PowerPoint-presentatie

advertisement
It’s the
Energy
Money
Food
my friend
Klaas van Egmond
consumenten
producenten
distancing
producenten
consumenten
Voedsel-soevereiniteit
???
In NL 5 retailbedrijven = 60 % markt
consumenten
producenten
distancing
producenten
consumenten
Externaliteiten:
‘Welvaartziekten’; Obesitas (2000 miljard $ /j)
Antibiotica resistentie
consumenten
producenten
distancing
producenten
consumenten
Externaliteiten:
Biodiversteit / broeikasgassen
Land-degradatie/ waterschaarste
Arbeidsomstandigheden
Landgrab
Globalisering
Financialisering
$
consumenten
producenten
distancing
producenten
consumenten
€
Financialisering
Voedsel-zekerheid
(yield gap)
Video NOS Journaal
Wat gaat hier mis ?
- Globalisering;
Soevereiniteit Meervoudig Overlappende Normatieve
Gemeenschappen
- Washington consensus; privatisering, liberalisering
- Eigendomsverhoudingen;
zeggenschap aandeelhouders en toe-eigening
- Financialisering
- Marktfalen; externe kosten
Financialisering (voedsel, energie, milieu, geld)
- Toenemend belang financiële motieven, actoren, markten
en instituties; waardecreatie  aandeelshouderswaarde
- Winst steeds meer via financiële,
dan via productieve kanalen
- (Neo)liberalisering;
private geldschepping; liquiditeit
deregulering; speculatie, prijsopdrijving ?
commodificering ; landgrab
Financialization; prijsstijgingen
Handbook on Food; Gilbert & Pfuderer; 2010
In 2008 extensive speculation on the wheat market.
In 2008 collapse, money migrates from sector to sector.
‘World money supply has been a major determinant in
changes of food prices over a 40 year period”
Voedselvraag middenklasse China
Foot loose financiële bedrijven op zoek naar winst
Deregulering
Glass-Steagall act 1933 – 1999
Comm Futur. Modern.Act 2000
Commodity prijzen
Dodd-Frank
1999
2000
Dodd-Frank
WB:
In 2011 toename landacquisitie
12 x zo groot
Target countries
75 Mha naar buitenlandse investeerders
(= 5 % wereld-akkerbouw areaal)
In landen oplopend tot 20 % va het areaal
Tanzania; 150.000
‘vluchtelingen’
(niet schadeloos)
In Afrika 1 – 10 %
bevolking getroffen
Land-investeringen vanuit Nederland
Ethiopië
Nederland 10e op wereld-ranglijst; USA, Emiraten, UK, China
Millenium Challenge Corporation MCC
G W Bush, US congres 2004: 7 miljard US$
‘market based solutions for food security’
Grants in ruil voor ‘encouraging economic freedom’
50 -75 vermogen van ontwikk.landen is land en vastgoed;
doel: ‘opening up this wealth to global real estate market’
50 M mensen uit markt
1 Miljard mensen honger
Prijsstijging / volatiliteit gerelateerd aan:
- toenemende liquiditeit (Ghosh, 2012)
- financiële derivaten
- biofuels; toenemende vraag
Biofuels
Biomassa
< 0.5 W/m2
0.5 MW/km2
200 GJ / ha; 1 EJ = 5 Mha
Wind
Zon
1
10
W/m2
W/m2
Energiegebruik Nederland
= biomassa areaal
1
10
~
Energiegebruik wereld
~
Akkerbouw areaal wereld
overig areaal ?
~
MW/km2
MW/km2
3000 PJ
= 3 EJ
15 Mha = 5 x Nl
500 EJ
1500 Mha = 300 EJ
Land grab (Oost-) Europa:
Euparl. report
In de EU is de helft van alle landbouwgrond in handen van 3 procent
van de landbouwbedrijven. (Jan Douwe van der Ploeg)
25 miljoen burgers worden bedreigd in hun bestaan door landgrab
In Roemenië komt 50 % van de CAP-uitkeringen bij 1 % boeren
terecht.
Morgan Stanley en Nederland investeringen in Ukraine
Nodig:
Deconcentratie & CAP reform
Vrij verkeer van kapitaal beperken
Transitie
lokaal
grootschalig
soevereiniteit
zekerheid
externaliteiten
financialisering
lokaal /regionaal
distancing
soevereiniteit
internaliseren
Voedsel
prijseffecten
heffingen:
vlees, suiker
CAP-reform
Energie
biomassa
zon, wind
CO2-heffing
Milieu
stofkringlopen
sluiten
Feminien
Waarden
oriëntatie
Masculien
Im-materieel
Stromingsenergie
(Flows)
Centraal
Economische efficientie
Decentraal
Locaal
Zelfvoorziening
‘resilience’
Materieel
Voorraad-energie
Fossiel
(Stocks)
Europese geschiedenis
Transition towns
De toestand van de huidige wereld (rechtsonder):
- Bevolking
- Ecologisch draagvlak
- Overheid / bestuur
++
---
terugtredend; private actoren
financieel-bestel
------------------------------------------------------+
--
Doelstellingen
Waarden
Economie
Financieel systeem
Boekhouding
Doelstellingen
Financieel
Waarden systeem
Boekhouding
Economie
Doelstellingen
Financieel
Waarden systeem
Boekhouding
Food sovereignty
Food security
(yield gap)
Land grab
De oplossing:
Eigendomsverhoudingen;
Aandeelhouder ; publieke commons
Soevereiniteit; land,voedsel, economie
wereld – Europa - Nederland
CAP; te richten op kleine boeren
Monetaire hervorming;
geldschepping als recht en plicht van de overheid
Ethica
Moraliteit:
‘Human Nature’
Telos
Bewustzijn
Duurzaamheid
It’s
It is
the
Foolish
Food
my friend
Klaas van Egmond
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards