CNV: Helft scholen heeft problemen met lessen lichamelijke

advertisement
CNV: Helft scholen heeft problemen met lessen lichamelijke opvoeding
Nieuws
De helft van de Nederlandse scholen in het basisonderwijs heeft grote problemen met de nieuwe
ingevoerde regels voor het geven van lichamelijke opvoeding. Pabo studenten die na september 2005 zijn
afgestudeerd, mogen zonder extra bevoegdheid geen gymlessen meer geven aan de groepen 3 tot en met
8.
Uit de ruim 3500 reacties die bij CNV Onderwijs binnenkwamen blijkt dat de nieuwe maatregel zorgt voor
veel ongemak in de school, extra belasting voor oudere docenten en dat leidt tot discriminatie van
pabostudenten op de arbeidsmarkt. De helft van de geënquêteerden meldt dat ‘een oudere en tevens
bevoegde collega de lessen lichamelijke opvoeding in de groepen van de niet-bevoegde collega’s
overneemt.
Marleen Barth, voorzitter van CNV Onderwijs wil dan ook dat de Tweede Kamer vanwege de vele negatieve
effecten op de werkvloer de wet ongedaan maakt. De intrekking van het wetsvoorstel kan op ruime steun
van het onderwijspersoneel rekenen. Uit de enquête blijkt dat ruim 85% van de geënquêteerden het
oneens is met de ingevoerde versmalling van het bewegingsonderwijs. Op de scholen van 76% van de
geënquêteerden zijn er collega’s die op dit moment niet bevoegd zijn voor het bewegingsonderwijs. En dat
leidt op 60 % van de scholen van de geënquêteerden tot problemen.
Toen de Tweede Kamer in 2001 het wetsvoorstel aannam, was Marleen Barth, woordvoerder van de PvdAfractie voor dit onderwerp. Barth: ‘We moeten erkennen dat de wet tot veel negatieve effecten op de
werkvloer leidt. De Tweede Kamer is destijds gezwicht voor de lobby van vakdocenten gymnastiek. Maar
het beoogde doel werd nooit bereikt omdat basisscholen gewoon geen geld hebben om een vakdocent aan
te stellen.’
Belasting voor oudere collega’s
Veel scholen lossen de problemen op door docenten mét een bevoegdheid gymnastiek de lessen te laten
verzorgen voor collega’s zónder deze bevoegdheid.
Een schoolleider: ‘In de praktijk is dit een onrustveroorzakende en ongewenste situatie. Vervolgens
moedigen we de nieuwe collega’s aan te starten met het behalen van de benodigde aantekening.’ (…) Niet
iedereen vindt het leuk om extra gymlessen te geven en bovendien ook nog uit de eigen klas te gaan voor
deze extra lessen.’
Een docent meldt dat ‘onder verantwoordelijkheid van de directeur toch gymlessen worden gegeven.
Waarbij ik me afvraag of ik in het geval van een ongeval stiekem toch niet aansprakelijk wordt gesteld.’
Dat de kansen op werk voor pas afgestudeerden kleiner worden door de maatregel blijkt uit een van de
genoemde ‘oplossingen’ : ‘Neem géén leerkrachten aan zonder bevoegdheid voor lichamelijke opvoeding.
We hebben wél iemand aangenomen die met de opleiding bezig was en die mocht dus wel lesgeven zodat
we geen probleem hadden.’
Voor oudere docenten betekent de maatregel een aanzienlijke verzwaring van het werk: ‘persoonlijk ben ik
niet blij met de maatregel, want gemiddeld sta je wel elke week zo’n vier uur in de sporthal.’
Uit de reacties blijkt ook dat ‘een klas in voorkomende gevallen geen gym krijgt.’ Voor de
Onderwijsinspectie is het onderwerp geen prioriteit. 56% van de geënquêteerden constateert dat de
onderwijsinspectie niet intensief op dit thema controleert.
Reageer op dit bericht: [email protected]
Bron: CNV Onderwijs
Download