P E R S B E R I C H T

advertisement
PERSBERICHT
9 juli 2015
Eerste continue algensensor in het Paterswoldsemeer
Waterschap Noorderzijlvest, BlueLeg Monitor, Water Insight en Incas3 plaatsen de eerste
algensensor in de zwemplas van het Paterswoldsemeer. De ECOWATCH is een nieuwe, unieke
technologie. De sensor volgt nauwgezet de groei en bloei van algen, waaronder ook de schadelijke
blauwalg. Met de meetgegevens van de sensor verwacht het waterschap sneller en efficiënter in te
kunnen grijpen wanneer overmatige bloei van blauwalg dreigt. In de toekomst kunnen zwemmers
daardoor ook bij warm weer vaker genieten van een duik in het Paterswoldsemeer.
Innovatieve technologie
De algensensor wordt geplaatst op een paal ín het water en registreert continu de weerkaatsing van het
licht op het water. Uit die weerkaatsing wordt nauwkeurig de concentratie bepaald van de stoffen
chlorofyl-a en fycocyanine. Chlorofyl-a geeft de hoeveelheid algen in het water aan. Fycocyanine geeft
de hoeveelheid blauwalgen aan. Daarnaast meet de sensor de helderheid van het water. Ook dat is een
maat voor de waterkwaliteit. De nieuwe unieke technologie stelt het waterschap in staat de kwaliteit van
het water nauwgezet te volgen en te voorspellen waar (blauw-)algenbloei gaat optreden. Daardoor kan
het waterschap sneller en effectiever maatregelen nemen. Zo draagt het bij aan een gezonde,
toekomstbestendige waterkwaliteit.
Onderzoek
De ECOWATCH wordt gedurende twee seizoenen ingezet en getest. De resultaten worden getoetst en
gebruikt om het prototype te vervolmaken. Als de ontwikkelfase op het Paterswoldsemeer doorlopen is,
wordt de serieproductie van de sensor opgezet. Vervolgens kunnen waterschappen de unieke sensor op
meer locaties inzetten.
Samenwerkende partners
De sensor is ontwikkeld uit de ruimtevaarttechnologie, waarbij satellietbeelden worden gebruikt om
allerhande informatie van het aardoppervlak vast te leggen. Waterschap Noorderzijlvest investeert in
deze innovatieve technologie om sneller en efficiënter te kunnen inspelen op een veranderende
waterkwaliteit.
De bedrijven BlueLeg Monitor uit Sneek en Water Insight uit Wageningen hebben de technologie
ontwikkeld. Zij stellen vast dat er wereldwijd veel interesse voor bestaat.
Incas3 uit Assen is als onderzoeksinstituut verantwoordelijk voor de samenbouw en het testen van het
prototype. Het bedrijf brengt ervaring in met betrekking tot de inzet van remote veldinstrumenten.
Partijen hebben met succes een beroep gedaan op het subsidieprogramma Fryslan Fernijt IV.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Silvia Mosterd van waterschap Noorderzijlvest (tel.
(050) 304 89 13) of Hans Wouters van BlueLeg Monitor BV (tel. (0515) 42 99 82).
2
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards