leerkrachten binnen de personenzorg en humane wetenschappen.

advertisement
DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST
BISDOM BRUGGE
SECUNDAIR ONDERWIJS
MEDEDELINGEN
Geachte directeur
Beste collega
In deze mededeling plaatsen we enkele nascholingsinitiatieven en documenten in de kijker.
NASCHOLING
DE KUNST VAN HET COACHEN – 5 mei 2015
Deze sessie werd reeds in november georganiseerd en wordt opnieuw ingericht.
Voor wie? Alle leerkrachten binnen de personenzorg en humane wetenschappen.
Belang van coaching binnen personenzorg?
De nieuwe leerplannen binnen de verzorging, de werkwijze van de integrale opdrachten binnen STW,
de seminarieopdrachten, de stage- en gipbegeleiding… tonen aan dat de visie op onderwijs en dus
ook de visie op lesgeven grondig is veranderd. Er moet aandacht gaan naar het begeleiden van
leerlingen in hun competentiegroei. Er zijn echter grote verschillen tussen het traditionele lesgeven
en het coachen van competenties. Het vraagt om andere vaardigheden en kwaliteiten. Als coach
begeleid je het proces en zorg je dat iemand het vertrouwen en de veiligheid ervaart die nodig zijn
om tot zelfreflectie te komen. Je ondersteunt het zoek- en groeiproces door te luisteren, door
openheid te creëren, door te aanvaarden. Niet door zelf in te vullen, oplossingen aan te dragen of te
adviseren. Met een aantal methodes, zoals vraag- en reflectietechnieken leer je tijdens deze sessie
hoe je de ander kan uitdagen, kan stimuleren.
Meer info en inschrijvingen via volgende link:
http://www.eekhoutcentrum.be/nascholingen/detail/I15-260
DAG VAN DE VOEDING
Op woensdagnamiddag 25 maart 2015 van 14.00 u tot 17.00 u vindt de ‘Dag van de
Voeding’ plaats in de Katholieke Hogeschool VIVES Campus Brugge Xaverianenstraat 10,
8200 Sint-Michiels.
Dit is een dag speciaal voor leraren en docenten die met ‘voeding’ te maken hebben.
Meer info en inschrijvingen via volgende link:
https://www.eekhoutcentrum.be/nascholingen/detail/D15-037
OPLEIDINGSCENTRUM ESCALA
Ook andere opleidingscentra organiseren diverse workshops die
interessant zijn voor leerkrachten binnen de personenzorg.
Zo organiseert ‘Escala’ (Roeselare – Brugge) diverse workshops binnen de thema’s zorg, gezondheid
en voeding.
Escala
Oostnieuwkerksestwg.
111
8800 Roeselare
België
www.escala.be
Inlichtingen:
[email protected]
Tel. 051 26 87 65
Fax: 051 26 87 54
INTEGRALE JEUGDHULP FOR DUMMIES – 22 april 2015
Vanaf maart vindt men alle info terug op deze site
www.vormingjeugdhulp.be
DAG VAN DE ZORG – organisatie bisdom Antwerpen – 11 maart 2015
Tekst van DPB Antwerpen:
Op 11 maart a.s. organiseren we voor het eerst de 'Dag van de zorg' in het bisdom Antwerpen.
Tijdens deze dag van de zorg willen we inspiratie geven, om op een actuele, verfrissende manier
invulling te geven aan de verschillende leerplannen in de afdelingen BSO van het studiegebied
Personenzorg. We willen dit doen door het aanbieden van verschillende workshops: o.a. Geweldloze
communicatie, Multicultureel een uitdaging, Omgaan met moeilijk gedrag in de thuiszorg,
Rugsparende technieken, Mantelzorg: hoe houden we het vol... We denken dat leraren uit 1ste, 2de
en 3de graad verzorging hier inspiratie kunnen opdoen.
Alle praktische info (locatie, beschrijving van de workshops) én inschrijven kan via onderstaande link
http://www.dsko.be/nl/training/congress_subscription/61689
HERINNERING FORUMDAG HUMANE WETENSCHAPPEN
Donderdag 5 maart 2015, voor- en namiddag
Thema: mensenrechten en kinderrechten
Formule: drie gastsprekers, forum/markt met standen van verschillende organisaties, workshops
voor leraren (zie hieronder).
Sprekers: Eva Brems; Rik Coolsaet en Bruno Vanobbergen
Workshops, gecoördineerd door pedagogisch begeleiders Humane Wetenschappen.
Informatie en inschrijven kan nog steeds via volgende link:
http://www.lerarenopleiding.ugent.be/index.php?position=3x1x0#.VLgSHkeG-So
DOCUMENTEN in de kijker
 Pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters. Meten en monitoren
van de kwaliteit MeMoQ van de kinderopvang; inspanningsverplichting voor
kinderdagverblijven.
Info en te downloaden via volgende link:
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector/werkinstrumenten/pedagogischeraamwerk/
 Expressie met jonge kinderen. Inspiratie via volgende link:
http://www.vbjk.be/ontvlambarevingers/artikels
 Communicatie in de ouderenzorg. Interessant om zich in te schrijven op de nieuwsbrief.
Via volgende link: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-ouderen.html
Cathérine Vandommele , Karine Willocx, Astrid Meganck
Vakbegeleiders studiegebied personenzorg
catherine.vandommele astrid.meganck  karine.willocx
www.kobrugge.be
Download