Bijzondere bijstand - Steunpunt Guido Asten

advertisement
Bijzondere bijstand
Hebt u kosten die te hoog zijn voor uw inkomen? Dan kunt u bijzondere bijstand
aanvragen. Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke en
bijzondere kosten die u niet zelf kunt betalen.
Voor wie?
Iedereen kan een beroep doen op bijzondere bijstand! Alle mensen met een
minimum- of laag inkomen komen in aanmerking. Het is geen vereiste dat u ook
algemene bijstand ontvangt. Verder maakt het niet uit of u betaald werk, een
pensioen of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hebt. Ook als u
chronisch ziek bent of een handicap hebt, biedt bijzondere bijstand hulp.
Waarvoor kan ik bijzondere bijstand aanvragen?
Voorbeelden van kosten die vergoed worden vanuit de bijzondere bijstand:
 eigen bijdrage voor sommige ziektekosten
 rechtsbijstand
 bewindvoerderskosten
 dieetkosten op medisch voorschrift
 kosten voor hulp in de huishouding
Dit is slechts een greep uit de bijzondere kosten die vergoed worden. Twijfelt u
of u voor bepaalde kosten bijzondere bijstand kan aanvragen? Neem gerust
contact met ons op.
Waarvoor kan ik geen bijzondere bijstand aanvragen?
Voorbeelden van kosten die niet vergoed worden door de bijzondere bijstand:
 alledaagse kosten (bijvoorbeeld: huur, gas, water, licht, boodschappen)
 boetes (bijvoorbeeld: snelheidsovertredingen, zwartrijden in het openbaar
vervoer)
 alimentatieverplichtingen
 kosten van geleden schade (bijvoorbeeld: brand- of autoschade)
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, moet u voldoen aan een
aantal voorwaarden:
 u bent Nederlands of hebt een geldige verblijfsvergunning
 u woont in de gemeente Asten
 u bent 18 jaar of ouder
 u hebt onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen
Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand hangt af van de hoogte van uw
inkomen en vermogen.
De kosten die u vergoed wilt hebben, moeten ook voldoen aan een aantal
voorwaarden:
 de kosten moeten bijzonder zijn;
 de kosten moeten noodzakelijk zijn;
 de kosten moeten in Nederland gemaakt zijn;
 de kosten worden niet vergoed door anderen (bijvoorbeeld: uw werkgever
of ziektekostenverzekering).
Aanvragen
Bijzondere bijstand vraagt u aan bij steunpunt Guido Asten. Neem contact met
ons op voor het aanvraagformulier.
Wilt u bijzondere bijstand aanvragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met steunpunt Guido Asten.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards