WWW.STUDIOGLOBO.BE/CONGO

advertisement
Wist je trouwens dat er heel wat interessante
themadagen zijn doorheen het schooljaar waar dit
Congo-lespakket een mooie aanvulling bij kan zijn?
Week van het Bos (oktober)
Eén van de onderzoeksvragen zoomt in op de oorzaken en gevolgen van ontbossing. Het behoud van tropische regenwouden staat overal ter wereld onder druk. In het spel ‘Zámba zámba’ kruipen de leerlingen in de huid van een
gemeenschap in het Congolese regenwoud. Ze worden geconfronteerd met allerlei belangenconflicten en negatieve gevolgen van ontbossing. De leerlingen krijgen de kans om de handen in elkaar te slaan en samen strijd te voeren tegen
ontbossing of hulp te vragen aan experten. Hierdoor leren ze duurzame oplossingen kennen die helpen om het bos te
behouden of te herstellen en tegelijk rekening te houden met de eigen basisbehoeften.
Dag van de Duurzaamheid (10 oktober)
Doorheen dit lespakket is werken aan maatschappelijke verandering voor een solidaire en duurzame wereld een rode
draad. Door de actiecomponent die aansluit bij elke onderzoeksvraag geven we leerlingen mee dat ieder van ons een
steentje kan bijdragen om tot een solidaire en duurzame wereld te komen. Bij één van de onderzoeksvragen zoomen
de leerlingen in op duurzame voeding en hoe je die kan herkennen.
Dag van de Mensenrechten (10 december)
In het hoofdstuk ‘aardige aarde’ gaat het niet alleen over het belang van landbouw in de DRC. Er wordt ook meer verteld over basisvoeding. Door de klimaatverandering zien we hoe landbouw en dus ook basisvoeding steeds meer onder
druk komt te staan. Een basisrecht (recht op gezond eten en drinken) komt hierdoor in gevaar. Ook de koppeling
tussen het hoofdstuk ‘wij willen water’ en het recht op drinkbaar water is snel gemaakt. Een ander belangrijk recht
dat onder de aandacht komt in hoofdstuk ‘we ademen dezelfde lucht‘ is het recht op samenkomen met vrienden. In
de DRC worden wind en lucht als bijzonder waardevol beschouwd. In de buitenlucht komen mensen samen om elkaar
te ontmoeten en te spreken. De onzichtbare lucht verbindt de mensen met elkaar. Uiteraard kan je (summier) ook met
heel wat andere mensenrechten linken maken (onderwijs, geloof, culturele uitingen, eerlijk werk / geen uitbuiting,).
Wereldwaterdag (22 maart)
Eén van de onderzoeksvragen gaat over watergebruik wereldwijd, met name ‘Zal er in de toekomst voldoende water
zijn voor iedereen in de wereld?’ De vaststelling dat de D.R. Congo een enorme rijkdom heeft aan oppervlaktewater
in rivieren, meren en draslanden én dat België daarentegen een eerder schaarse watervoorraad heeft, zet aan tot
nadenken en verder onderzoek. De leerlingen analyseren infografieken om meer te weten, lezen in stripverhalen
het watergebruik van Helena, Marie, Nico en Elie. Ze staan ook stil bij hun eigen watergebruik en hoe ze dat kunnen
verminderen. Begrippen als watervoetafdruk, verborgen water, watergebruik, zoet en zout water worden tijdens deze
activiteit verduidelijkt.
Dag van de Aarde (22 april)
Eén onderdeel van het project vertrekt vanuit de uitspraak dat ‘de aarde de baas is, want zij zorgt voor alles’. Dat is
aanleiding voor verder onderzoek rond drie centrale vragen. Via leerpaden met tekst, filmpjes en opdrachten komen
de leerlingen meer te weten over (basis)voeding in de Congolese keuken, ontdekken ze de invloed van klimaat op wat
je kan telen en landbouwtechnieken die boeren aanwenden. Ze verkennen ook de handelsketen van vier producten
die je op de markt in Congo kan aantreffen. Zo’n zeventig procent van de Congolese bevolking doet aan familiale landbouw. Dan begrijp je des te meer dat zorg voor de aarde en er duurzaam mee omspringen belangrijk is voor iedereen.
Internationale dag van het Afrikaanse kind (16 juni)
Doorheen dit lespakket leren de leerlingen meer over het dagelijks leven van twee leeftijdsgenoten in de D.R. Congo
en krijgen ze iets mee van culturele gebruiken. Ze verkennen zowel een stedelijke context (Kinshasa) als een dorpscontext (Sia) aan de hand van een aantal herkenbare elementen. We staan onder andere stil bij:
• de diversiteit van het land
• de woonomgeving in stad of dorp (parcelle en lupangu)
• onderwijs
• landbouw en markt (aan- en verkoop)
• watertoevoer en watergebruik.
WWW.STUDIOGLOBO.BE/CONGO-LESPAKKET
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards