Scholierenproject “Kosmische Straling”

advertisement
Scholierenproject
“Kosmische Straling”
Even voorstellen ….

Johan Messchendorp, UD aan KVI/RuG
 Kernfysisch Versneller Instituut:
 FOM/RuG instituut
 Locatie: Groningen, vlakbij zernikecomplex
 Onderzoek:



Kernfysica
Atoomfysica
Toegepaste kernfysica
 Outreach programma naar scholen toe:


In samenwerking met nationale HISPARC project
“Kosmische Straling”
Doelstellingen

Leerlingen in VO in contact brengen met
onderzoek(ers) en onderzoeksinstellingen
 Leveren van nieuw lesmateriaal voor docenten
 Stimuleren van kennisoverdracht tussen
onderzoekers, docenten en leerlingen
Thema Project
Hoog-energetische Kosmische Straling
Kosmische Straling
 Deeltjes
afkomstig uit heelal
 Fotonen, neutrino’s, protonen, lichte
en zware kernen, …
 Energie tot ~1020 eV mogelijk
 Herkomst divers: supernova,
pulsars, quasars,…
Hoe en waar ontstaat deze straling ???
Detectie Kosmische Straling
Detector Station

Twee scintillatoren
 Uitlezing met digitale
oscilloscoop
 Tijdstempel via GPS
 Data via internet naar
centrale server
Detector station op school
Detector in skiboxen op het dak
Online data beschikbaar
Data combinatie



Data van 2 stations
combineren
Duidelijke coincidentie!
Het bewijs van kosmische
straling!
Aspecten

Natuurkunde:





Bouw der materie: deeltjes, kernen, straling
Elektromagnetisme: beweging van geladen deeltjes in e.m. velden
Optica: lichtgeleiding, lichtversterking
relativisme
Sterrenkunde:
 Sterevolutie
 Kosmische achtergrondstraling

Techniek:
 Stralingsdetectie
 GPS
 Electronica

Informatica:
 Internet
 Data uitlezing

Wiskunde/statistiek:
 Coincidenties, toeval vs. signaal
 Significantie van correlaties
Wat doen wij?
 Leveren
van de detectie apparatuur
 Oplossen van technische problemen
 Documentatie: technisch en educatief
 Verzamelen, uitwerken en beschikbaar
stellen van data
 Hulp geven bij leerling projecten
 Organiseren van bijeenkomsten
Wat doen de scholen?
 Beheren
van meetstation
 Operationeel houden van meetstation
 Leerlingen doen mee met analyse en met
raporten van het resultaat
 Eindverantwoordelijkheid voor
werkstukken en opdrachten
Status van het project
 Nijmegen
(Nahsa): 3 operationele station
 Amsterdam, Leiden, Utrecht en Groningen
sinds kort opgestart
 Deze maand onderdelen voor 10 stations
Doel: 50 stations op scholen
Interesse?
 Contact:
Johan Messchendorp
Tel. 3633558, fax: 3634003
Email: [email protected]
 Webpagina:
http://www.kvi.nl/~scholieren
http://www.hisparc.nl
 Presentatie
mogelijk!!
op scholen of bezoek KVI altijd
Download