Verklarende woordenlijst

advertisement
Verklarende woordenlijst over aanbesteden voor zorgaanbieders
AGB-code
Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg, met de AGB-code als unieke sleutel. In
dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het
contracteren en het 'gidsen' van de zorg mogelijk te maken. Het aanvragen van een AGB-code is
gratis.
www.agbcode.nl
eHerkenning
Om in te kunnen schrijven op een aanbesteding via Tenderned is eHerkenning
(betrouwbaarheidsniveau 2) noodzakelijk. Dit kost ca. € 25,-. Er zijn zes leveranciers. U kunt het min
of meer zien als een DigiD voor bedrijven. eHerkenning wordt naar verwachting in de toekomst
noodzakelijk voor steeds meer communicatie tussen bedrijven en overheid.
www.eherkenning.nl
iWmo
Dit is een standaard voor berichten, waarmee zorgaanbieders en gemeenten op een eenduidige
wijze informatie uitwisselen over het toewijzen en declareren van zorg/begeleiding. Om deze
berichten uit te kunnen wisselen is aansluiting op VECOZO nodig.
Tenderned
Dit is het landelijke platform waar alle overheden hun aanbestedingen op plaatsen. Dus niet alleen
voor zorg. Tenderned heeft alleen betrekking op de contractering, dus niet op individuele
zorgopdrachten. Registratie voor Tenderned (met e-herkenning) is noodzakelijk om te kunnen
inschrijven op een aanbesteding voor het leveren van ambulante ondersteuning in 2016.
Zorgopdrachten blijven via Porthos lopen. Het gebruik van Tenderned is gratis.
www.tenderned.nl
VECOZO
Zorgaanbieders moeten een aansluiting op VECOZO hebben om berichten uit te kunnen wisselen met
gemeenten. Voor het verkrijgen van een aansluiting op VECOZO heeft u o.a. een AGB-code nodig en
moet u bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan.
www.vecozo.nl
Zorgmail
Het berichtenverkeer van de Walcherse gemeenten loopt via het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt
(GGK). Technisch is het (nog) niet mogelijk om e-mailverkeer veilig af te handelen via het GGK naar
VECOZO. Daarom heeft u naast VECOZO ook Zorgmail nodig. Met Zorgmail kunnen zorgverleners en
gemeenten op een veilige manier vertrouwelijke gegevens per e-mail uitwisselen. Iedere
zorgverlener is verplicht hiervan gebruik te maken. De kosten voor Zorgmail liggen tussen € 300,- en
€ 3000,- per jaar. Dit is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf.
www.zorgmail.nl
Wat moet u doen om mee te kunnen doen aan een aanbesteding
1.
2.
3.
4.
5.
eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2 regelen
Aanmelden op Tenderned
AGB code aanvragen
Aansluiten op VECOZO
Zorgmail aanvragen
Download