1 elektrische aansluitingen op budel zink terrein 2 e

advertisement
Elektrotechnische voorzieningen
VGM - Voorschrift
VGM 320
Gezien en akkoord bevonden door:
Manager Maintenance & Engineering/ J. Kouw
Hoofd ES & PA / K. de Jong
Aard van de laatste wijziging : Nieuwe lay out
Autorisatie door Procesverantwoordelijke
Manager Human Resources & General Affairs
C. Heijmann
Documentbeheerder
Hoofd Veiligheid
H. van den Elsen
VOORSCHRIFT
ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN
1 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN OP BUDEL ZINK TERREIN
CEEFORM
63 A - 400 V
32 A - 400 V
16 A - 230 V
3 polig+nul+aarde
3 polig+nul+aarde
2 polig+aarde
aarde 6h
aarde 6h
aarde 6h
(beperkt beschikbaar)
Voor aansluitingen groter dan 63 A kan men een vaste aansluiting verkrijgen. Tijdens "stop" werkzaamheden
dient de aannemer zelf voor verplaatsbare bouwaansluitkasten zorgen. Over aansluitmogelijkheden en
plaatsen dient contact opgenomen te worden met E&I onderhoudschef van de afdeling waar de
werkzaamheden plaats vinden.
2 E-VOORZIENINGEN
Opstellingsplaatsen voor stroomaggregaten, lastrafo's, stroomverdelers e.d. in overleg met de
toezichthouder vast te stellen.
E-kabels zodanig leiden dat deze geen struikelobjecten vormen en beschermd zijn tegen stoten, knellen en
breuk. De kabels mogen in geen geval in looppaden en op trappen gelegd worden.
De Aannemer dient zelf voor verdeelkasten (bouwkasten) te zorgen en dat deze voldoen aan de wettelijke
eisen. Hieronder valt ook het treffen van voorzieningen om in besloten ruimtes met een veilige spanning te
kunnen werken.
3 GEBRUIK PROVISORISCHE INSTALLATIES
Een Aannemer die een aansluitpunt op de installatie wil hebben moet dit via de toezichthouder van Budel
Zink aanvragen bij de E&I Onderhoudschef van de desbetreffende afdeling en geeft hierbij het gewenste
vermogen op. De E&I Onderhoudschef geeft het aansluitpunt aan.
Voor een 3 fasen plus nulaansluiting moet een 5-aderige kabel worden gebruikt of een 4-aderige kabel met
een geaarde ommanteling. Voor de aansluiting van 200 A of hoger dient tevens een aparte (16 mm2)
aardkabel te worden gelegd.
De installatie van de Aannemer moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften volgens NEN 1010. De
Aannemer is zelf verantwoordelijk voor de door haar gebruikte materialen en apparaten.
Bij een spanningsuitval moeten alle machines en elektrische handgereedschappen automatisch uitschakelen
om te voorkomen dat ze bij terugkeer van de spanning gevaar kunnen opleveren.
©Zinifex Budel Zink
Datum uitgifte : 27 april 2004, rev. 2
Geprinte documenten vormen geen onderdeel van het beheerde documenten systeem
blz. 1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards