class.baqup - Kinderbladen

advertisement
Sessies en classes
SESSIONS
Sessie
Value of type
Omschrijving
baqupShopUser
0-9 NUMERIEK
baqupSecretKey
MD5
baqupMD5Key
MD5
Gebruikers ID in de database. Als
de gebruiker niet is ingelogged,
dan pakken we zijn IP, zonder
puntjes.
MD5-versie van het wachtwoord
van deze gebruiker.
MD5-versie van het wachtwoord,
gecombineerd met de user id en
een secret key;
md5(password-userip-629950BQ)
CLASS VARIABLES
Variable
Value of type
Omschrijving
currentUserIP
currentUserID
String
0-9 NUMERIEK
IP-Adres van de gebruiker
GebruikersID in de database of als
de gebruiker niet is ingelogged zijn
numeriek IP-adres, zonder puntjes.
Functies en omschrijvingen
baqup() – constructor
Maakt verbinding met de databaseClass en add het IPadres van de gebruiker in de variable
currentUserIP.
isLoggedIn() – functie
Checkt of de gebruiker is ingelogged d.m.v. sessies die gebruikt worden (zie lijst). Maakt verder
gebruik van een drie-dubbele check van sessies (userID, wachtwoord, MD5 code). De MD5-check
moet overigens nog ingeprogrammeerd worden.
logOut() – functie
Zorgt ervoor dat de bezoeker helemaal uitgelogged wordt. De sessies worden eerst op null gezet en
direct daarna ge-unset. Waarschijnlijk erg overbodig, maar met verschillende trucks is alleen de unset
of de null-trick al te omzeilen. Vandaar een dubbele removal.
logIn(gebruikersnaam, md5(wachtwoord)) – functie
De gebruiker vult het inlogformulier in (of gebruikt de speciale code URL) en vervolgens zorgt deze
functie ervoor dat de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord gecontroleerd worden
op MD5. Tevens wordt er een sessie aangemaakt voor eventuele latere checks.
Download