Studiebijeenkomsten VCPS 16 april 2015 def

advertisement
VCPS -bijeenkomsten, 16 april 2015
Antoine en Astrid
Utrecht, 16 april 2015
Dagprogramma
10.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 17.00
Internationalisering en een cultuurprofiel
Lunch (plus intermezzo ‘Shakespearience’)
Ledenvergadering
Beoordelen en evalueren
Leontien Broekhuizen / ArtEZ
Joske van Zomeren / Baudartius College
16.50 – 17.00
17.00 – 18.00
Afsluiting
Netwerken en buffet
Internationalisering en een
cultuurprofiel
10.00
10.15
11.00
Ontvangst en inleiding
Elevatorpitch scholen
Presentatie en reacties EP-Nuffic
Ab van Rheenen
Rinke van der Valle
11.30
12.30
12.50
Groepswerk: plannen smeden
Uitkomsten en afspraken
Informatie ‘Havenwerk’
Marieke Hagemans
13.00
Afsluiting en lunch
Internationalisering en een
cultuurprofiel
- Internationalisering en VCPS
- Education Schotland
- Internationale tweedaagse (presentaties (wetenschap) en
scholen bezoek)
- Wens: verkennen behoefte VCPS activiteiten op leerling,
docent en schoolleiders niveau.
- Vandaag
- Beelden krijgen van activiteiten, successen en beleid
- Informeren (EP-Nuffic, Nivo netwerk)
- Uitwisselen en plannen smeden
- ….. en hoe verder?
Elevatorpitch
Internationalisering en een cultuurprofiel
• 90 seconden (!)
• Korte en krachtige presentatie
– Vertel de kernpunten
– Vertel de bijzonderheden
Elevator pitch
Ab van Rheenen / [email protected]
Rinke van der Valle / [email protected]
EP-Nuffic / Nivo netwerk
Utrecht, 16 april 2015
Reacties op de pitches
Eerste indrukken, tips, opmerkingen, wat
opviel, vragen om verder over na te
denken . . . . .
Nivo Netwerk
internationalisering
voortgezet onderwijs
WELKOM
16 APRIL 2015
UTRECHT
INTERNATIONALISEREN ALGEMEEN
Internationalisering verrijkt het onderwijs
Internationalisering bereidt leerlingen voor op een internationale
samenleving, bevordert de professionalisering van docenten en
verrijkt het curriculum (leerplan) van scholen.
WAT HEEFT EP-NUFFIC U TE BIEDEN?
Inspireren
Ondersteunen
Adviseren
INSPIREREN
EP-Nuffic wil leerlingen en leraren inspireren
en motiveren om kennis te maken met en
ervaringen te delen met buitenlandse leeftijden vakgenoten.
Het laat leerlingen en leraren graag kennis
maken met de vele mogelijkheden.
EP-Nuffic informeert scholen met zowel veel,
als weinig of geen ervaring met
internationaliseren.
ONDERSTEUNEN
EP-Nuffic helpt scholen en opleidingen die hun
onderwijs willen internationaliseren.
EP-Nuffic biedt ondersteuning door middel van:
•Projecten
•Informatie
•Schoolgerichte adviezen
•Seminars
•Netwerken
•Subsidies
ADVISEREN
EP-Nuffic adviseert besturen en directies over
de mogelijkheden van internationalisering en
helpt bij het integreren van
internationalisering in het schoolbeleid.
Daartoe verbindt zij haar eigen expertise met
de praktische kennis vanuit de scholen.
SUBSIDIE
Erasmus+
Vios
eTWINNING
TALENONDERWIJS
Veel programma’s en projecten die door EPNuffic zijn geïnitieerd of worden ondersteund,
zijn gericht op het talenonderwijs.
tweetalig onderwijs (tto)
Bij tto wordt bij een gedeelte van de niettalenvakken Engels als instructie- en
communicatietaal gebruikt
LinQ – versterking talenonderwijs van het
Frans | Duits. Dankzij LinQ krijgen de vakken
Frans en Duits meer gezicht en meer gewicht
op school.
NETWERKEN
TTO
ELOS
NIVO
NIVO
Nivo is een landelijk netwerk van scholen in
het voortgezet onderwijs waarbinnen
informatie-uitwisseling en onderlinge
ondersteuning een belangrijke rol spelen.
Het doel is om beginnende en ervaren
scholen te helpen bij het opzetten,
vormgeven en verankeren van
internationalisering.
De scholen worden ondersteund bij onder
meer onderwerpen als certificering, het
creëren van draagvlak en het aanvragen van
subsidie. Er wordt ook veel aandacht
geschonken aan inspirerende voorbeelden
van geslaagde internationale projecten.
NIVO
Netwerkbijeenkomsten
Schoolbezoeken (advies, workshop, presentatie)
Werkgroepen
Materialen
Projecten
Help-elkaar-desk
Website
Online workspace (wiki)
Nieuwsbrief
Studiereis
Profielen
Ondersteuning Beleidsplan
WIKI of ONLINE WORKSPACE
http://netwerkinternationalisering.pbworks.com
INFORMATIE
Website:
E-mail:
Coördinator:
Adviseur:
EP-Nuffic:
Wiki:
Nieuwsbrief:
www.europeesplatform.nl/nivo
[email protected]
Ab van Rheenen
[email protected]
Rinke van der Valle
[email protected]
Kortenaerkade 11
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
070 4260260
http://netwerkinternationalisering.pbworks.com
http://www.europeesplatform.nl/algemeen/actueel/nieuwsbrieven
Plannen smeden
Je kunt denken aan
• Partnerschappen
– Uitwisseling van leerlingen (met een kunstopleiding, een
(cultuur)profielschool) gericht op cultuuronderwijs.
– Met eventueel een speciaal docentenprogramma gericht op
cultuuronderwijs . . .
• Nascholing
– Job-shadowing
– Cursussen
– Korte opleiding voor docenten (en leerlingen?)
• Gebruik VCPS-netwerk door bijvoorbeeld:
– Koppel cultuurklassen van verschillende nl-scholen bij een project
– Koppel docenten van verschillende nl-scholen bij een project.
Plannen smeden
Uitwerken:
1. Projecttitel
2. Doel van het project
3. Soort activiteit
4. Welk land
5. Klassen, jaarlagen
6. Betrokkenen (personen, vakken, cultuurprofielscholen)
7. Betrokken partijen (VCPS, EP-Nuffic, organisatie buitenland)
8. Geld, subsidie
9. Periode van uitvoering
10. Kennisoverdracht binnen eigen school en VCPS
Afspraken
Doel van vandaag
- uitwisselen, informeren en plannen smeden.
Hoe verder? Waar is behoefte aan?
1.
2.
3.
4.
Zelfstandig verder?
Verder ondersteuning VCPS? Bijvoorbeeld aanvraag indienen,
uitwissel bijeenkomsten organiseren, inhuren expertise, etc.
Aansluiten bij Nivo-netwerk (zelfstandig of collectief vanuit VCPS)?
Anders namelijk …
Marieke Hagemans
[email protected]
Het middagprogramma begint om 14.00 uur.
Om 13.30 uur het lunch-intermezzo:
Shakespearience
Utrecht, 16 april 2015
Lunch intermezzo om 13.30 uur
‘All The World’s A Stage And All The Men
And Women Merely Players’
Shakespeare’
www.shakespearience.nl
Het middagprogramma begint om 14.00 uur.
Utrecht, 16 april 2015
Middagprogramma
14.00 – 15.00
15.00 – 17.00
Ledenvergadering
Beoordelen en evalueren
Leontien Broekhuizen / ArtEZ
Joske van Zomeren / Baudartius College
16.50 – 17.00
17.00 – 18.00
Afsluiting
Netwerken en buffet
Programma Ledenvergadering
1. Welkom
2. Mededelingen
a.
b.
c.
d.
Welkom nieuw lid
Bestuurssamenstelling (besluit)
Human Capital Development in het VO
Cultuurprofilering in het PO
3. Ambities en evaluatie
a.
b.
Meerjarenplan ter bespreking
Visitaties (besluit)
4. Jaarverslag
a.
b.
Jaarverslag en Jaarrekening VCPS 2014
Contributie (besluit)
5. Conceptverslag ledenvergadering VCPS 7 okt 2014
6. Rondvraag en sluiting
Meerjarenplan
Tien aandachtsgebieden
1. Mis je nog iets?
2. Waaraan zou je je graag willen verbinden?
–
Zet de naam van jouw school erbij.
En beschrijf kort:
–
Wat zou je dan willen ontwikkelen of onderzoeken.
–
Welke vragen heb je? Welke woorden komen bij je op?
–
Welke kennis zou je willen opdoen? Waar heb je behoefte aan?
–
Noem eventueel ook namen van experts.
‘Verbinden’
• Commitment
• Invulling
– (Studie)bijeenkomsten.
– Samen ontwikkelen, uitproberen en evalueren
– Op bezoek bij expert of gesprek lector.
– Critical Friend, elkaar opzoeken (mail of live)
– Verdiepen in literatuur, vakbladen,
documentaires, praktijkvoorbeelden.
– Kennis en ontwikkelingen zichtbaar maken en
verspreiden.
Visitaties, wijzigingen
Nieuwe leden
• Pool vaste visiteurs
• Schoolplan
• Dag:
– Gesprek schoolleider
– Gesprek cuco
– Spontane gesprekken
Periodieke visitatie
Visitaties, wijzigingen
Nieuwe leden
• Pool vaste visiteurs
• Schoolplan
• Dag:
– Gesprek schoolleider
– Gesprek cuco
– Spontane gesprekken
Periodieke visitatie
• Brief vorige visitatie
• Ambities n.a.v. advies en
realisatie
• Pool vaste visiteurs
• Schoolplan
• Dag:
– Gesprek schoolleider
– Gesprek cuco
– Spontane gesprekken
• Geen leerlingen in visitatieteam
• 4 jaar: Borging
• Geen factuur
Beoordelen en evalueren
Leontien Broekhuizen / ArtEZ / [email protected]
Joske van Zomeren / Baudartius College /
[email protected]
Utrecht, 16 april 2015
Dank voor je aanwezigheid, je inbreng en
graag tot
de volgende ledenbijeenkomst op
6 oktober 2015 te Utrecht
Download