Kenniskaart - Atoomeconomie

advertisement
Kenniskaart - Atoomeconomie
Meer weten?
Weetjes
Voorbeeldvragen
Begrippen
De atoomeconomie is gedefinieerd als:
M staat voor de masa van de stoffen.
Hoe groter de atoomeconomie, hoe efficiënter een synthese is.
Atoomeconomie geeft aan hoeveel atomen van de uitgangsstoffen ook daadwerkelijk in het product terecht komen,
uitgedrukt in massa. In de praktijk is het begrip atoomeconomie niet handig bijvoorbeeld omdat in syntheses niet
alle uitgangsstoffen even zuiver zijn.
Het rendement wordt als volgt omschreven:
Onder ‘theoretische opbrengst’ verstaan we de massa die volgens een kloppende reactievergelijking zou ontstaan.
Dit is dus een ideale situatie, wat in de praktijk bijna nooit voor komt.
Onder ‘praktische opbrengst’ verstaan we de massa van het product, zoals die bij een bepaalde synthese in een
chemische fabriek gevormd wordt. De praktische opbrengst is bijna altijd lager dan de theoretische opbrengst.
E-factor
De E-factor, de Environmental factor, is de hoeveelheid afval per kg product:
In de E-factor wordt ook het rendement van de reactie meegnomen. De E-factor is klein voor een synthese waar
weinig ongewenste bijproducten zijn.
Onder de vervuilingsfactor Q verstaan we de mate waarin een stof vervuilend/gevaarlijk is. Bijvoorbeeld:
Water
Q=0
Niet schadelijke
Q=1
zouten zoals NaCl
Giftige producten
Q=100 … 1000
Je kunt de Q-factor niet opzoeken. Er is een zekere relatie met de MAC-waarde van een stof.
ScheikundeInBedrijf.nl | Postbus 158, 2260 AD Leidschendam | T +31 (0)70 337 87 88, F +31 (0)70 337 87
89 | [email protected]
________________________________________________________
Trial version converts only first 100000 characters. Evaluation only.
Converted by HTML-to-RTF Pro DLL .Net 3.0.9.1 (build March 27th, 2009).
(Licensed version doesn't display this notice!)
- Get license for the HTML-to-RTF Pro DLL .Net
Download