PowerPoint-presentatie

advertisement
Subwerkgroep financiële
aspecten 14/07/16
Vergoeding
cascademechanisme
toegangshouders
Standpunten VREG
Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend, noch
wordt de verdere uitoefening van de tarifaire bevoegdheid van de VREG
hierdoor beperkt.
Vergoeding voor
Incassokosten
VREG | uw gids op de energiemarkt
Forfaitaire Vergoeding mét Ex Post
Verrekening
Uitgangspunt
Relatieve incassokosten verschillend per leverancier
Werkelijke kosten worden vergoed
Verschillende vergoeding
Forfaitaire vergoeding
Percentage op gridfeefactuur
Betrekken CREG bij bepalen percentage
Gewogen gemiddelde 4 grootste leveranciers over
referentieperiode
Periodiek herzienbaar
Ex post verrekening
Rol VREG
Vergoeding voor
Systeemkosten
VREG | uw gids op de energiemarkt
Forfaitaire vergoeding voor kosten die
additioneel, marginaal en
onvoorspelbaar zijn
De VREG wil mee nadenken over een forfaitaire vergoeding
Differentiatie praktisch onhaalbaar
Doorrekening verschil in kwaliteit dienstverlening in de
nettarieven is onwenselijk
Volgende principes dienen als ijkpunt
Additionaliteit
Marginale kosten
Bovenop voorspelbare kosten verbonden aan ‘going
concern’
1. Additionele kosten
WEL: Kosten die gemaakt worden bovenop de
hypothetische situatie waarin DNB apart factureert
Dus: kosten veroorzaakt bij de leverancier door SPoC
NIET: Kosten die vermeden worden bij de DNB omdat zij geen
aparte facturatie moeten opzetten
Geen (marktconforme) vergoeding voor een dienst
2. Marginale kosten
SPoC model creëert grotere efficiëntie, erkend door alle
partijen
Economies of scale (vb. invorderingskosten spreiden over
groter bedrag)
Economies of scope (vb. toevoeging lijn op factuur voor
netkosten is goedkoper dan aparte factuur)
Systeemkosten veroorzaakt bij leveranciers daarom kleiner dan
het proportionele deel van de gridfee in de factuur
Enkel vergoeding marginale (extra veroorzaakte) kosten
3. Bovenop voorspelbare kosten
verbonden aan ‘going concern’
(Beginnende) leverancier kan bepaalde investeringskosten in
SPoC model redelijkerwijs verwachten
Vergoeding zou enkel kosten veroorzaakt door een afwijking
van deze ‘going concern’ mogen dekken
Doelgroepen/Energiedragers/Criteria
vergoeding
Een voorstel kan een onderscheid maken tussen
B2B en B2C
Aardgas en elektriciteit
…
Objectieve verantwoording voor verschillende of gelijke
behandeling
Geen ex-post verrekening
Gebruikte criterium forfaitaire vergoeding
Percentage op gridfeefactuur niet pertinent
Systeemkosten niet proportioneel aan gefactureerde bedrag
Voorstel: Aantal EAN-codes, aantal facturen,…
Externe studie
Bepaling systeemkosten
VREG moet onderbouwd voorstel kunnen voorleggen aan
marktpartijen
De studie van Accenture kan uitgangspunt zijn, geen basis
(wegens zweem van afhankelijkheid)
Onafhankelijke studie vereist, die kan voortbouwen op
resultaten Accenture-studie
Wetgeving Overheidsopdrachten verhindert snelle
uitbesteding indien VREG opdrachtgever
Voorstel
VREG neemt leidende rol in contacten met studiebureau
(verzekert onafhankelijkheid)
Studie wordt besteld/betaald door toegangshouders
Tariefmethodologie
VREG | uw gids op de energiemarkt
Exogene behandeling
Consultatietekst tariefmethodologie 2017-2020
Voorziet geen exogene behandeling vergoeding
Zonder aanpassing, kosten endogeen
Aparte consultatie
Definitieve beslissing tariefmethode medio augustus
Wijziging van die tariefmethode van zodra voldragen
voorstel
Raad van Bestuur VREG moet eerst fiat geven
Haalbaarheid
Systeemkosten bemoeilijken en vertragen traject
VREG wil slechts één consultatie over dit onderwerp
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards