Inflammatoire aandoeningen ter hoogte van dikke en dunne darm

advertisement
Aanwerving van een doctoraatsstudent
In het kader van het boeiend IWT-onderzoeksproject “Naar selectie op F4 en
F18 ETEC resistentie bij biggen voor bestrijding van speendiarree” is een
doctoraatspositie beschikbaar.
Het betreft een doctoraatsbeurs voor 4 jaar.
Het onderzoekswerk zal uitgevoerd worden aan het Laboratorium voor
Dierlijke Genetica (Vakgroep Voeding, Genetica, Ethologie, Faculteit
Diergeneeskunde, Universiteit Gent) in samenwerking met het het
Laboratorium voor Immunologie (Prof. Dr. E. Cox).
Onderzoek
Op het ogenblik dat biggen worden gespeend, verwijderd van de zeug, verliezen ze
de passieve lactogene immuniteit die hun beschermt tegen infecties met
enteropathogenen. Daarnaast komen ze in een nieuwe omgeving, krijgen een
nieuwe meestal droge voeding die ze in het begin moeilijk kunnen verteren waardoor
hun darmkanaal gevoeliger wordt voor infecties met als gevolg een multifactoriële
speendiarree met als belangrijkste etiologisch agens enterotoxigene Escherichia coli
(ETEC). De ETEC bacterïen hechten zich met fimbriae, aanwezig op het bacterieel
celoppervlak, aan receptoren op het oppervlak van epitheelcellen van de dunne
darm. Deze receptoren zijn echter niet altijd aanwezig. Hun aan- of afwezigheid is
erfelijk bepaald, maar de genen die instaan voor hun expressie zijn nog niet gekend.
Het doel van het project is het identificeren van de receptorgenen die coderen voor
de glycoproteïnen/suikers waarop de F4-fimbriae binden en op basis van de mutaties
in deze genen een diagnostische DNA-test te ontwikkelen die kan gebruikt worden
voor selectie naar F4R negatieve biggen. Om dit doel te bereiken zal een dubbele
benaderingswijze gebruikt worden. Een eerste strategie wordt uitgevoerd in het
Laboratorium voor Dierlijke Genetica. Hier zal via hoge densiteits linkage
disequilibrium mapping op chromosoom 13 het F4ab/ac receptorgen(en)
gelokaliseerd worden. Vervolgens zal de aldus afgebakende regio gesequeneerd
worden in F4 positieve en negatieve biggen om de causale mutatie op te sporen.
Aangezien het mogelijk is dat de verantwoordelijke mutatie regulatorisch van aard en
niet struktureel is zal eveneens een expressiestudie worden uitgevoerd met de
geïdentificeerde kandidaat-genen. Aangezien er aanwijzingen zijn dat er meerdere
F4 receptoren zijn zullen anderzijds bindingstesten met F4 fimbriae uitgevoerd
worden om bijkomende receptoreiwitten op te zuiveren en te identificeren.
Vervolgens zal het gen(en) coderend voor deze eiwitten gekloneerd worden en
afgezocht naar mutaties verantwoordelijk voor verschillen in F4-binding. De mutaties
via beide benaderingen geïdentificeerd zullen vervolgens gecombineerd worden in
één genotyperingstest die bruikbaar is voor routinematige selectie tegen F4ab/ac
gevoeligheid. Dit in combinatie met selectie naar FUT1A/A genotype voor F18R
negatieve varkens moet niet alleen leiden tot een enorme klinische verbetering van
het speendiarree probleem, maar ook tot aanzienlijke meerwaarde voor Vlaamse
fokvarkens.
Technieken o.a.:
DNA kloneringswerk, expressiestudies via oa qPCR, DNA SNP chip
analyse...
Profiel van de kandidaat:
-Recent diploma van Dierenarts, Bioingenieur of Biotechnoloog. Studenten
die in 2009 het diploma zullen behalen, komen tevens in aanmerking.
-Sterke motivatie om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en een
doctoraat te behalen.
-Sterke interesse in genetica.
Startdatum:
1 september 2009 of na onderling overleg
Hoe inschrijven:
Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht hun kandidatuur voor 1 augustus 2009
te sturen naar:
Prof. Dr. L. Peelman
Labo Dierlijke Genetica
Faculteit Diergeneeskunde
UGent
Heidestraat 19
B-9820 Merelbeke
Tel: +32 (0)9 2647803; Fax: +32(0)9 2647849
E-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards