Mevrouw ir. IGM (Ingrid) de Bondt - Waterschapspartij Hollandse Delta

advertisement
Een nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Hollandse Delta
Mevrouw ir. I.G.M. de Bondt is door de vertrouwenscommissie voorgedragen
als nieuwe dijkgraaf van ons Waterschap. Op 30 maart j.l. heeft de Verenigde
Vergadering met het voorstel ingestemd. Vervolgens dient De Kroon haar
officieel te benoemen, met ingang van 1 juli 2017.
Op die datum verlaat dhr. Jan Geluk ons
waterschap, na 12 jaar dijkgraaf geweest te zijn.
Mevrouw ir. I.G.M. (Ingrid) de Bondt (42) studeerde
civiele techniek, richtingen waterbouw en offshore
aan de TU Delft. Zij was nadien onder anderen
fractiemedewerker van de Tweede Kamer fractie
van de VVD en leidinggevende bij de commissie
milieueffectrapportage. In 2006 werd zij raadslid en fractievoorzitter voor de
VVD in de gemeenteraad van Utrecht. In 2009 werd zij wethouder in diezelfde
stad. Van 2011 tot 2015 was mevrouw De Bondt gedeputeerde voor de
provincie Zuid-Holland met o.a. infrastructuur in haar portefeuille. Nadien
vervulde zij diverse opdrachten in het publiek-private domein.
De vertrouwens commissie is overtuigd van de energieke, ‘frisse’ en
inspirerende wijze van optreden van mw. De Bondt nu en in haar reeds
opgebouwde bestuurlijke loopbaan. Met mw. De Bondt krijgt het waterschap
een herkenbaar, vernieuwend en toekomstgericht boegbeeld dat ruimschoots
in staat wordt geacht het waterschap zowel bestuurlijk als ambtelijk te
inspireren bij de vele uitdagingen die het voor de boeg heeft. Gelet op haar
professionele achtergrond én opleiding is kennis van en affiniteit met het
werkveld aanwezig. Gezien haar bestuurlijke ervaring en kwaliteiten is er nu
reeds sprake van een aanzienlijk netwerk lokaal, in de regio en landelijk en bij
maatschappelijke organisaties. De commissie acht haar zondermeer in staat dit
netwerk de komende jaren verder uit te breiden.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards