De Perfecte Harmonie Tussen De Interne en de

advertisement
De Perfecte Harmonie Tussen De Interne en
de Externe Wereld
By:
Nov 2, 2012
Het bestaan en de eenheid van Allah is een onbetwistbaar feit. Een aandachtige beschouwing van
onszelf en van deze wereld is toereikend om het bestaan, de eenheid en de grootsheid van Allah
te realiseren.
In het menselijk lichaam, dat met één enkele cel begint, zijn er ongeveer honderd biljoen cellen
aanwezig.
In elke celkern bevindt zich een DNA-molecule, de stof die aanwezig is in de zogenaamde
chromosomen en die de drager is van de genen, de erfelijke eigenschappen van de mens. In deze
DNA-molecule zijn alle details over de kenmerken van een mens opgeslagen. In één menselijke
cel zijn er ongeveer drie miljard genen aanwezig.
Met andere woorden: er zit in het DNA van elke cel aan informatie drie miljard verschillende
onderwerpen opgeslagen. Alle informatie over ons, van onze huidskleur tot aan de kleur van
onze ogen, tot aan de genetische ziekten die we dragen, wordt in ons DNA opgenomen en door
middel van onze DNA aan de volgende generaties overgedragen. Talrijke lichamelijke functies,
zoals onze hartslag, worden uitgeoefend zonder dat wij daar enige controle over hebben.
Niettemin bestaat er een perfecte werking binnen alle systemen die we in ons lichaam bezitten.
Alles wat we doen, denken, zeggen en voelen vindt eerst plaats in onze hersenen. De
communicatie die dit in onze hersenen tot stand brengt, wordt mogelijk gemaakt door de
neuronen (ofwel de zenuwcellen) in onze hersenen. In één menselijk brein bevinden zich
ongeveer honderd miljard neuronen; om waar te nemen, te zien en te voelen is communicatie
tussen deze cellen een vereiste. Honderd miljard neuronen in onze hersenen communiceren met
elkaar via honderd biljoen communicatiekanalen.
Tijdens het lezen van deze regels vinden er in onze ogen miljarden processen plaats. De
lichtstralen die onze ogen bereiken gaan eerst door de cornea (het doorzichtige deel van de
buitenkant van het oog waar het licht door naar binnen valt), vervolgens door de pupil en ten
slotte door de lens. Hier transformeren de cellen die op licht reageren deze lichtstralen tot
elektrische signalen en deze cellen sturen deze elektrische signalen door naar zenuwuiteinden bij
wijze van waarschuwingen. De hersenen verbinden de beelden die uit beide ogen komen en
geven deze in één beeld weer. Ze stellen de vorm en de kleur van het waargenomen object vast
en ze bepalen op welke afstand het object zich bevindt. De verwerking van dit gehele proces
neemt slechts een tiende van een seconde in beslag.
Een ander voorbeeld: 75% van het aardoppervlak en ongeveer 70% van het menselijk lichaam
wordt gevormd door water. Water kan in elke cel van het menselijk lichaam binnendringen en
door al onze aderen heenvloeien.
Het water draagt voeding naar alle 100 biljoen cellen in het lichaam en voorziet deze van
zuurstof en energie. Water is voor ons leven een ongeëvenaarde zegen.
Groenten en fruit die uit dezelfde aarde voortkomen en die met hetzelfde water zijn bewaterd,
komen voor in allerlei uiteenlopende variaties. De verschillende smaken en geuren van fruit
en groenten, die zich met behulp van water en mineralen uit de aarde ontwikkelen, zijn altijd
hetzelfde, zonder enige afwijking of zonder enige vermenging.
Alle informatie over een plant wordt opgenomen in een klein zaadje, waaruit de plant zich later
zal ontwikkelen. Zaden bevatten alle informatie over hun specifieke planten, zoals de vorm van
de struiken en de bladeren, de kleur en de dikte van de korst, de smaak, de geur en de vorm van
de vrucht.
Opdat een levend organisme in de wereld kan overleven, dient er aan belangrijke voorwaarden te
zijn voldaan, zoals een juiste afstand tot de zon, een temperatuur tussen bepaalde klimatologisch
gunstige waarden, een cyclus van koolstof, ozon en water, mineralen die micro-organismen
produceren, fotosynthese, de cruciale helling van de aarde, de zwaartekracht en de krachten die
de moleculen van een atoom bij elkaar houden en zo zijn er nog vele andere voorwaarden te
noemen. De aarde waarop we leven is op een zodanige wijze gemaakt, dat zij aan al deze
vereisten voldoet en tegelijkertijd door de atmosfeer is beschermd.
Men denkt dat er zich in het universum 300 miljard sterrenstelsels bevinden. De Melkweg is daar
slechts één voorbeeld van. De zon, die 103 keer groter is dan de aarde, is niet meer dan één van
de 250 miljard sterren in de Melkweg. De afstand tussen de zon en de planeet aarde bedraagt 150
miljoen kilometer. Alle hemellichamen in het heelal draaien niet alleen om hun eigen as, maar
eveneens draaien ze binnen en samen met het systeem waarmee ze zijn verbonden.
Allah de Verheven zegt:
“Wij zullen hun Onze tekenen laten zien, aan de horizonten en in henzelf...”
De Koran, soera ạl-Fussilạt, 41:53
Allah de Verhevene zegt:
“Gezegend zij God, de Beste Schepper.”
De Koran, soera ạl-Mu’minūn, 23:14
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards