Voeding vroege dracht in relatie tot reproductie in de volgende worp

advertisement
Voeding vroege dracht
in relatie tot
reproductie in de volgende worp
Ir. Lia Hoving
Inleiding
• Onderzoek naar tweede worps dip
• Achtergrond ‘voeding in vroege dracht’
• Eerdere avonden verteld over de inzet van gelten
en tweede worps dip
• Goede productie begint bij de gelt!
Voeding vroege dracht
• Gelten worden altijd geïnsemineerd
voordat ze uitgegroeid zijn
– In eerste 4 cycli uitgroeien tot ‘volwassen
zeug’
– Tegelijk wordt er hoge reproductie verwacht
?
Achtergrond
Reproductie cyclus beïnvloedt groei zeug
Lactatie
Dracht
Opfok
Afvoer
ISD
% Gewichtsverlies tijdens lactatie
13
-2 big
Totaal geboren
12
11
10
9
8
7
<5
5-10
11-15
% Gewichtsverlies
cyclus 1
Bron: Thaker and Bilkei, 2005
cylus 2-5
16-20
>20
Achtergrond
Weinig lichaamsreserves
Reproductie
Lage
voeropname
capaciteit
Hoge melkproductie
Achtergrond
Invloed gewicht van zeug bij spenen op volgende worp
Gewicht bij spenen (kg)
<150
150169
170189
>190
59
86
60
16
274
270
274
277
Gewicht (kg)
141
143
150
153
Gewicht werpen (kg)
193
202
213
223
Gewicht spenen (kg)
140
160
178
200
Drachtpercentage
75.5
81.9
78.5
87.5
9.9
11.0
11.6
12.3
Aantallen
1ste inseminatie Leeftijd (dgn)
1ste worp
2de worp
Levend geboren (n)
Achtergrond
• Gewichtsverlies negatief effect op reproductie!
– Let ook op spier (eiwit) en spekdikte (vet) verlies!
• Met name bij jonge (groeiende) zeugen
• Vroege dracht 1ste periode waarin herstel mogelijk is
– ‘Skip-a-heat’, grotere tomen bij terugkomers
Terugkomen in relatie tot
toomgrootte
Total number
born (n)
Totaal
geboren
(n)
14
13
12
11
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Parity
Pariteit
total
Totaal
1st
1steinsemination
inseminatie
repeat breeders
Herinseminatie
10
≥11
Vroege dracht
• De vroege dracht (dg 0-35) is ook
een belangrijke periode voor de reproductie!
• Processen die tijdens de vroege dracht plaatsvinden
–
–
–
–
Celdelingen
Innestelling
Aanleg en ontwikkeling placenta
Ontwikkeling van het embryo (≈ dag 35 ‘af’)
Vroege dracht ≤dag 5
Verplaatsen Oké!
Onbevruchte eicel
Blastocyst (dag 5)
Morula (dag 3-4)
Vroege dracht dag ≥6
Hatching (dag 6-7)
Rust!
Herstel!
Flushen!
Spreiding in ontwikkeling (dag 11)
Vroege dracht dag ≥6
Dag 19
embryo
Dag 35 placenta
Dag 35 embryo
Embryo is af
Vroege dracht
• De vroege dracht is dus een belangrijke periode
m.b.t. embryonale ontwikkeling
• Maar ook een belangrijke periode voor de
ontwikkeling en het herstel van de zeug
– Dit geldt in het bijzonder voor 1ste worps zeugen
Voeding in deze periode is dus erg belangrijk
Gevolgen....
4,5 big!
Gevolgen....
6,6 big!
Lage toomgrootte 1ste pariteit
Hoge toomgrootte 1ste pariteit
Voeding vroege dracht
• Aanleiding voor onderzoek ‘voeding in vroege dracht’
• Samenwerking met
– Productschap voor Vee en Vlees
– Wageningen Universiteit
– De Heus Voeders
– Varkens Innovatie Centrum
Opzet proef
• 200 dieren volgen van lactatie tot lactatie
• Proefbehandeling vanaf ±dag 2 tot ± dag 32 na inseminatie
• 4 groepen van ±50 dieren (35 C1, 15 C2)
– Controle
(spenen 28 dagen , 2.50 kg/dag)
– Plus voer (spenen 28 dagen , 3.25 kg/dag)
– Plus eiwit (spenen 28 dagen , 2.50 kg/dag 30% dv aa)
– Drie weken (spenen op 22 dagen, 2.50 kg/dag)
Voercurve
Dagen na inseminatie
Controle
Plus Voer
2 t/m 32
2.50
3.25
33
2.80
3.10
34
2.80
2.95
35
2.80
2.80
36 t/m 89
2.80
2.80
90 + 91
3.00
3.00
92 t/m 107
3.20
3.20
Voeropname
Behandeling
Voeropname (kg)
Controle
72.3 (3.4)a
Plus Voer
93.1
(2.5)b
+ 29%
Voeropname dracht (dag 2-107)
Controle
291 kg
+ 7%
Plus Voer
313 kg
Gewichtsontwikkeling zeug
Gewichtstoename eerste 4 weken dracht (kg)
30
25
+ 9 kg
20
15
10
5
0
Controle
Plus Voer
Plus Eiwit
Behandeling
Drie Weken
Resultaten: Toomgrootte
Controle
Plus Voer
Totaal geboren (n)
13.1 (0.4)b
15.1 (0.5)a
Levend geboren (n)
12.5 (0.4)b
14.3 (0.5)a
+ 2 biggen!
Resultaten: Toomgrootte
45
40
Percentgae zeugen (%)
35
30
25
< 5% worpen
< 10 biggen
20
15
10
5
0
0-5
5-10
11-13
14-16
Totaal geboren biggen na behandeling (n)
Controle
Plus Voer
17-20
Resultaten: Biggewichten
Controle
Plus Voer
Totaal geboren (n)
13.1 (0.4)b
15.1 (0.5)a
Gem. Geb. Gew. (kg)
1.44 (0.03)
1.42 (0.04)
Toom gewicht (kg)
18.6 (0.6)b
21.3 (0.7)a
Vergelijkbaar!
Gewichtsverlies in relatie tot
toomgrootte
Totaal geboren na behandeling (n)
17.0
16.0
15.0
14.0
-1,5 big
13.0
12.0
11.0
10.0
>12%
≤12%
Gewichtsverlies tijdens de lactatie (%)
Controle
Plus Voer
Resultaten:
Afbigpercentage
Controle
Plus Voer
89.8 (44/50)
76.6 (36/47)
(n)
13.1 (0.4)b
15.1 (0.5)a
Levend geboren (n)
12.5 (0.4)b
14.3 (0.5)a
Afbigpercentage (%)
Totaal geboren
-13.2%
Conclusie
Extra voeren tijdens de vroege dracht:
– Helpt zeug herstellen van lactatie verliezen!
– Geeft grotere tomen (15,2 v.s. 13,2)
• Geboortegewicht niet verminderd
• Uitval tot dag 3: 10% voor alle groepen
– Mogelijk negatief effect op drachtpercentage
Vervolg…
• In vervolgonderzoek dieper kijken naar de
hormonale huishouding in de zeug
– Dag 35 embryonale kenmerken bepalen
– Dagelijks bloedmonsters nemen en deze analyseren
Bloedafname
Kortom:
Juist voeren in de vroege dracht is belangrijk
voor reproductie
–Zowel voor zeug als big!
–Niet alleen voor jonge maar ook voor oudere zeugen
Zeugen zijn topsporters!
Zeugen zijn topsporters!
Download