Practicum 4 Hoofdstuk17 Oogsnijden

advertisement
Practicum 4
Doel:
Hoofdstuk17
Oogsnijden
Bestuderen anatomie van het oog.
Opdracht 1: Benoem de onderdelen van afbeelding 1 t/m 3. Gebruik bron 5 en 12 uit het boek.
1a _______________________________
1b _______________________________
1c _______________________________
1d _______________________________
1e _______________________________
1f _______________________________
1g _______________________________
1h _______________________________
1i _______________________________
1j _______________________________
1k ___oogvliezen, zie afbeelding 2._____
Afbeelding 1
1l _______________________________
2a _________________, zie afbeelding 3.
2b _______________________________
2c _______________________________
Afbeelding 2
2d _______________________________
3a _______________________________
3b _______________________________
3c _______________________________
3d _______________________________
3e _______________________________
Afbeelding 3
Practicumboekje Vwo 5
1
2013-2014
Opdracht 2: Vul onderstaande zinnen correct aan:
a. Een pupil wordt kleiner als er _______ licht is. Dit gebeurt door het samentrekken van
_________________________________________ spieren in de ______.
b. Een pupil wordt groter als er _______ licht is. Dit gebeurt door het samentrekken van
_________________________________________ spieren in de ______.
c. Lichtbreking in het oog ontstaat door _______________ en _____________________.
d. De vormverandering van je lens heet ___________________________.
e. Contrasten worden waargenomen door _______________________.
f. Kleuren worden waargenomen door _______________________.
g. In de gele vlek bevinden zich vooral _____________________.
h. In de blinde vlek verlaat de ____________________ het oog.
i.
Kegeltjes en staafjes hebben een ________________ dat bij belichting uiteenvalt.
Opdracht 3: Vul onderstaande tabel en tekst correct aan. Gebruik de afbeelding hieronder.
voorwerp
spieren straallichaam
lensbandjes
vorm van de lens
veraf
dichtbij
De tekeningen van de ogen boven de tabel zijn een horizontale/verticale dwarsdoorsnede van
het oog. En de neus bevindt zich aan de onderkant/bovenkant van de afbeelding. Als gegeven is
dat je deze doorsneden vanaf de onderkant bekijkt, dan zijn deze ogen linkerogen/rechterogen.
Practicumboekje Vwo 5
2
2013-2014
Opdracht 4: Snijden van een varkens-/koeienoog.
Materiaal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Een vers oog van een koe of varken (figuur 1).
Een snijschaal
Een scalpel
Een schaartje
Een stukje tekst
Potlood
Figuur 1
Materiaal:
1. Maak de oogbol van buiten goed schoon door alle vet,
spieren en eventuele huid of oogleden eraf te snijden. Laat
de oogzenuw heel.
2. Leg het oog met de voorzijde naar je toe. En de oogzenuw
naar achteren (figuur 2).
Figuur 2
3. Maak met een scalpel een incissie in het harde
oogvlies, aan de bovenkant van het oog (precies
tussen de voorkant en de achterkant van het oog
in).
4. Als er een opening is, kun je gemakkelijk de
oogrok verder openknippen met een schaar. Let
op dat je niet in het glasachtig lichaam prikt.
5. Als de oogrok driekwart open is geknipt, kun je
het glasachtig lichaam voorzichtig uit het oog
duwen (figuur 3). Hopelijk blijft het glasachtig
lichaam mooi in vorm en zal de lens aan de
voorkant van het glasachtig lichaam
blijven zitten. Je kunt mogelijk een zwarte
afdruk van de lensbandjes en het
straalvormig lichaam zien op het
glasachtig lichaam (figuur 4).
Figuur 3
Figuur 4
Practicumboekje Vwo 5
3
2013-2014
6. Als je de lens op een stukje tekst legt, kun je mooi
de werking van de lens zien. De lens is op dit
moment maximaal bol, dus de lichtstralen worden
sterk gebroken en de letters worden vergroot (figuur
5).
7. In de achterste helft van het oog zijn een soort
draadjes (zenuwen) te zien, die verzamelen in de
blinde vlek en het oog vervolgens verlaten via de
oogzenuw (figuur 6).
8. In de voorste helft van het oog is de voorste oogkamer en pupil zien. Mogelijk kun je zien
waar de lens heeft gezeten (figuur 7).
Figuur 6
Figuur 7
Ruimte voor tekeningen of opmerkingen:
Practicumboekje Vwo 5
4
2013-2014
Download