Verspreiding van het Portugees en Spaans

advertisement
Verspreiding van het Portugees en Spaans
Geschreven door Tonyukuk Ersoy
donderdag 17 januari 2013
Het jaar 1492 is niet alleen een zwarte bladzijde voor de joden, wegens de verdrijving uit
Spanje en Portugal. Het is tevens het begin van een ander groot gebeurtenis, dat tot de dag
van vandaag invloedrijk is. Dit is namelijk kolonialisme. Het kolonialisme is een Europees
verschijnsel, met de achterliggende gedachte om met economische motieven de ander te
verdrijven of tot slaaf te maken.
Met de ‘ontdekking’ van Amerika in 1492 door de Portugese ontdekkingsreiziger Christoffel
Columbus, wordt een nieuwe pagina geopend in de geschiedenis. Hiermee is Portugal de
voorganger van het kolonialisme. Zoals al bekend, wilde Columbus via een andere weg India
bereiken. Wanneer hij belandde in Zuid-Amerika dacht hij te zijn aangekomen in India. De
verwarring onder de namen Indianen en India is hierdoor ontstaan.
Wanneer hebzucht groot is, zijn kleine groepen in staat in kleine aantallen grotere groepen te
overmeesteren. Verder moet men ook niet vergeten dat de ‘inzicht’ die de Europeanen, zoals
de Portugezen, Spanjaarden, Engelsen, Fransen, Denen en Hollanders hadden om andere
gronden in handen te nemen en de bewoners tot slaven te maken, elders in de wereld
onbekend was. Het is onwaar om te zeggen dat de genoemde bevolkingsgroepen alleen door
het feit dat zij beschikten over modernere wapen, het vermogen hadden om de anderen te
onderwerpen. Dit is een denkwijze wat men niet kende. Maar de Europeaan maakte hier een
verandering aan.
Om je gruwelijke daden te rechtvaardigen moet je een excuus hebben. En hebben we het
meest overtuigende instrument, namelijk het geloof. Het monster moest Het Boek brengen naar
de onbeschaafde, ongelovige. Want zij hadden immers het land. Na verloop van tijd werd alles
anders. De ‘gelovige’ had Het Land en de ‘ongelovige’ Het Boek. Niets zou meer hetzelfde zijn
na komst van de Europeaan. Dit is het lot van vele bevolkingsgroepen die met de Europeaan in
aanraking kwamen.
De kolonisatie begon met de verovering van gebieden in Afrika. Vervolgens werden Zuid
Amerika en uiteindelijk India het slachtoffer van de hebzuchtige Portugese monsters. Nigeria is
in Afrika een van de grootste slachtoffers dat heeft geleden van eerst Portugese en later andere
Europese landen, waaronder Spanje. Tussen de 15de en 20ste land zijn ongeveer 1 miljoen sl
aven
het land uitgevoerd. Wat moet het leven toch verschrikkelijk zijn geweest voor deze mensen en
anderen die het slachtoffer zijn geworden van het Europese kolonialisme.
1/2
Verspreiding van het Portugees en Spaans
Geschreven door Tonyukuk Ersoy
donderdag 17 januari 2013
Een middel van de Europeaan om zich goed te nestelen in de veroverde gebieden was het
opleggen van de eigen taal. Want, pak je de taal af van een natie, dan heb je meteen bijna zijn
hele identiteit afgepakt. En een natie zonder identiteit heeft de behoefte niet meer om zich te
verdedigen. Wat valt er nog te verdedigen? Wanneer je geen identiteit hebt, hebt je ook geen
grond, geen familie.
De genadeklap voor de Zuid-Amerikaanse landen is gegeven met de vestiging van de eigen
bevolkingsgroepen. Tegenwoordig is het een mengsel van Indianen, Europeanen en Afrikanen.
En deze spreken allemaal Portugees (Brazilië) en Spaans (grootste delen van Midden- en
Zuid-Amerika).
Net zoals het Engels en Frans hebben ook de Portugezen en Spanjaarden de eigen taal op
een wrede wijze ‘bekend gemaakt’ aan anderen. Grote delen Midden en Zuid Amerika zijn
voornamelijk Spaans. Brazilië, een land met groot grondgebied spreekt Portugees. Lokale talen
zijn zo goed als uitgestorven. Verdienen deze talen het om lingua franca (betekent letterlijk ‘de
Frankische taal) te zijn?
2/2
Download