Presentatie Dyllis van Dijk

advertisement
Disclosure belangen Dyllis van Dijk
(Potentiële) belangenverstrengeling
Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
Geen
 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële)
vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …


Geen.
Geen.


Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Take Home Message
• Enigma-project PsyQ: centrale doorlopende
dataverzameling t.b.v. onderzoek ter verbetering
uitkomsten depressiebehandeling
• PVL = DM-TRD+; instrument om depressie te
profileren.
• Onderzoek: mogelijkheid om indicatiestelling
van behandeling te personaliseren
Onderzoekscarrousel
Programmadag Depressie en Bipolaire stoornissen
Gepersonaliseerde indicatiestelling
bij de behandeling van depressie
17 januari 2017
Dyllis van Dijk, psychiater
Depressie Ambulant
PsyQ Haaglanden
Inleiding (1)
Inleiding (2)
Psychische gezondheidszorg op maat, J.C. van der Stel, 2015, H3, p. 85
Inleiding (3)
TRD?
Dutch Measure for quantification of Treatment
Resistance in Depression (DM-TRD)
Peeters, Ruhé et al, Journal of Affective Disorders, 2016, vol. 205, (2016), pp. 365-371
Het Enigmaproject
Populatie
n=1669
Objectives
•
Verbeteren van instrument;
•
•
Toevoeging items:

Childhood-trauma

Persoonlijkheidsstoornis (SAPAS)
Optimale fitting
•
Onderzoek naar drop-outs;
•
Decisiontool i.s.m. Alan Turing Instituut – Almere;
•
RCT naar passende indicatiestelling;
•
Definitie TRD?
Take Home Message
• Enigma-project PsyQ: centrale doorlopende
dataverzameling t.b.v. onderzoek ter verbetering
uitkomsten depressiebehandeling.
• PVL = DM-TRD+; instrument om depressie te
profileren.
• Onderzoek: mogelijkheid om indicatiestelling
van behandeling te personaliseren.
Dank voor uw aandacht!
[email protected]
Referenties
•
The Dutch Measure for quantification of treatment resistant Depression: an extension of the Maudsley
Staging Method, F.P.M.L. Peeters, H.G. Ruhé et al, Journal of Affective Disorders, 2016 Nov 15;205:
365-371.
•
Staging methods for treatment resistant depression. A systematic review. H.G. Ruhé, G. van Rooijen
et al, Journal of Affective Disorders, Journal of Affective Disorders, 2012 Mar;137(1-3):35-45.
•
A multidimensional tool to quantify treatment resistance in depression: The Maudsley Staging Method.
Fekadu et al., Journal of clinical psychiatry, 2009, 70952-957.
•
Simon, G.E. and R.H. Perlis, Personalized medicine for depression: Can we match patients with
treatments? [References]. The American Journal of Psychiatry, 2010. 167(12): p. 1445-1455.
•
Fava, M., Diagnosis and definition of treatment-resistant depression. Biological Psychiatry, 2003.
53(8): p. 649-659.
•
Rush, A.J., et al., Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several
treatment steps: A STAR*D report. American Journal of Psychiatry, 2006. 163(11): p. 1905-1917.
•
J.C. van der Stel, Psychische gezondheidszorg op maat, 2015, p. 85 Bohn, Stafleu Van Loghum.
QUICK INVENTORY OF DEPRESSIVE
SYMPTOMATOLOGY: QIDS-SR
http://www.ids-qids.org/translations/dutch/QIDS-SR-NL.pdf
0-5:
Geen
6-10:
Mild
11-15:
Matig ernstig
16-20:
Ernstig
21-27:
Zeer ernstig
Voorbeeld DM-TRD
Item
Score
Item
Duration
Acute
Subacute
Chronic
Symptom severity
subsyndromal
mild
moderate
severe without psychosis
severe with psychosis
Functional impairment
no impairment
mild impairment
moderate impairment
severe impairment
Comorbid anxiety symptoms
not present
present, no DSM
at least 1 DSM anxiety disorder
Comorbid personality disorder
not present
present, not formal
fulfilling criteria
Psychosocial stressors
not present
at least 1
Score
Treatment failures
1
2
3
1
2
3
4
5
0
1
2
3
0
0,5
1
0
0,5
1
0
1
Antidepressants
not used
0
Level 1: 1-2 medications
1
Level 2: 3-4 medications
2
Level 3: 5-6 medications
3
Level 4: 7-10 medications
4
Level 5: >10 medications
5
Augmentation
not used
0
Level 1: 1-2 medications
1
Level 2: 3-4 medications
2
Level 3: 5-6 medications
3
ECT
not used
0
used
1
Psychotherapy
not used
0
supportive
0,5
empirically supported pt
1
>2 empirically supported pt
2
Intensified treatment
not used
0
day-treatment
1
inpatient treatment
2
Total score
2-27
P-codes
SAPAS
• Standardised Assessment of Personality – Abbreviated Scale
(SAPAS)
• 8 dichotome vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Heeft u in het algemeen moeite met het maken en behouden van vrienden?
Zou u zich als een typische eenling beschouwen?
Heeft u in het algemeen vertrouwen in andere mensen?
Heeft u gewoonlijk moeite uw zelfbeheersing te behouden?
Bent u impulsief van aard?
Maakt u zich gewoonlijk snel zorgen?
Hebt u in het algemeen de neiging sterk op anderen te leunen?
Bent u in het algemeen een perfectionist?
• 90% van de patienten met score ≥ 3 had DSM-IV as II diagnose,
sensitiviteit 0.94, specificiteit 0.85 (Moran et al., BMJ 2003).
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards