Syndroom van Down - inzowijzer

advertisement
Syndroom van Down
Wat is het syndroom van Down
Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een
verstandelijke beperking, typerende uiterlijke kenmerken en bepaalde medische
problemen, en die veroorzaakt wordt doordat het erfelijk materiaal van
chromosoom 21 in drievoud voorkomt (in plaats van in tweevoud).
Kenmerken syndroom van Down
 Verstandelijke beperking (de mate van verstandelijke beperking verschilt).
 Amandelvormige, ietwat scheefstaande ogen
 Atypische gelaatsvorm
 Vlak achterhoofd
 Slappe, groot lijkende tong en open mond
 Vaak een grotere ruimte tussen de grote- en naastgelegen teen
 In ongeveer 40-50% van de gevallen een hartafwijking
 In 60-70% van de gevallen bij prenatale screening een kleiner/geen neusbeentje zichtbaar op de echo
 Hyperlaxiteit (slappe banden, spieren en gewrichten)
 Vaak een kleine gestalte
 Vaak sluik, dun haar
 Kortere levensverwachting (70 jaar en ouder is redelijk zeldzaam).
 Grote kans op Alzheimer
 Grotere kans op een depressie
 Gehoorproblemen
 Visus problemen
 Informatieverwerking verloopt trager
 Koppigheid bij mensen met Down Syndroom is een vaak gehoorde gedragsomschrijving. Het gaat hier
echter meestal om psychische inflexibiliteit om zich aan te passen aan nieuwe, onbekende en
veranderende omstandigheden.
 Neiging tot dwangmatig gedrag om zichzelf te beschermen tegen de veranderingen van de buitenwereld.
Omgang met kinderen met het syndroom van Down
Kinderen met het syndroom van Down hebben niet zulke sterke spieren, dus een bal vangen of een stuk fietsen
is vaak lastig. Daarnaast ervaren mensen met Down vaak problemen met het gehoor en zelfs gehoorverlies. Ze
hebben het veelal moeilijk om uit het omgevingsgeluid de voor hen relevante informatie te filteren. Dit maakt
dat je in je gesprek met iemand met Downsyndroom bij voorkeur duidelijk en langzaam praat en er op let om
oogcontact te maken. Op die manier is het voor hen makkelijker om de informatie die ze gehoord hebben, te
verwerken. Houd er ook rekening mee dat je niet te veel informatie tegelijk geeft. Een tip is om in je gesprek
ook gebruik te maken van visuele informatie, want dat is vaak beter te onthouden voor hen dan de dingen die
ze enkel gehoord hebben. Ook is het belangrijk dat je geduldig bent. In verband met de verstandelijke
beperking (zie informatieblad verstandelijke beperking) duurt het langer voordat iemand met het down
syndroom een boodschap begrijpt.
Websites / literatuur in de Inzowijs boekenkast over het syndroom van Down
 http://www.downsyndroom.nl/


http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:50871&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
(informatiebrochure over het downsyndroom)
http://www.downsyndroom.nl/readerseksualiteit (seksuele gevoelens en Down)
Download