De luchtgeïsoleerde PIX-cel met dubbel barenstel voor MS

advertisement
Energy & Infrastructure
PIX met dubbel barenstel
De luchtgeïsoleerde PIX-cel
met dubbel barenstel voor
MS-voeding tot 17,5 kV
Schneider Electric brengt na jaren onderzoek de metalen
gepantserde luchtgeïsoleerde MS-cellen met dubbel barenstel
voor MS-voeding tot 17,5 kV op de markt. In een installatie zorgen
ze voor een verhoogde veiligheid van het bedienend personeel en
een ononderbroken energielevering bij de meeste werkzaamheden.
Het antwoord van
Schneider Electric op vraag
van de netbeheerders
In het kort
Luchtgeïsoleerde
PIX DBB MS-cel tot
17,5 kV met dubbel
barenstel.
Ononderbroken
voeding bij onderhoud
en uitbreiding.
Hoge
veiligheidsgraad,
betrouwbaar en
weinig onderhoud
10
- Door het gebruik van een dubbel barenstel bezitten
deze luchtgeïsoleerde cellen de redundantie van de
gekende duplexwerking van twee afzonderlijke cellen.
De cel blijft tijdens het onderhoud in dienst zodat de
energielevering niet onderbroken wordt.
Zo kan men de HS/MS-transformator een
onderhoudsbeurt geven. Het herstellen van de
schade na het optreden van een interne boog of een
uitbreiding van de installatie, kunnen eveneens zonder
onderbreking worden uitgevoerd. Door twee cellen als
het ware in één cel te integreren bespaart men plaats
en kan men een kleinere cabine gebruiken of kan
men in een kleinere cabine toch een redundant
systeem installeren.
- Deze PIX DBB (= Dubbel BusBar) is met een rotatieve
scheidingsschakelaar uitgerust, waardoor het
kostenplaatje voor onderhoud gereduceerd wordt.
- Voor de transfer van energie van de ene busbar naar
de andere moet het onderhoudspersoneel de
vermogensschakelaars niet meer uit- en inrijden.
Bij de PIX dubbel busbar MS-cel worden alle
bedieningen aan de voorzijde uitgevoerd.
De ontwerpers hebben voor een duidelijk en
gemakkelijk te volgen synoptiek geopteerd.
Hierdoor heeft men onmiddellijk een overzichtelijk
beeld van de huidige werkingstoestand van de cel
en de stand van de verschillende schakelaars.
Alle mogelijke interlocks zijn aanwezig zoals
gevraagd door de netbeheerders.
- Ondanks de compactheid is er ook geen enkele
compromis gemaakt wat betreft het hoge
veiligheidsniveau dat voor deze apparatuur vereist is.
PIX DBB is een afgeschermd toestel met volledig
gescheiden cellen, bestaande uit verschillende
compartimenten met geaarde metalen wanden en
deuren. Deze compartimenten zijn met onafhankelijke
overdrukventielen uitgerust. Uitgevoerde testen tonen
aan dat PIX DBB zeer goed weerstand biedt aan een
interne boog IAC 31,5 kA /17,5 kV “Internal Arc
Category”. De cel behoort tot de LSC2B-PM
categorie: LSC2B duidt op “Loss of Service
Continuity” (geen verlies van de continue werking)
waarbij minstens 1 busbar EN de MS-kabels onder
spanning blijven wanneer een toegankelijk
compartiment open is, en PM staat voor het opdelen
van de cel in verschillende compartimenten waarbij
de scheidingen tussen geopende compartimenten en
delen van het geheel die onder spanning blijven, van
metallische aard zijn. Om aan de eisen inzake
veiligheid van de bedieners van de installatie te
voldoen, implementeerde Schneider Electric deze
oplossingen.
Wordt geïnstalleerd in
verschillende bouwvormen
Afhankelijk van de bouwvorm van de cabine en de
voorziene ruimte kan men bij een grote installatie de
cellen naast elkaar plaatsen (bij een langere smallere
cabine) of kan men de cellen in twee delen tegenover
elkaar (face to face) plaatsen (bij een kortere bredere
cabine); bij deze laatste worden de onderlinge
verbindingen via een railbrug uitgevoerd. De twee
busbaren van iedere cel zorgen voor de zekerheid van
een ononderbroken vermogen voorziening, zelfs indien
een nieuwe bijkomende cel geïnstalleerd wordt.
Controle, monitoring en beveiliging
In een breed scala van toepassingen worden voor het
beveiligen, monitoren en controleren verschillende
oplossingen geboden die aan uw specifieke eisen
voldoen. Voor de beveiliging kan men kiezen uit de
uitgebreide reeksen Sepam beveiligingsrelais en
MiCOM beveiligingssystemen. De GemControl unit
zorgt voor de controle, het monitoren en meten, het
verwerken en versturen van data. Door de gekende
schakeltoestand op ieder ogenblik en rekening
houdend met de totale kennis van alle factoren,
vergroot de GemControl het slimme management van
de schakelapparatuur. De cel kan natuurlijk met een
Vamp boogdetectiesysteem worden uitgerust.
De keuze van de stroom- en spanningstransformatoren
worden door de toepassing bepaald.
Download