No Slide Title

advertisement
Nawaka 2006
Nationaal water kamp
van Scouting Nederland
Het logo …..
Wanneer ?
Nawaka 2006 wordt gehouden
van
maandag 24 juli
t/m
donderdag 3 augustus
2006
Agenda
1. De Deelnemers
2. De Organisatie
3. De Lokatie
4. Het Thema
5. De Planning
6. Het Doel
De Deelnemers
Dolfijnen
Waterscouts (Zeeverkenners)
Wilde Vaart (Matrozen)
Loodsen
6 - 10 jaar
11 - 14 jaar
15 - 17 jaar
18 - 23 jaar
De Deelnemers
potentieel
250 watergroepen
10.000 waterscouts
1.200 lelievletten
Agenda
1. De Deelnemers
2. De Organisatie
3. De Lokatie
4. Het Thema
5. De Planning
6. Het Doel
De Organisatie
Kamp Admiraliteit
• Kampleiding
• Hoofd Ondersteuning
• Hoofd Subkampen
• Hoofd Programma
• Hoofd Sponsoring & Inkoop
• Hoofd Communicatie
• Hoofd Stafdiensten
• Controller
• Secretaris
• Scouting Nederland
Rob Storm
Marcel Menger
Richard Schouten
Edy Bruinooge
Lu Platzer
Henk Wuestman
Leo Huijs
Ad Verhaar
Tjeert-Jan Scholtens
Annemieke Venemans
Kitty v/d Kluit
De Organisatie
Organogram
Agenda
1. De Deelnemers
2. De Organisatie
3. De Lokatie
4. Het Thema
5. De Planning
6. Het Doel
De Lokatie
Stafkaart tonen
De Lokatie
Stafkaart tonen
De Lokatie
RGVkaart tonen
De Lokatie
Subkamp indeling tonen
Agenda
1. De Deelnemers
2. De Organisatie
3. De Lokatie
4. Het Thema
5. De Planning
6. Het Doel
Het Thema
Voortvarend:
voort•va•rend ;
/vortf’arfnt/bijv. naamw.; -er; -st.
voortvaren (voortrijden, verder gaan)
- de zaken met drift en ijver, met (soms te grote)
spoed beslissend
- snel doorzettend
- synoniem: energiek, doortastend;
een voortvarend man;
de jeugd is voortvarend;
voortvarend aan de slag gaan
Het Thema
Thema uitwerking:
Het thema van het Nawaka 2006, Voortvarend, geeft met haar
synoniemen ‘energiek’ en ‘doortastend’ al aan dat er sprake is
van een grote ambitie.
Dit slaat bij uitstek op de doelgroep - de jeugd - van Scouting als
wereldwijde organisatie, dus op Scouting Nederland en daarmee
uiteraard ook op het Nawaka.
De uitgangspunten van Scouting ademen vanuit alle poriën
Voortvarend :
- Buitenleven en veelzijdige activiteiten
- Internationale verbondenheid
- Groeiende zelfstandigheid
- Hulpbereidheid en hulpvaardigheid
- Ontplooiing en ontwikkeling van het individu
- Wet en belofte
Agenda
1. De Deelnemers
2. De Organisatie
3. De Lokatie
4. Het Thema
5. De Planning
6. Het Doel
De Planning
2004:
2005:
-
2006:
-
Start organisatie
Verzekeren lokatie
Aantrekken kaderleden
Begroting vaststellen
Informatie naar de doelgroep
en instanties
Medewerkers werven (800)
Sponsoren werven
Infrastructuur opzetten
Informatie naar omgeving
Programma invullen
Ondersteuning organiseren
Nawaka neerzetten!
Agenda
1. De Deelnemers
2. De Organisatie
3. De Lokatie
4. Het Thema
5. De Planning
6. Het Doel
Het Doel
Een leerzaam, daverend, veilig,
onvergetelijk en voortvarend
waterkamp aanbieden
op een prachtige lokatie
aan > 5000 scouts
uit binnen- en buitenland
Kostendekkend afsluiten
-Meer informatie ?
-Inschrijven medewerkers?
-Inschrijven deelnemers?
Kijk op
www.nawaka.nl
Download