Een spoor is een afdruk of een indruk die je

advertisement
Leestekst voor docenten
ter inleiding op de veldles
Bodemdieren
Enge beestjes?
Kinderen
hebben
niet
alleen
belangstelling voor dieren, vaak zijn ze
er ook een beetje bang voor. Deze
angst
berust
niet
zozeer
op
persoonlijke ervaringen met het dier,
als wel op reactie van derden. Het kind
ziet dat mensen paniekerig reageren
op
onschuldige
diertjes
als
pissebedden, oorwormen en spinnen,
en
neemt
dat
gedrag
als
vanzelfsprekend over.
Misschien moet u zelf ook een angst
voor deze diertjes overwinnen. Probeer
dit dan samen met uw leerlingen te
doen door de dieren te bestuderen en
daarbij
uw
eerste
reactie
te
onderdrukken. U zult merken dat
kinderen zeer geïnteresseerd zijn en
zonder enige schroom de diertjes
willen bekijken. Behalve de adder is er
geen dier in Nederland echt gevaarlijk.
Spinnen bijten niet en oorwurmen
kruipen niet in oren.
Vindt u de dieren toch nog griezelig,
doe ze dan in een potje, zodat ze (ook
voor de dieren!) veilig bekeken kunnen
worden.
Kleine dieren tellen ook mee.
Dieren, hoe klein ook, hebben recht
om te leven.
Ze vormen een essentieel onderdeel
van de natuur. Respect opbouwen
voor de kleine diertjes staat in de
komende veldles centraal.
Tijdens de veldles worden de diertjes
zoveel mogelijk op hun eigen leefplek
bekeken.
NME centrum Het Spookbos, Eemnes (2009)
Het vangen van de diertjes zal tot een
minimum beperkt worden. Een aantal
beestjes zal meegenomen worden
naar de educatieve ruimte om ze nog
beter te bekijken en na te tekenen.
Respect voor de beestjes krijgen de
kinderen ook door de beestjes aan het
einde van de les weer terug te brengen
naar hun eigen leefomgeving.
Zoeken en vangen.
De meeste kleine dieren verstoppen
zich,
hebben
een
uitstekende
camouflage of zijn erg snel.
Het verstoppen is niet alleen omdat het
dier dan onzichtbaar voor vijanden is.
Pissebedden
en
regenwormen
bijvoorbeeld houden niet van licht.
Zonlicht is zelfs dodelijk voor ze.
Overdag zijn ze dan ook alleen onder
stenen, hout, bladeren e.d. te vinden.
Of ze zitten onder de schors van de
boom of in spleten en kieren.
Bovendien houden veel dieren van een
wat vochtige omgeving, omdat ze
anders uitdrogen.
Voorlezen.
Een boek dat het voorlezen waard is:
‘Erik, of het klein insectenboek’ van
Godfried Bomans. Het verhaal gaat
over een jongetje die in een droom
kennis maakt met de wereld van
wespen, bijen, mieren, kevers en
doodgravers.
Bron: Leven met dieren, het bedreigde dier
‘Onderkruipers’. Zorn Uitgeverij bv, 1995
Download