kinderen zijn gevoelig.
• het jaren duurt voor de bloed-hersenbarrière is gevormd, waardoor bij kinderen
gemakkelijk lekkage in de cellen kan optreden door microgolfstraling, zegt
Trower.
• microgolfstraling geeft tijdens de foetale ontwikkeling en de vroege kinderjaren,
een risicofactor voor het ontwikkelen van hyperactiviteit, leerstoornissen en
gedragsproblemen.
Dr. Barry Trower voegt eraan toe dat het immuunsysteem, dat het lichaam
beschermt tegen schadelijke invloeden, 18 jaar nodig heeft om zich te ontwikkelen.
Op alle scholen die werken met wifi en tablets waar hij geweest is, worden onder
ander deze symptomen gemeld:
• vermoeidheid,
• hoofdpijn,
• misselijkheid,
• borstpijn en
• zichtproblemen.
De Gezondheidsraad in Nederland, die de overheid adviseert, vindt echter dat
blootstelling aan zendsignalen van mobiele telefoons, telefoniemasten of wifi, geen
nadelige effecten op de korte termijn heeft, op de ontwikkeling en het functioneren
van de hersenen van kinderen. De Gezondheidsraad ziet geen redenen om voor
kinderen andere blootstellingslimieten voor te stellen dan voor volwassenen.
Overheden stoppen dit al 40 jaar in de doofpot
Dr. Barry Trower beweert dat apparaten in de Koude Oorlog (tussen 1953 en 1975)
dezelfde frequenties hadden als nu de wifi tegenwoordig op scholen. Wifi werkt op de
radiofrequentie van de 2,4- en/of 5,0 gigahertz en de magnetron op de 2,4 gigahertz.
De apparaten in de Koude Oorlog varieerden steeds tussen 2,5 en 4,1 gigahertz en
die maakten de mensen op de Amerikaanse ambassade letterlijk ziek of dood. Het
signaal tussen de 2,5 en 4,i gigahertz werd later het ‘Moscow signal’ genoemd. Die
frequenties hiervan waren door de Russen opzettelijk gekozen vanwege de
neurologische en biologische effecten aan het Amerikaanse ambassadepersoneel.
Bij langer en intensiever gebruik meldde het personeel: tia’s, herseninfarcten,
tumoren, kanker en leukemie. Straling muteert je cellen en dit is al heel lang bekend
bij overheden!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards