Casus 1

advertisement
Casus 1:
•
•
man, 1973
VZ/ Oktober
– handpalmen en voetzolen lenticulaire schilferende plaques, kleine ulcera penis
en anus (pijnloos).
– donkerveld microscopie: één preparaat dubieus, tweede preparaat negatief
– serum VDRL 1:32
Vragen:
 Diagnose?
 Welke tests zijn er voor deze infectieziekte? Wat is de betekenis van iedere test?
 Behandeling van deze patiënt?
 Aanvullend onderzoek?
 Follow-up?
Januari daarop:
•
poli met
– oorsuizen rechts
– gevoel dat rechter oor dicht zit
– xylometazoline van huisarts helpt niet
– later ook onvaste gang en hoofdpijn rond oor
– VDRL 1:4, inmiddels elders hiv+ getest, CD4 500/μL
Vragen:
 Differentiële diagnose?
 Wat ga je nu doen?
Casus 2: hepatitis B
4 situaties:
1. Vrouw, 30 jaar, analist, SOA-screening:
 HBsAg -, anti-HBs +, anti-HBc –
 Betekenis?
2. Vrouw, 30 jaar, SOA-screening:
 HBsAg +, HBeAg +, anti-HBc totaal +, anti-HBs -, anti-HBe –
 Wat is de betekenis van deze uitslag:
o Aangaande de duur van de infectie
o Voor haar huidige zwangerschap van 8 weken
o Voor haar partner(s)
3. Man, 30 jaar, hiv +, SOA-screening:
 HBsAg -, anti-HBs -, anti-HBc +, hiv +

Wat is de betekenis van deze uitslag?
4. Man, 30 jaar, SOA-screening:
 HBsAg +, anti-HBc -, HBeAg -, anti-HBe  Wat is de mogelijk betekenis van deze test-uitslag?
Casus 3: “prikaccident”
Chirurg snijdt zich tijdens een acute laparotomie in de vinger. De patiënt wordt serologisch
getest. De uitslagen zijn als volgt:
 hiv negatief
 anti-HCV positief
 HBsAg positief
Vraag: beleid aangaande de chirurg?
Casus 4: EBV
Een 25-jarige vrouw komt wegens 4 maanden bestaande vermoeidheid, die ontstaan is na een
flinke keelonsteking en koorts die een week duurde. Verdere anamnese en lichamelijk
onderzoek leveren geen afwijkingen op.
Er is serologisch onderzoek gedaan met als resultaat:
 EBV-IgM negatief, EBV-IgG-positief
 Vraag: welke test kan misschien nog uitsluitsel geven of de klachten berusten op een
recent doorgemaakte mononucleosis infectiosa?
Casus 5: Lyme
Een 40-jarige man is chronisch vermoeid, heeft dagenlange episoden met hoofdpijn en
artralgieën van knieën, enkels en polsen. Hij denkt dat zijn klacten veroorzaakt worden door
neuroborreliose. Hij wandelt veel door de duinen, kan zich geen tekenbeet herinneren, maar
voert aan dat mensen wel vaker de ziekte van Lyme hebben zonder dat zij een tekenbeet
bewust hebben ervaren of een huidafwijking hebben gezien. Bij lichamelijk onderzek worden
geen afwijkingen gevonden.
De huisarts heeft lab laten doen (ontstekingsparameters, bloedbeeld, nierfunctie,
leverenzymen, schildklierfunctie), dat normaal was. Hij brengt uitslagen mee van serologisch
onderzoek met de volgende uitkomst:


Elisa IgM positief, Elisa IgG positief, immunoblot IgM positief, immunoblot IgG
negatief
Vraag: wat is de meest voor de hand liggende interpretatie?
Download