27 juni 2014

advertisement
27 juni 2014
SPRAYMADINE C, toelatingnummer 14503 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl.
bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten en als vliegenwerend middel, op de spenen van
melkkoeien na het melken.
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Te verdunnen product voor desinfectie en als vliegenwerend middel op de spenen van
melkkoeien na het melken. Dit product kan aangebracht worden door middel van dippen of
sprayen.
Dip :
De spenen onmiddellijk na het melken dippen in SPRAYMADINE C oplossing met behulp
van een dipbeker zodanig dat de spenen volledig bedekt zijn en gedurende minimaal 5
minuten vochtig blijven.
Dosering: 125 ml SPRAYMADINE C aanvullen met water tot 500 ml (25% v/v ).
Gemiddeld is per koe per melkbeurt ongeveer 10 ml dipoplossing nodig.
Minimale contacttijd: 5 minuten
Laat de spenen aan de lucht drogen en houd de koeien staand totdat het product is
opgedroogd.
Voorafgaand aan de volgende melkbeurt de spenen eerst reinigen en afdrogen.
Spray :
De uier onmiddellijk na het melken besproeien met SPRAYMADINE C oplossing door middel
van een handspray flacon of een automatische spray in een melkrobot.
Dosering: 125 ml SPRAYMADINE C aanvullen met water tot 500 ml (25% v/v)
Gemiddeld is per koe ongeveer 10 ml spuitoplossing nodig.
Minimale contacttijd: De contacttijd tussen middel en spenen dient minimaal 5 minuten te
zijn.
Laat de spenen aan de lucht drogen en houd de koeien staand totdat het product is
opgedroogd.
Voorafgaand aan de volgende melkbeurt de spenen eerst reinigen en afdrogen.
Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij
toepassing van dit middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel
bevatten geloosd te worden op de mestkelder.
Download