DCE_sessie15_Babelut

advertisement
kunst voor de allerkleinsten
 Muzikaal werken met baby’s en peuters van 0
tot 3 jaar
 Voor iedereen die met deze doelgroep in
aanraking komt
 Allerlei activiteiten: festival; workshops voor
leerlingen Kinderzorg, kinderverzorgers,
onthaalouders; labo; studiedagen; Babelut op
stap;…
Waarom Kunst voor de allerkleinsten?
 Inspiratie vanuit internationaal onderzoek, zoals de
Music Learning Theory van E. Gordon
 Muzikaliteit wordt op dezelfde manier verworven als taal:
op een informele manier
 Aanbieden muzikale vocabulaire waarmee kinderen
spontaan spelen
 Belang voor de allerkleinsten: stimuleert de ontwikkeling
(cognitief, motorisch, emotioneel, sociaal)
 Eerste jaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling (vgl
experiment katje)
Concertos para Bebés
Het Labo
Het labo
 5 muzikanten
 Volgen workshops bij experten
(nationaal-internationaal) - eigen
talentontwikkeling
 Experimenteren in kribbes en bij
onthaalouders
 Werken nieuwe workshops en
voorstellingen uit
Opleiding Kinderzorg /
Workshops Kinderverzorgers
Opleiding Kinderzorg
 Leerlingen Kinderzorg attent maken op het
belang van muziek bij de allerkleinsten
 Praktische workshops met voor hen
bruikbaar materiaal (stemspelletjes,
eenvoudige opbouw muzikaal moment, chants
and songs without words)
 Ontdekken dat ze veel kunnen doen met
muziek
Workshops kinderverzorgers
Aanbod workshops voor kinderverzorgers,
onthaalouders,…
 Talentontwikkeling zowel bij de
kinderverzorgers en als bij de kinderen
ook nog
Ook nog
 Studiedag: 5 maart 2010: MLT
 Prikkeldagen: 6 en 7 maart 2010
 Babelut op stap: op aanvraag
 Festival: 14 tot 20 maart 2010
Babelut is een initiatief van Musica, Impulscentrum voor
Muziek, Theater De Spiegel en Provinciaal Domein
Dommelhof
Download