Werkblad-Lesbrief

advertisement
Scooterproefritten
Je ontvangt een gevulde database met de volgende tabellen.
Scooter
Framenummer
Soort
Merk
Type
Cilinderinhoud
Proefrit
Proefritnummer
Tijd
Framenummer
ID-bewijs
Klant
ID-bewijs
E-mailadres
Telefoonnummer
Aanbiedingen
Maak bij elk van de onderstaande zoekvragen een query.
1. Hoeveel proefritten zijn er sinds 1 januari 2013 gemaakt?
2. Wat zijn de e-mailadressen van de klanten die een of meer proefritten gemaakt hebben op een
scooter van het merk Yamaha?
3. Hoeveel proefritten zijn er per merk gemaakt?
Breng de volgende veranderingen in de database aan.
4. Van een klant moet ook zijn naam en adres opgeslagen worden.
5. Bij elk merk moet de naam van de importeur worden opgeslagen. Voeg dit aan de database
toe.
6. De aanbiedingen aan klanten staan nu in een groot tekstveld. Het is de bedoeling dat de
aanbiedingen een voor een opgeslagen worden. Breng de noodzakelijke wijzigingen in de
database aan.
Eindterm 31
1
Download