Acteurs met beperking stellen kortfilm voor

advertisement
dinsdag 27 oktober 2009
AL HET NIEUWS UIT UW STREEK
Leiestreek
STASEGEM
Nieuwe optredens in
De Trukendoos
DOOR MINISTER BELOOFDE HERAANLEG KEIBERG KOMT ER TOCH NIET
Dodenweg krijgt alleen flitspalen
ZWEVEGEM/HEESTERT
De dodenweg Keiberg (N8) wordt niet heraangelegd. Nochtans beloofde CD&V-topman Kris
Peeters verraderlijke bochten te schrappen
door de weg te laten rechttrekken. «Er zijn te
veel twijfels over die ingreep», zegt Hubert Decramer, algemeen directeur van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV).
KORTRIJK
Flying Club leidt
zweefvliegpiloten
op
De Kortrijk Flying Club organiseert een theoretische opleiding tot zweefvliegpiloot. Er is
geen voorkennis vereist. De
leerstof sluit aan op de middelbare school. De opleiding vindt
plaats op zondagvoormiddagen
van 9 tot 12 uur met start op 8
november in het leslokaal van
de club op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Er zijn dertien
lessen, gevolgd door een theoretisch examen eind maart. Leden van Kortrijk Flying Club betalen 35 euro, niet-leden betalen 60 euro. Inschrijven kan nog
tot
1
november:
tel.
056/22.76.98 of [email protected]
(LPS)
PETER LANSSENS
Het schrappen van de bochten,
met inbegrip van het kappen van
bomen op de Keiberg (N8) in
Heestert, werd drie jaar geleden
beloofd door toen nog Vlaams
minister van Openbare Werken
Kris Peeters. Een drastisch voorstel dat steun kreeg van gewezen
burgemeester Paul Deprez
(CD&V). Niet onbegrijpelijk,
want sinds 2003 gebeurden er al
ruim tachtig ongevallen, waarvan sommige met dodelijke afloop. De Keiberg is gevaarlijk
door de opeenvolging van bochten en bomen aan beide zijden
van de weg.
Discussies
De plannen liggen nu echter in
duigen. «Er zijn te veel discussies
omdat we niet weten of het
rechttrekken van de weg voldoende nuttig zal zijn», vertelt
Hubert Decramer. «Het kan ook
zijn dat er net nog sneller gereden zou worden door alle bochten uit de weg te halen.»
Huidig burgemeester Claude
Vanwelden (CD&V) legt er zich bij
neer. «Wat mij betreft is de komst
van een nieuwe weg om de
dorpscentra van Heestert en
Moen te ontlasten van zwaar verkeer een grotere zorg. Er wordt
nog onderzocht hoe dat kan gerealiseerd worden.» Toch worden
niet alle beloftes van tafel geveegd. De flitspalen op de Keiberg tussen de aansluitingen met
KORTRIJK
de Gauwelstraat en de Kwadestraat en tussen de Kwadestraat
en de Souterrain komen er wel.
Een noodzaak om de snelheidsbeperking van 70 kilometer per
uur, twee jaar geleden ingevoerd,
af te dwingen. «De flitspalen komen er tegen het voorjaar van
2010», vertelt Hubert Decramer.
Inbraak in Kulak
Het voorbije weekend is ingebroken in de universiteitscampus van de Kulak in Kortrijk. De
inbraak werd gisterenochtend
rond acht uur vastgesteld door
de eerste aanwezigen. Er verdween onder meer een kluis. De
gerechtelijke politie ging op
zoek naar sporen. Bij de Kulak
was gisteren niemand bereid tot
commentaar. (LSI)
Rotonde
Een ander dossier dat al een hele
tijd hangende is, is de komst van
een rotonde aan de brug over het
kanaal Bossuit-Kortrijk in Knokke bij Zwevegem, waar de Keiberg (N8) aansluit op de Kanaalweg. De ingreep is nodig om de
ring rond Zwevegem (N391) te
voltooien. «Die werken zijn prioritair in Zwevegem, maar de onteigeningen van stukken grond
zijn nog niet in orde», legt Hubert
Decramer uit. «Er ligt onder andere nog een landbouwer dwars.
Toch denk ik dat het allemaal
snel in orde kan komen. Er is in
ieder geval met Devagro uit Desselgem al een aannemer aangeduid. Ik hoop dat de werken begin volgend jaar kunnen starten.
We zullen proberen om gelijktijdig ook de Kanaalweg tussen de
Knokkebrug en de Otegemstraat
te laten heraanleggen, want die
is in een slechte staat door zwaar
verkeer. Als we het nog eens een
half jaar ongemoeid laten, zal het
wegdek helemaal kapotgereden
zijn.»
De rotonde kost 1,13 miljoen
euro.
Hubert Decraemer, hoofd van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. Foto JVK
WAREGEM
Indrukwekkende lijst ongevallen
• Maart 2003: Tijdens een spectaculair ongeval
botst een Peugeot met een Suzuki Swift. Drie inzittenden raken gewond.
• Maart 2004: Twee wagens botsen als één van de
wagens van zijn rijvak afweek. Twee slachtoffers
zijn kritiek.
• Juni 2004: Een 33-jarige vrouw uit Kortrijk knalt
met een vervangwagen tegen een elektriciteitspaal, die afknakt. De vrouw raakt gewond.
• November 2004:Een 38-jarige man uit Heestert
komt om het leven nadat hij met zijn wagen tegen
een boom knalt.
• Januari 2006: Een 80-jarige man uit Sint-Denijs
raakt van de weg af en knalt met zijn Renault 5 tegen een boom. De man komt om het leven.
• Juni 2006: Een 25-jarige jongeman uit Avelgem
komt om het leven nadat hij met zijn wagen slipt
en tegen een boom knalt. Vrienden starten een petitie voor een veiliger Keiberg. Er tekenen 1.500
mensen.
• Augustus 2006: Een 19-jarige jongeman uit
KORTRIJK
Zwevegem raakt zwaargewond nadat hij met zijn
Peugeot 106 tegen een boom te pletter slaat.
• September 2007:Een 51-jarige man uit Avelgem
raakt zwaargewond nadat hij de controle over het
stuur verliest en met zijn Opel een boom ramt.
• Oktober 2007: Een 29-jarige man uit Zwevegem
wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis
overgebracht nadat hij met zijn BMW320 tegen
een boom knalt.
• April 2009: Drie gewonden bij een ongeval. Een
41-jarige man uit Moen botst met zijn 320D op een
tegenligger. De Daewoo Matiz, bestuurd door een
54-jarige vrouw uit Harelbeke, wordt de lucht in
gekatapulteerd en komt op de Peugeot terecht van
een 29-jarige vrouw uit Waregem.
• April 2009: Een bromfietser uit Zwevegem raakt
zwaargewond na een aanrijding met een wagen.
• Juni 2009: Een 32-jarige man uit Deerlijk knalt
met zijn Skoda op een boom en belandt in een
veld. De bestuurder wordt uit de wagen geslingerd en raakt zwaargewond. (LPS)
Politie houdt oogje in het zeil
tijdens actie Vlaams Belang
Het Vlaams Belang heeft gisteren vlak voor de gemeenteraad
actie gevoerd op de Groentemarkt tegen het migratiebeleid
in Menen. Een dertigtal partijleden deelde flyers uit en rolde
een spandoek uit met de slogan
‘Vol is vol’. «Het aantal vreemdelingen groeit in Menen elk jaar,
vaak ten nadele van onze eigen
bewoners», zegt regiovoorzitter
Francis Delbeke, die gisteren
Stad stelt
speelkompas voor
Het stadsbestuur van Waregem
heeft op een leuke en speelse
manier de ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en jongeren in kaart laten brengen. Op
het originele speelkompas zijn
jeugdwerkinitiatieven, culturele en sportieve voorzieningen,
groenzones en buurtspeelruimtes terug te vinden. Verder is er
aandacht voor openbare speelpleinen en parken, jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen,
jeugdhuizen en kindvriendelijke plaatsen voor spel, sport en
ontmoeting. Gratis exemplaren
van het speelkompas zijn verkrijgbaar in de jeugddienst op
het Gemeenteplein. Info: tel.
056/62.13.85 of [email protected] (LPS)
steun kreeg van Frank Vanhecke. De ordediensten lieten niets
aan het toeval over en waren
met 28 agenten ter plaatse. «We
hadden een melding gekregen
dat de Jong Socialisten een tegenactie planden. Enkelen waren inderdaad ook opgedaagd,
maar alles bleef rustig», zegt
commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse.
(JME)
In de wijk Lange Munte in Kortrijk vindt op zaterdag 31 oktober een halloweentocht plaats.
Er wordt tussen 17.30 en 19.30
uur vertrokken aan de buurtliving op het Lange Munteplein.
De wandeling zit vol mysterieuze plaatsen, griezels, heksen,
spoken en pompoenen. Deelnemen kost 3 euro per persoon.
Kinderen jonger dan 9 jaar betalen 1 euro. Er moet voor
woensdag 28 oktober ingeschreven worden. Info: tel.
056/20.22.61. (LPS)
Wandelen voor
waardig werk
De acteurs uit de vijf regionale dagcentra. Foto JVK
nodige steun van een professionele cameraman en twee opvoeders. De kortfilm is een initiatief
van de vzw Mentor in samenwerking met vrijetijdsdienst De
Stroom en gespecialiseerde instellingen Feniks, De Branding,
De Regenboog, Den Achtkanter
en Diogenes. Het project kreeg fi-
nanciële steun van de Koning
Boudewijnstichting en de stedelijke adviesraad voor personen
met een handicap in Kortrijk. De
première had veel weg van een
avondje Cannes met een rode loper en alle ingrediënten die bij
een spetterende opening horen.
Info: www.vzwmentor.be. (LPS)
(LPS)
LENDELEDE
Vrouw van
ereburgemeester
overleden
In de palliatieve eenheid Ten Oever in Kortrijk is zaterdag Suzanne Schotte overleden. De echtgenote van de Lendeleedse ereburgemeester Roger Vandewalle is
87 geworden. Samen met haar
man kreeg Suzanne Schotte drie
kinderen en zeven kleinkinderen.
De vrouw was ook lid van OKRA,
de Gezinsbond en Ziekenzorg. De
uitvaartplechtigheid vindt op zaterdag 31 oktober om 10 uur
plaats in de Sint-Blasiuskerk van
Lendelede. Een laatste groet aan
de overledene kan je tot en met
donderdag 29 oktober, elke dag
van 15 tot 19 uur, brengen in het
funerarium Depoorter, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27
in Izegem. (VHS)
Ursa wil af van slecht imago
DESSELGEM
Glaswolproducent Ursa in Desselgem wil van zijn
slecht imago af. Er komt een meetplatform op de
schoorsteen, terwijl een nieuw soort glaswol
moet vermijden dat er nog kankerverwekkend
gas vrijkomt. Er komt ook een meldpunt voor
geurhinder. Omwonenden zijn niet overtuigd.
PETER LANSSENS
De relatie tussen buurtbewoners
en Ursa loopt al jaren mank,
vooral door klachten over geurhinder. Plant manager Johan
Vanhoutte spreekt klare taal.
«We moeten op vlak van milieuwetgeving alle mogelijke normen naleven en de omwonenden
altijd tegemoetkomen. We zijn
dat sowieso aan onszelf verplicht
omdat ons bedrijf tot de ecologische sector behoort, want we
maken glaswol om muren en daken te isoleren, wat energiebesparend is.»
Eind november komt er een
nieuw meetplatform op de
schoorsteen om controles mogelijk te maken door de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO). «Die controles
gebeuren onafhankelijk, we
gooien het nooit op een akkoordje», zegt Johan Vanhoutte. «Wat
de uitstoot van het gas, formaldehyde, en andere substanties zo-
als stof betreft, zitten we ver onder de grens van de door de wetgeving toegestane normen. Verder wordt werk gemaakt van een
meldpunt. Praktisch zullen mensen met klachten zeven dagen op
zeven, dag en nacht, naar Ursa
kunnen bellen. Klachten worden
binnen 24 uren onderzocht. Bevindingen komen in een verslag
en worden ook naar betrokken
instanties zoals de dorpsraad in
Desselgem, het stadsbestuur van
Waregem en de milieupolitie gestuurd. Begin november zal op
een infovergadering het telefoonnummer vrijgegeven worden. Een plaats voor die meeting
is nog niet vastgelegd. In ons bedrijf zelf zijn al een pak maatregelen genomen zoals het vernieuwen van de afzuiging van de
bakovens en de opwaardering
van de stofafzuiging. Bovendien
wordt een nieuwe en betere
soort glaswol ontwikkeld. De
nieuwe witte glaswol zal binnen
enkele jaren de gele glaswol op-
Vlaams Belang hanteerde de gekende slogans. Foto JVK
Honderden inwoners van Kortrijk lieten zich afgelopen zondag al wandelend door medewerkers van 11.11.11 informeren
over ‘waardig werk’. Tijdens
routes van vijf of elf kilometer
met start en aankomst aan het
centrum Overleie in de gelijknamige volkse wijk maakten de
wandelaars kennis met sociale
werkplaatsen, historische beluiken en fabrieken die een
nieuwe bestemming kregen.
Het initiatief sloeg een brug tussen vroeger en nu en tussen het
zuiden en het noorden. Vandaag
werken wereldwijd nog altijd
miljoenen mensen voor minder
dan 1,5 euro per dag. (LPS)
LS
All rights reserved. Gebruik en reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Mediargus NV, F. Pelletierstraat 8A 1030 Brussels, TEL:(+32)2 7400970 FAX:(+32)2 7400971
Buurtbewoner Rik Vanhaverbeke bij de fabriek. Foto JVK
volgen.»
Ursa belooft, als er toch geurhinder is, om productielijnen tijdelijk stil te leggen als de wind in de
richting van huizen zit, maar
buurtbewoners zijn niet overtuigd. «Vorige week donderdag
heb ik nieuwe foto’s genomen en
een brief geschreven naar de burgemeester», zegt Rik Vanhaverbeke uit de Spildoornstraat. «Als
de wind in het noorden zit, is er
bijna altijd geurhinder. Vooral de
blauwe stinkende rook uit de
bakoven is niet te harden, maar
op die plaats komt geen meetplatform, terwijl het daar net wel
nodig is. We weten nog altijd niet
wat we hier allemaal inademen
en ik woon hier toch al dertig jaar
ondertussen.»
MENEN
KORTRIJK
Aandacht voor klimaatverandering
Halloweentocht
KORTRIJK
In de Budascoop in Kortrijk vond
de première van de kortspeelfilm
‘het geheim van Baziel’ plaats.
Tien acteurs en één cameraman
met verstandelijke beperkingen
bedachten zelf belangrijke onderdelen zoals het thema, de verhaallijn, de regie, de filmlocaties
en de titel. Ze kregen hierbij de
Café De Trukendoos in Stasegemdorp in Stasegem is klaar voor een
nieuwe reeks optredens, gebundeld onder de noemer ‘STAP!’.
Het startschot van de serie wordt
op 10 november gegeven met een
optreden van Jan Hautekiet en
Rick De Leeuw. Daarna volgen
een fuif met Los Willems Vermandeiros op 5 december, standup comedy met David Galle en
Piet Depraitere op 18 december,
muziek met Het Zesde Metaal op
5 februari, muziek met Buurman
op 5 maart en cabaret met Ter Bescherming van de Jeugd en Ygor
op 3 april. Tickets kunnen nu al
gekocht worden in De Trukendoos. Info: www.trukendoos.be.
19
MELDPUNT EN MEETPLATFORM MOETEN BUURTOVERLAST BEPERKEN
KORTRIJK
MENEN
Acteurs met beperking
stellen kortfilm voor
dinsdag 27 oktober 2009
Vernieuwd Vander Merschplein feestelijk geopend
Het vernieuwde Vander Merschplein in Menen werd afgelopen
weekend feestelijk geopend. Het
plein werd vorig jaar al afgewerkt, maar omdat de nieuwe
speeltuigen pas deze zomer geleverd konden worden, werd de
feestelijke opening tot nu uitgesteld.
Het kostenplaatje van de vernieuwing bedraagt 247.000 euro.
«Aan het plein was al sinds de vorige aanleg in 1971 niets meer
veranderd», vertelt Karl Debuck,
schepen van Openbare Werken.
«Het was dus wel aan een opfrisbeurt toe. Het concept van het
plein is grotendeels hetzelfde gebleven. De betegeling werd vernieuwd, het plein kreeg achttien
zitbanken en tien afvalkorven,
nieuwe verlichting, 54 bomen en
wat extra lage beplanting, een
nieuwe speeltuin met twee veertoestellen en een schommel en
twee petanquepleintjes.» Een
tweehonderdtal bewoners van
en rond het Vander Merschplein
kwam, samen met het stadsbestuur, klinken op ‘hun’ nieuw
Buurtbewoners Patricia Hannoff, Jeremy Pottelancie, Albert
Pottelancie en Irina Pottelancie op het vernieuwde plein. Foto JVK
plein. Onder hen ook Patricia
Hannoff en Albert Pottelancie
met de kinderen Jeremy en Irina.
«Het vernieuwde plein is een hele
verbetering», zeggen ze.
(JME)
De actievoerders in de Lange Steenstraat. Foto JVK / Tim Vandewiele
Aan het station in Kortrijk vond
zaterdag tijdens de ‘international day of climate action’, een
ludieke stunt plaats. Leden van
JNM, een natuurvereniging voor
jongeren uit de regio Kortrijk,
daagden er verkleed als ‘minis-
KORTRIJK
Winkeluitbater
krijgt slaag
van dief
De uitbater van supermarkt Rivan in Kortrijk kreeg op 18 september een slag op zijn lip toen hij
dief Lesley G. (33) uit Kortrijk op
heterdaad kon betrappen. Hij
moest zich daarom gisteren voor
de rechter verantwoorden. De
Kortrijkzaan heeft al een gevuld
strafblad en kan niet meer onder
een nieuwe effectieve celstraf uit.
«Ik begrijp mijn eigen gedrag
niet», klonk het bij Lesley G. «Ik
had geld op zak en lust geen sterke drank. Waarom ik dan gestolen heb, is mij een raadsel.» Vonnis op 10 november. (LSI)
ter’ op met onder andere grote
brillen, hoeden, aktentasjes en
zwart-witte kostuums. Met de
actie wil JNM politici duidelijk
maken dat we alleen allemaal
samen, wereldwijd, de opwarming van het klimaat kunnen
HARELBEKE
Filmforum
in De Bron
In pastoraal centrum De Bron in
de Marktstraat in Harelbeke
vindt morgen woensdag 28 oktober het filmforum ‘dat heet dan
gelukkig zijn, volwassen worden
aan de zijkant van de samenleving’ plaats. Onder begeleiding
van Miejef Vanwijnsberghe staan
de films L’Enfant van de gebroeders Dardenne (15.30 uur) en
Sweet Sixteen van Ken Loach
(19.30 uur) op het programma.
De kostprijs is 5 euro per film.
Tussen beide films door kan mits
een toeslag van 5 euro genoten
worden van een broodjesmaaltijd. Info: tel. 056/73.70.70. (LPS)
tegengaan. Volgens wetenschappers is 350 ppm (delen per
miljoen, red.) de veilige grens
voor CO2-concentratie in onze
atmosfeer. Die grens werd echter al lang geleden overschreden, wat alarmerend is. (LPS)
REKKEM
Kledij en spullen gestolen
In de Gentstraat in Rekkem gebeurde zaterdag in de namiddag
een inbraak in een wagen Rover
met Franse nummerplaat. Drie
daders maakten een gps, een gsm
en wat kledij buit. (CMW)
KORTRIJK
Kim Gevaert wint Klauwaertprijs
KORTRIJK
Rockrally duidt opener
clubfestival aan
De vereniging ThatsAllPunx organiseert ieder jaar het gelijknamige clubfestival in Kortrijk. Het
evenement vindt deze keer op 6
december plaats in de nieuwe
vestiging van muziekhuis De
Kreun. In de aanloop naar ThatsAllPunx bepaalt een rockrally
wie de opener wordt. Uit zowat
honderd ingezonden demo’s zijn
negen bands geselecteerd. Die
zijn opgesplitst in drie groepen.
Afgelopen weekend waren er optredens in jeugdhuis Quo Vadis in
Heule van Death Enters My Ocean
uit Kortrijk, Megaera uit Roesela-
re en Need A Nurse uit Zwevegem. Nadien volgen optredens
van Full Circle Broken uit Gent,
Give Us Your Money uit Westerlo
en The Morning After uit Kortrijk
in jeugdhuis De Slekke in Kortrijk
op 6 november en van A Hero
Build uit Oostende, Headshot uit
Kortrijk en By No Means uit Gent
in jeugdhuis Reflex in Kortrijk op
vrijdag 13 november. Via een
puntensysteem wordt de beste
band aangeduid. De optredens
starten telkens om 19.30 uur.
Tickets kosten 2 euro. Info:
www.thatsallpunx.be. (LPS)
LS
Kim Gevaert tussen de Jong CD&V’ers. Foto JVK
Jong CD&V in Kortrijk heeft in de
nieuwe zaal van sporthal De Lange Munte de Klauwaertprijs uitgereikt aan Kim Gevaert. Jong
CD&V reikt die prijs jaarlijks uit
aan een persoon of organisatie uit
Vlaanderen met een grote verdienste op vlak van cultuur, economie, politiek, sport of sociaal
werk. Kim Gevaert was Europees
kampioen indoor op de 60 meter
en outdoor op de 200 meter. Op
de Olympische Spelen in Peking
won Gevaert de zilveren medaille
met de estafetteploeg. De ex-atlete kreeg verder nog tal van onderscheidingen in haar rijkgevulde carrière. (LPS)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards