phra sudhinanavides

advertisement
PHRA SUDHINANAVIDES, boeddhistische monnik
lid van de Raad van de Religieuze Leaders van België
Het is mij een grote eer, samen met u allen, hier te kunnen deelnemen
en mijn oprechte deelname betuigen aan onze geliefde Chiara Lubich,
die een goddelijk leven leidde.
Zij is een van de grote persoonlijkheden van onze tijd, die er
onmiskenbaar in geslaagd is het evangelie van Jezus Christus om te
zetten in het concrete leven van elke dag. De tekenen en het resultaat
hiervan worden niet alleen aanvaard en ervaren door de christelijke
gemeenschappen
maar
evengoed
door
interreligieuze
gemeenschappen. Haar boodschap en wat ze tot stand bracht, worden
over de hele wereld erkend en verwelkomd, van west tot oost en van
nood tot zuid, als de echte liefde en de oprechte zorg voor allen.
Laten we onze geliefde Chiara Lubich als een voorbeeld nemen, die er in
geslaagd is haar leven en het leven van anderen te verlichten met
oprechte barmhartigheid en mededogen.
Laat niemand in onze familie, onze gemeenschap of in de hele wereld
alleen blijven met zijn verdriet of droefheid.
En laten we met liefde zorg dragen voor onszelf en anderen, zoals elke
wijze moeder zorg draagt voor haar enig kind of zoals ieder mens zijn
ene oog beschermt.
Download