INFOFICHE Portugees RG 1.1 - LBCOnderwijs|Berchem

advertisement
INFOFICHE
Portugees RG 1.1
Modulenaam
Portugees RG 1.1
Administratieve benaming
Portugees richtgraad 1.1
Aantal lestijden
Aantal lestijden per week
120 u. (jaarcursus)
3,75
Gebruikt handboek
Português XXI 1 (handboek/werkboek/CD) - Lidel
Contact onderwijs
Te behalen attest
Deelcertificaat Portugees RG 1.1
Te betalen bedrag
€ 198,00
Gecombineerd onderwijs
Aantal contacturen:
Vereiste voorkennis — Doelgroep
 deze cursus is voor iedereen toegankelijk
Aanbevolen traject
 dit is het startniveau
Inhoudsbeschrijving — Programma
In ons taalonderwijs staat communicatie centraal. Uitgaande van authentiek of semiauthentiek
materiaal worden de vier vaardigheden – lezen, luisteren, spreken en schrijven - getraind, met de
nodige aandacht voor de ondersteunende kennis zoals woordenschat en grammatica.
Vaardigheden
 zichzelf voorstellen
 iemand begroeten en afscheid nemen
 persoonlijke informatie vragen en geven
 iemand voorstellen (naam, leeftijd, nationaliteit, beroep…)
 praten over familie
 iemand beschrijven
 praten over je dagelijkse routine
 een menu begrijpen
 ligging beschrijven
 praten over vakantie
 je voorkeur uitdrukken
 praten over het weer
 winkelen
 prijzen vragen en geven
 een afspraak maken via de telefoon
Meer info
Nota: de inhoud kan licht variëren naargelang het gebruikte handboek
pagina 1 van 1
laatst gewijzigd op 2 juni 17
Download