Functieprofielen

advertisement
Functieprofielen
De sollicitatiecommissie (SoCo) heeft een profielschets opgesteld voor het LAKS-bestuur van
2015-2016. Daarnaast is er een profielschets voor de verschillende functies die er bestaan
binnen dit bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Dit zijn
kenmerken waar de SoCo op selecteert in haar zoektocht naar nieuwe bestuursleden.
Bestuur algemeen
Allereerst de algemene profielschets voor het gehele bestuur. Volgens de SoCo moet het
LAKS-bestuur als geheel voldoen aan de volgende kenmerken:
1. Het bestuur zet het belang van de Nederlandse scholier altijd op de eerste plek en is
representatief voor haar achterban.
2. Het bestuur is divers: het bestaat uit verschillende leerjaren, niveaus, achtergronden en
is afkomstig uit heel Nederland.
3. Het bestuur vult elkaar aan met hun vaardigheden (communicatie, praktische uitvoering)
en denkwijzen (visie).
4. Het bestuur is in staat tot een goede samenwerking.
5. Het bestuur staat open voor initiatief vanuit de achterban en schroomt niet zelf initiatief
te tonen.
Voorzitter
De voorzitter van het LAKS is verantwoordelijk voor het extern vertegenwoordigen van het
LAKS in de media, de politiek en naar andere externe contacten. De voorzitter moet een goede
spreker zijn. Daarnaast moet de voorzitter ook intern sterk zijn; zowel als het gaat om de
vereniging als het reilen en zeilen van het bestuur.
Penningmeester
De penningmeester ziet toe op het financiële beleid van de LAKS. Praktisch inzicht, realisme,
overtuigingskracht en een oog voor detail zijn vaardigheden die je als penningmeester goed van
pas komen. Inzicht in cijfers en geldzaken is handig, affiniteit hebben met financiën is een pré.
Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor het contact met de leden van het LAKS en is daarmee het
aanspreekpunt voor de vereniging. Het is belangrijk dat een secretaris goed kan communiceren
en dat hij of zij orde in (eventuele) chaos kan scheppen.
Algemeen bestuurslid
Binnen het bestuur heeft hebben de algemeen bestuursleden de meeste vrijheid. Een algemeen
bestuurslid is verantwoordelijk voor meerdere (onderwijs) dossiers en coördineert verschillende
projecten. Als algemeen bestuurslid moet je dus in staat zijn om met verschillende dingen naast
elkaar bezig te zijn.
Download