Chemie - Faculteit Wetenschappen

advertisement
FACULTEIT
WETENSCHAPPEN
Geel Huis
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100
3001 HEVERLEE, BELGIE
tel. + 32 16 32 14 01
[email protected]
wet.kuleuven.be
Bachelor in de CHEMIE
De Faculteit Wetenschappen
De Faculteit Wetenschappen coördineert acht bacheloropleidingen
(wiskunde, informatica, fysica, chemie, biochemie en biotechnologie,
biologie, geologie en geografie). Een diploma in de wetenschappen
biedt tal van mogelijkheden in het onderwijs, onderzoek en de
bedrijfswereld. Deze opleidingen worden georganiseerd op de campus
aan de Celestijnenlaan in Heverlee, in het centrum van Leuven en
(uitgezonderd geologie en geografie) in Kortrijk. 570 onderzoekers
doen intensief aan onderzoek in de Departementen Wiskunde,
Natuurkunde en Sterrenkunde, Chemie, Biologie en Aard- en
Omgevingswetenschappen.
Waar komen wetenschappers terecht?
Wetenschappers zijn nieuwsgierige mensen, die de fenomenen in hun
omgeving graag willen begrijpen en beheersen. Ze hebben een brede
opleiding genoten en zijn sterk in exact, logisch en analytisch denken.
Daardoor zijn ze goed voorbereid voor de professionele uitdagingen die
ze op hun parcours tegenkomen.
De brochure “Wetenschappers op de werkvloer”
geeft een uitgebreide bloemlezing over jonge en
oudere wetenschappers, mannen en vrouwen,
actief bij de overheid, in het onderwijs of in de
privésector, die allemaal kort vertellen waar ze
professioneel mee bezig zijn. Neem een kijkje op
wet.kuleuven.be/publicaties/alumniprofielen.pdf
Meer info
Meer weten over het onderzoek in het Departement Chemie?
Neem een kijkje op:
chem.kuleuven.be
Faculteit Wetenschappen
Rubik’s Cube ® used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com
BACHELOR IN DE CHEMIE
■
Klaar voor een wetenschapsopleiding?
Als je wil weten of je over voldoende wiskunde- en wetenschapsvaardigheden beschikt om te starten aan de opleiding chemie, neem dan eind juni deel aan de ijkingstoets.
set.kuleuven.be/ijkingstoets
Deelname is vrijblijvend maar aanbevolen. Een goed resultaat zal je bevestigen in je studiekeuze. Valt het resultaat wat tegen, dan kan dat een stimulans zijn om tekorten weg te werken door bv. deelname aan een zomercursus.
set.kuleuven.be/zomercursus
■
Studiebegeleiding@science
Per vak extra studiebegeleiding om je te helpen bij het verwerken van de leerstof.
wet.kuleuven.be/onderwijs/studiebegeleiding
■ Het studentenleven
- Op kot in Leuven? Zoek een kamer in de online databank
Kotwijs.
- Met de studentenpas kan je, binnen de stadszone, gratis op
de bus.
- Gezonde en gevarieerde maaltijden aan licht verteerbare
prijzen vind je in de studentenrestaurants Alma.
- Het Universitair Sportcentrum biedt tal van sport-
mogelijkheden aan op alle niveaus.
www.kuleuven.be/toekomstigestudenten
■
PC-dienstverlening en software
Een snelle en goedkope aansluiting op KotNet of een PC huren tegen de prijs van een pintje per dag?
admin.kuleuven.be/icts/services
1e studiefase: 60 studiepunten
■
Openlesweek tijdens krokus- en herfstvakantie
Volg samen met de studenten een echte les in een auditorium, in Leuven of Kortrijk. www.kuleuven.be/openles/leuven
Ind. en
techn. chemie (3)
V en L (3)
Bio-organische
chemie (6)
Algemene
natuurkunde I
(3/9)
Wiskunde I (6)
Algemene
natuurkunde I (6/9)
Wiskunde II (6)
Celbiologie en
biochemie (6/9)
Celbiologie en
biochemie (3/9)
1e semester
27 sp
Wijsbegeerte
(3)
2e semester
33 sp
Minor (±3)
3e semester
± 30 sp
* Ind. en tech. chemie: Industriële en technische chemie
V en L: Veiligheid en Laboratoriumpraktijk
2e studiefase: ± 60 studiepunten
Analytische
basistechnieken (6)
Organische chemie (6)
Metalen en
katalyse (6)
Chemische thermodynamica
(6)
Moleculaire
architectuur (6)
Pra S&K* (3/6)
Pra S&K* (3/6)
Algemene natuurkunde II (6)
Wetenschapscommunicatie (3)
4e semester
± 30 sp
Minor (±12)
* Pra S&K: Practicum: synthese & karakterisatie
3e studiefase: ± 60 studiepunten
Polymer Materials (6)
Computationele chemie (6)
Spectroscopische
meettechnieken (6)
Practicum: * (4/9)
Practicum: * (5/9)
BP: *
(1/6)
Statistiek &
data-analyse (3)
Moleculaire
herkenning (6)
Minor (±9)
RZL* (3)
Minor (±6)
* Practicum: Gevorderde synthese en karakterisatie van moleculen en materialen
BP: Bachelorproef
RZL: Religie, zingeving en levensbeschouwing
Mogelijke minors | verbreding - biochemie en biotechnologie - chemische technologie - onderwijs Business & Innovation
Chemie
Ondersteuning
Algemene verbreding
Meer info: www.kuleuven.be
www.kuleuven-kulak.be
Geologie (6)
Grondslagen van de chemie (9)
Bachelorproef (5/6)
■ Infodagen
www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/infomomenten.php
Academiejaar 2017 - 2018
Minor
sp = studiepunten
5e semester
± 29 sp
6e semester
± 31 sp
Download