Format reactie Protocol 9335-4

advertisement
Format voor het indienen van uw reactie – Protocol 9335-4, versie 3.9/C12 – Samengestelde grondproducten
Als u dit format gebruikt voor het indienen van uw reactie maakt u het uzelf en ook ons gemakkelijker. Zo kunnen we de kosten van het
onderhoud van de documenten in belangrijke mate drukken. Als u hiervan gebruik maakt gaat u het beste als volgt te werk:



u vult alle benodigde gegevens in onderstaande tabellen in
u verandert niets aan de kenmerken van de tabellen en u vult alleen de kolommen in waar in de eerste voorbeeldregel al iets is ingevuld
het format voor uw tekst is steeds beschreven in de eerste regel van de tabel:
o onder “Commentator” graag uw naam en de naam van de organisatie waarvoor u werkt, c.q. namens welke u reageert
o onder “Vindplaats” de plaats waar u een knelpunt hebt gesignaleerd
o onder “Commentaar” een zo beknopt mogelijke beschrijving van het door u gesignaleerde knelpunt
o onder “Voorgestelde aanpassing” uw suggestie voor het wegnemen van het knelpunt
Commentator
Uw Naam – naam
organisatie
Vindplaats
in het ontwerp-document
document pagina
paragraaf
BRL
8
3.1.4
Commentaar
Voorgestelde
aanpassing
Hier een korte beschrijving
van het door u
gesignaleerde knelpunt, in
uw eigen woorden
Voor zover mogelijk hier
uw suggestie voor een
concrete aanpassing,
waardoor het knelpunt
wordt weggenomen
Download