GS-hstuk 2, pgraaf 3.

advertisement
De MeMo > Gescshiedenis
Hetuk 2, pgraaf 3
Revolutionaire ideeën worden bekend
o
o
Franse bourgeoisie > populair met verlichtings ideeën > boeken, tijdschriften, salons
Publieke opinie > in tijdschriften
De oprichting van de Nationale Vergadering
o
o
Koning Lodewijk XVI > geldnood > 3 standen > belastingverhoging
1789 > Staten-Generaal > stemruzie > 3estand weg > Nationale Vergadering > ‘wij gaan niet
uit elkaar tot we een grondwet hebben’> Lodewijk’s soldaten
Revolutie
o
o
o
Volk in Parijs > in opstand > 14 juli 1789 > bestorming van de Bastille > begin revolutie
Augustus 1789 > verklaring van de rechten van de mens en burger > begin grondwet
1791 > nieuwe grondwet > geen absolute macht
De terreur
o
o
1792 > Koning en Koningin beschuldigd van hoogverraad > 1793 > onthoofd, kinderen???
Robespierre > leider jakobijnen > aan de macht > wie het niet eens met ze was werd
onthoofd > ook jakobijnen die hij niet vertrouwde
Begrippen
-
-
Publieke opinie
mening die door het grootste deel van het volk word gedeeld.
Grondwet
document waarin de rechten en pilichten van burgers en bestuur zijn
vatsgelegd; een andere naam is constitutie
Franse revolutie grote, plotselinge verandering van de Franse samenleving die begon
in 1789
Jakobijnen
politieke groep tijdens de Franse revolutie die vond dat het volk alle
macht moest hebben en dat de grond onder boeren verdeeld moest worden; zij kwamen in 1793
onder leiding van Robespierre aan de macht
Terreur
periode in de Franse Revolutie (1793-1794) waarin een kleine groep
revolutionaire burgers alle macht had en de Fransen onder de duim hield door ze angst (terreur)
aan te jagen
Download