20 April 2016 De Nieuwe Menselijke Revolutie: Krachtig

advertisement
20 April 2016
De Nieuwe Menselijke Revolutie: Krachtig vooruitgaan (Rikiso) 23 – (Voorlopige vertaling)
Shin’ichi Yamamoto en zijn gezelschap vertrokken vanuit het huis van meneer Takaoka naar het
drive-inrestaurant, de locatie waar de planningbijeenkomst met de vertegenwoordigers uit de stad
Nabari gehouden zou worden. Het drive-inrestaurant, dat werd geleid door Ikuo, de broer van
Shuichiro Takaoka, was met de auto in ongeveer 5 minuten te bereiken.
Naast de locale vertegenwoordigers, namen ook de leiders op regio- en prefectuurniveau deel.
Omdat het rond etenstijd was, aten ze om te beginnen samen de maaltijd. Nadat ze onder andere
de aankomende activiteiten hadden besproken, begon Shin’ichi op een informele manier te
spreken.
“Chubu1 maakt op dit moment een grote ontwikkeling door omdat de prefecturen Aïchi, Miè en
Gifu samen in eenheid zijn. Vooral Aïchi is een grote steunpilaar geworden, net als Tokio en
Osaka. Voor de verdere ontwikkeling reken ik echt op jullie.
“Omwille van de toekomst wil ik het vandaag hebben over laster (onshitsu), wat een grote
hindernis is voor de harmonieuze vooruitgang van kosenrufu en het geluk van de leden. Zelfs
voor degenen die het boeddhisme beoefenen, zal het niet alleen onmogelijk zijn om voorspoed of
weldaden te verkrijgen, maar ook om vreugde, diepe emoties of een sterke levenskracht te
ervaren als zij jaloers zijn op hun medeleden, een hekel aan hen hebben en hen minachten. Ook
al kunnen zij dit nog zo goed verbergen aan de buitenkant, in werkelijkheid zullen zij niet
gelukkig worden.
“Wat moeten we doen om dit te voorkomen? De wereld van Soka is een wereld van geloof. We
beginnen met geloof en we eindigen met geloof. Het is van het grootste belang dat we alles
waarnemen en inzien met de ogen van de boeddha.
“Wat is geloof? Het is de absolute en sterke overtuiging dat alle aspecten van alle verschijnselen
worden omvat in ons eigen leven en in ons eigen hart, wijzelf zijn het wezen van Nam-myohorenge-kyo; wijzelf zijn boeddha’s. Nichiren Daishonin verklaart: “Denk nooit dat u welke van de
tachtigduizend heilige leerstellingen van boeddha Shakyamuni dan ook, of die van de boeddha’s
en bodhisattva’s van de tien richtingen en drie bestaansperioden, buiten uzelf zou moeten
zoeken..” (GND-I,18)
“’Geloof in deze grenzeloze levensstaat van de boeddha die in u aanwezig is, chant met uw hele
hart en blijf uzelf polijsten. Er is geen andere manier om uzelf te bevrijden van het lijden en de
1
Chubu is een regio die bestaat uit negen prefecturen en ligt in het midden van Honshu, het grootste
eiland van Japan.
1
illusies van het leven’. Dit is de leer van de Daishonin. Jullie zijn oorspronkelijke boeddha’s. Je
moet dit geloven. Je hoeft je niet met anderen te vergelijken en daardoor te lijden en bezorgd te
zijn.”
2
21 April 2016
De nieuwe menselijke revolutie: Krachtig vooruitgaan (Rikiso) 24
Shin’ichi Yamamoto ging verder gebaseerd op de volgende passage uit ‘Over het bereiken van
boeddhaschap in dit leven’ – “’Uw beoefening van de boeddhistische leerstellingen zal u alleen
dan kunnen bevrijden van het lijden door geboorte en dood, als u de ware aard van uw eigen
leven doorgrondt. Als u verlichting zoekt buiten uzelf, zullen zelfs tienduizend beoefeningen en
tienduizend goede daden tevergeefs zijn. Net als een arme man die dag en nacht de rijkdom van
zijn buurman telt, er zelf geen halve cent rijker op wordt.’ (GND-I, 18)
“Om een onwankelbare levensstaat van absoluut geluk te ontwikkelen, is er geen andere
methode dan je eigen leven polijsten en van binnenuit boeddhaschap te manifesteren.
“Echter, als je niet kunt geloven dat je één bent met Myoho-renge-kyo, dan heb je in
werkelijkheid geen vertrouwen en zul je geneigd zijn om je geluk buiten jezelf te zoeken. Als
gevolg hiervan zul je, onder invloed van je omgeving en de mening van anderen, continu heen en
weer geslingerd worden – soms positief en soms negatief. Je zult jezelf bijvoorbeeld in alles
vergelijken met anderen, zoals je sociale status of positie, rijkdom, persoonlijkheid en uiterlijk.
Als je het gevoel hebt dat je beter af bent dan anderen, zul je je superieur voelen en buitensporig
trots zijn op jezelf, zonder objectief naar jezelf te kijken. Aan de andere kant zul je, als je minder
goed af bent dan anderen, ontmoedigd en teneergeslagen voelen en jezelf naar beneden halen.
“Omdat je je te bewust bent van de mening van anderen en je te overgevoelig bent, zul je je snel
gekwetst en beschadigd voelen door de woorden en daden van anderen. Doordat je het gevoel
hebt dat je slachtoffer bent van vervolging en aanvallen, zul je negatieve gevoelens gaan
koesteren en denken ‘die leider ziet mijn waarde niet’ of ‘zij vertrouwen me niet’ of ‘die
boeddhistische leider heeft totaal geen compassie’ en zul je hen gaan bekritiseren en negatieve
gevoelens ten opzichte van hen gaan koesteren, terwijl je de hele tijd wanhopig bezig bent om
erkenning te zoeken.
“In feite is de bron, of de wortel van het lijden (onshitsu) dat we niet kunnen geloven, ook al
beoefenen we het boeddhisme, dat ons eigen leven de schattentoren is en dat we allemaal
boeddha zijn. Op dat moment verschijnt de duivelse functie van onenigheid (onshitsu) welke de
illusie stimuleert dat het geluk buiten onszelf bestaat.
“Ieder van jullie is een geweldige en indrukwekkende boeddha, een persoon met een
waardevolle missie voor kosenrufu. Koester en polijst jezelf, gewoon zoals je bent, in plaats van
jezelf met anderen te vergelijken.
“Net zoals jij een boeddha bent, zijn alle mensen om je heen ook onvervangbare, kostbare
boeddha’s. Daarom moeten we onze kameraden in geloof, en iedereen om ons heen, koesteren en
volledig respecteren. Hierin ligt de essentie van eenheid in de Soka Gakkai.”
3
22 April 2016
De nieuwe menselijke revolutie: Krachtig vooruitgaan (Rikiso) 25
“Nichiren Daishonin zegt: ‘onthoud altijd dat gelovigen in de Lotus soetra absoluut de laatsten
zouden moeten zijn om elkaar te kwetsen. Iedereen die blijft geloven in de Lotus soetra is zeer
zeker een boeddha, en iemand die een boeddha lastert, begaat een grove overtreding.’ (WNDI,756)
“Een wrok of negatieve gevoelens (onshitsu) koesteren ten opzichte van medebeoefenaars is een
duivelse functie die kosenrufu van binnenuit vernietigt en de Soka Gakkai, een organisatie van
de boeddha’s wil, schendt. Met andere woorden, het zal onenigheid veroorzaken in de
boeddhistische orde.”
Het was Shin’ichi Yamamoto’s diepste wens dat zijn geliefde medeleden gelukkig zouden
worden. Daarom wilde hij hen strikt waarschuwen voor (onshitsu) het koesteren van een wrok
tegen anderen.
“Leiders van de Soka Gakkai moeten hun best doen een persoon te worden die door iedereen
gerespecteerd en vertrouwd wordt voor hun nobele karakter, goede inzicht en uitstekende
leiderschap. Natuurlijk moeten we ons best doen om een goede leider te worden. Maar we
blijven allemaal gewone stervelingen, bezig met onze menselijke revolutie. Sommige leiders
maken onbeleefde opmerkingen en hebben een gebrek aan compassie en daardoor heb je
misschien onplezierige ervaringen. Hoe dan ook, als je een wrok koestert tegen hen, laster je hen.
“Als je duidelijk ongepast gedrag tegenkomt, zoek dan advies bij een senior leider en geef hen
alsjeblieft eerlijk je mening. Als een leider zich misdraagt zal de Soka Gakkai dit strikt met hen
afhandelen. Bovendien, als de leden geen eenheid kunnen maken en de activiteiten stagneren
door de tekortkomingen van de leider, denk dan alsjeblieft na over wat jijzelf kunt doen om de
situatie te veranderen. Ondersteun de leider alsjeblieft in plaats van hem te bekritiseren of de
situatie te beschouwen als het probleem van iemand anders. Dit is de levenswijze van een
boeddhist die de Wet in zichzelf zoekt.
“In deze onzuivere wereld van het Laatste Tijdperk van de Wet is het niet meer dan normaal dat
we als onvolmaakte mensen, die samen hun best doen om kosenrufu vooruit te laten gaan,
emotionele conflicten krijgen door meningsverschillen. Maar juist omdat we in onze relatie met
anderen gekwetst worden, kunnen we onze menselijke revolutie maken. Als je worstelt met
menselijke relaties, beschouw dit dan alsjeblieft als een goede mogelijkheid om te groeien en doe
oprecht daimoku en verander alles in een oorzaak voor vooruitgang. Wat er ook gebeurt, behoud
alsjeblieft net zo’n puur en krachtig geloof als een waterval.”
4
23 April 2016
De nieuwe menselijke revolutie: Krachtig vooruitgaan (Rikiso) 26
De aanwezigen knikten terwijl ze ernstig luisterden naar Shin’ichi Yamamoto.
Hij vervolgde:
“Mensen doen over het algemeen niet aan zelfreflectie. Er zijn plekken in de organisatie waar de
leden niet in eenheid zijn en kosenrufu maar langzaam vooruit gaat. Als je de leiders daar vraagt
waardoor dit komt, zeggen ze meestal dat het de schuld is van deze of gene en ze geven er ook
een aantal redenen bij. Waarschijnlijk zullen er ook problemen zijn met de mensen die ze de
schuld geven, maar ze missen de kans om zich eerst af te vragen ‘welke rol speel ik hierin?’
Simpel omdat we zien dat iemand anders in gebreke is gebleven, betekent dat nog niet dat wij
gelijk hebben. Hoewel we niet het gevoel hoeven hebben dat het onze schuld is, kunnen we het
op zo’n moment ook als onze verantwoordelijkheid beschouwen.
“Om het anders te zeggen, we hebben de tendens om alles buiten onszelf te zoeken, en fout
begaan om de leerstelling van de Daishonin en de raad van de Soka Gakkai te gebruiken als
norm waarmee we anderen kunnen bekritiseren en veroordelen.
“De boeddhistische leerstellingen zijn oorspronkelijk bedoeld als de norm voor onze eigen
levenswijze. Als we dit verkeerd begrijpen, kunnen we heel erg van het pad van geloof afraken.
Het is daarom mijn wens dat jullie tot het eind naar geluk zullen streven door op je eigen manier
te leven, gebaseerd op echt geloof.
“Beoefenaars van het boeddhisme zijn mensen die zichzelf uitdagen en onderzoeken. Omdat ons
leven één is met het universum, kan iemand die zichzelf overwint, alles overwinnen. Zolang we
daimoku blijven doen, zullen we veranderen, en wanneer wij veranderen, zal onze omgeving ook
veranderen. Het is belangrijk dat we onze beoefening van gongyo en daimoku niet verwaarlozen,
hoe druk we het ook krijgen. Want als we halfslachtig zijn in onze beoefening, zullen we niet in
staat zijn vooruit te gaan of waarde te creëren.
“Creëer alsjeblieft een leven vol grote overwinningen waarin al je gebeden verwezenlijkt
worden, terwijl je alles uit ieder moment haalt en je leven iedere dag helder laat stralen.”
Shin’ichi sprak tot het eind vol passie.
Raad geven vereist doorzettingsvermogen en ernst waarmee je je in iedere individuele situatie
verdiept en je met je hele wezen blijft praten totdat ieder persoon het met zijn hele hart volledig
kan begrijpen.
5
Download