Berekening kosten geluidswal langs A28 N ter bescherming van het

advertisement
Berekening kosten geluidswal langs A28 N ter bescherming van het Hoevelakense Bos tegen geluidsverlast
using figures from RWS from 31 okto 2011
De geluidswaldimensies zijn als hieronder aangegeven. De geluidsreductie moet worden berekend maar wordt geschat op 7-10 dBA.
Basisberekening
Lengte wal
Hoogte
muurhoogte op wal
muurbreedte
Taluds
Bovenvlak
Dwarsdsn
Grondverzet
Muurtje
Beplanting
(m)
1,200
5
1
0.50
Kosten/ eenheid
Kosten
(euro)
1:'2
4m
Zuiniger alternatief
Afwijkende waarden Kosten
(euro)
Scherm
hoogte kosten/m2 Kosten
(euro)
6
200
1:'1,5
70 (m3/m)
84,000
(m3)
600
(m3)
24 (m2/m)
10
30
5
Subtotaal
Winst/ risico/ alg kosten aannemer
840,000
18,000
144,000
3
52.5
63,000
18
630,000
18,000
108,000
1,002,000
756,000
1,440,000
1,002,000
190,380
756,000
143,640
1,944,000
369,360
1,192,380
899,640
2,313,360
238,476
179,928
462,672
1,430,856
1,079,568
2,776,032
inbegrepen in
eenheidskosten
Subtotaal aannemer
BTW
19%
Subtotaal incl BTW
Overhead RWS
20%
Totaal realisatiekosten
Grondverwerving
25m/m
30,000
(m2)
7
210,000
18m/m
151,200
pm
NB Grond zou (voor de helft ongeveer) ingebracht kunnen worden door Geldersch Landschap, maar uit overzicht blijkt dat dit maar een kleine bijdrage levert.
NB Kosten van grondverzet kunnen mogelijk nog wat lager door inbrengen van licht vervuilde grond, ik zal navraag doen.
Download