Programma voor zij-instromers in het tweede semester (januari

advertisement
Programma voor zij-instromers in het tweede semester (januari/februari 2015)
Wanneer:
Start lessen: 9 februari 2015
Voor wie?


Voor studenten die instappen en geen EVK's kunnen aanvragen.
Studenten die bij een andere opleiding credits behaalden in het eerste semester en EVKs
kunnen aanvragen. Voor de EVK-aanvraag neem je ook contact op met het opleidingshoofd
CBV: [email protected]
Waarom?
Dit programma geeft je de mogelijkheid om de opleiding sneller af te werken in 5 of 6
semesters, afhankelijk van de inspanning die je zelf wil doen. Hiervoor is het aangewezen om
ook een aantal vakken uit het eerste semester via zelfstudie af te leggen tijdens het huidige
academiejaar. Op deze manier kan je het volgend academiejaar al vakken uit het tweede
programmajaar opnemen.
Wat?
Zeker op te nemen uit semester 2: 23 STP
Fysica
6
Golven, elektriciteit, thermodynamica
Werkcollege golven elektriciteit, thermodynamica
Microbiologie 1
7
Algemene microbiologie
Inleiding tot de medische microbiologie
Labo microbiologie 1
Labo chemische basisvaardigheden *
3
Wetenschappelijke onderzoekstechnieken
7
Informatie- en communicatievaardigheden
Projectwerk Biomedische topics

totaal
Aansluiten bij 1VD-groep
23
Examen van deze vakken uit het tweede semester leg je af in de tweede examenperiode (juni) en/of
de derde examenperiode (augustus -september)
Je kan ook een aantal theorievakken uit het eerste semester opnemen in zelfstudie
Vakken uit semester 1 : mogelijk op te nemen (zelfstudie!): keuze uit 21 STP
Afhankelijk van de inspanning die je wil leveren en je eigen interesse/kennis, kan je hier een
keuze maken uit 21 STP
Wiskunde
5
Wiskunde
Algemene chemie
zeker mogelijk(vooral herhaling van het
secundair onderwijs uit richtingen met
wetenschappen: WeWi, TeWe…)
enkel oef voor het examen!
4
Algemene chemie
Biologie
4
Anatomie en fysiologie
Celbiologie
Engels
4
Engels
Inleiding in analytische chemie
4
Inleiding in analytische chemie
Totaal
21
.
Vakken uit semester 1 Onder voorbehoud (afhankelijk van de voorkennis) op te nemen
(zelfstudie) : keuze uit 6 STP
Chemische evenwichten
3
Chemische evenwichten
Bio-organische chemie
Volgt op "inleiding in analytische chemie" en
"algemene chemie" uit semester 1
beter de vakken uit semester 1 via zelfstudie,
afwerken
4
Bio-organische chemie
Examen van vakken uit het eerste semester kan je enkel nog in de derde examenperiode ( aug-sept )
afleggen.
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij de opleidingscoördinator BLt:
[email protected]
Download