Inleidende beschouwingen over getallensymboliek

advertisement
1. Inleidende beschouwingen over getallen en getallensymboliek
1.1. Palindromen ……………………………………………………………………..
1.2. Priemgetallen ……………………………………………………………………
1.3. Driehoekgetallen .………………………………………………………………...
1.4. Rechthoekgetallen ……………………………………………………………….
1.5. Vierkantgetallen (2e machten); het curiosum 332 = 1089 ……………………….
1.6. Kubiekgetallen (3e machten) en de curiosa 93 = 729 en 123 = 1728 ………………
1.7. Fibonaccigetallen en de Goddelijke Snede; het pentagram ……………………..
1.8. Gematrische som …………………………………………………………………
1.9. Numerologische duiding en numerologisch repertoire ………………………….
1.10. Numerologie bij Pythagoras ……………………………………………………….
1.11. Numerologie in de bijbel ………………………………………………………..
1.12. Het „voltooiing-getal“ 7 en haar driehoekgetal 28 („Matteüs“) …………………
1.13. Het getal 8 - een “nieuw begin”, “reiniging” ……………………………………..
1.14. Het getal 77 - de geslachtslijst van Jezus volgens Lukas ………………………….
1.15. Numerologie en gematrie bij Bach ………………………………………………..
1.16. De drie „Bach-getallen“ 14, 41 en 158 ……………………………………………
1.17. De bijbelse en de kerkelijke betekenis van het getal 14 ………………………….
1.18. De twee „Jezus-getallen“ 5 en 70 …………………………………………………
1.19. De relaties tussen de Bach-getallen en de Jezus-getallen …………………………
1
2
2
3
4
5
5
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
2. Kabbalistische analyse van Recitativo No. 77
2.1. Het afscheid aan het graf van Jezus [Emil Platen] ……………………………….
2.2. De orkestpartituur en het „volkeren-getal“ 17 …………………………………….
2.3. Het „mensheid-getal“ 153 en haar relatie met het „volkeren-getal“ 17 …………
2.4. Zeventien letters in de tekst „Mein Jesu, gute Nacht“ ……………………………
2.5. Zeventien maten, verdeling in 7 maten muziek + 10 maten rust …………………
2.6. De instrumentatie: 10-stemmige zetting
………………………………………..
2.7. De relatie tussen de vier solostemmen en de vier tienstemmige passages ………..
2.8. De naam JESUS in het totale aantal noten van de solostemmen
……………….
2.9. De tekstwoorden van solisten: de getallen 50, 70 en 210 …………………………
2.10. Het Bachgetal 41 in de laagste stem van Chorus I ……………………………….
2.11. Het Bachgetal 41 in de hoogste stem van Chorus II ………………………………
2.12. De kruisfiguur in de beide traversi in maat 2 ……………………………………..
2.13. Het Bachgetal 41 in de tweede interjectie van Chorus II …………………………
2.14. Het „levensjaren-getal“ 33 in Chorus I en Chorus II …………………………….
2.15. Het „levensjaren-getal“ 33 in de ambitus van de buitenstemmen ………………..
2.16. Het Bachgetal 14, verbonden met de woorden “mein Seelenheil” ……………..
2.17. De 15 octaafsprongen in Recitativo No.77 ………………………………………..
2.18. De palindroomverdeling van de 15 octaafsprongen in 4 + 2 + 3 + 2 + 4 ………….
2.19. De uitzonderingspositie van de 14e octaafsprong
………………………………
2.20. De erfzonde van Adam: een octaafparallel als smet op de 10-stemmigheid ……
2.21. De 14 “vrij klinkende” octaafsprongen - de katharsis van de componist ……….
2.22. De 14 vrije octaafsprongen in de verdeling 3 + 1 + 3 || 2 + 2 || 3 …………….
2.23. De 14 vrije octaafsprongen in de verdeling 7 + 7 …………………………………
2.24. De 15 octaafsprongen en hun verdeling over de beide Chori: 7 + 8 ……………..
2.25. De 15 octaafsprongen in de verdeling 6 + 9 …………………………………….
2.26. De 15 octaafsprongen in hun relatie tot de 10-stemmigheid: 7 + 8 ………………
2.27. De 9e octaafsprong: Jezuscitaat op de Goddelijke Snede …………………………
11
11
12
12
13
13
13
13
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
21
2.28. De gematrische som van de tekst van Chorus II is 186 ………………….………..
2.29. Het „voltooiings-getal“ 7 en haar driehoekgetal 28 („Matteüs“) ………………….
2.30. De strijkersbegleiding van Chorus I heeft 224 noten: “Jesus est Christus” ………
2.31. De instrumentale stemmen van Chorus II hebben 310 noten ……………………...
2.32. Het totaal aantal noten van Chorus II bedraagt 153 + 310 = 463 ………………….
2.33. Het totaal aantal noten van Recitativo No.77 bedraagt 294 + 463 = 757 ………….
2.34. De gematrische som van de tekst van Chorus I is 2299 …………………………..
2.35. De gematrische som van de volledige tekst is 2485 ……………………………….
2.36. Het ontstaansjaar van de Bachs Matthäuspassion is 1728 ………………………..
2.37. Het toonmateriaal van Recitativo No.77 - 12 tonen in de verdeling 5 + 7 ……….
2.38. De onveranderlijke voortekening van 2 mollen in de laatste 5 zettingen …………
2.39. Overzicht van de grote getallen in Recitativo No.77 ……………………………..
2.40. De codering van informatie bij J.S.Bach …………………………………………..
21
22
22
23
23
24
24
26
26
27
27
28
29
3. Muzikaal-retorische analyse (52 vragen en antwoorden)
Vragen 3.1 - 3.22 ……………………………….……………………………………. 31
Vragen 3.23 - 3.36 ……………………………….……………………………………. 35
Vragen 3.37 - 3.52 ……………………………….……………………………………. 38
Belangrijke getallen in Recitativo No.77:
757 = MUZIEK (totaal aantal noten)
[de „Quersumme“ van 757 is 19]
1728 = ontstaansjaar
+
2485 = TEKST (gematrische som van de tekst)
[de „Quersumme“ van 2485 is 19]
Betekenis van de getallen:
2485 = 70.∆-getal
2385  “Jesus” (70), de zoon van “God” (3, ∆)
1728 = 123
1728  “geloofsgemeenschap” (12) tot “God” (3) verheven
757 = 5 tussen 77
757  “Jesus” (5) als “nieuwe Adam” (77)
757 = priemgetal ( begin) en palindroom ( einde, de cirkel sluit zich)
1728 = “alle volkeren” (17) en “Mattëusevangelie” (28)
© Jan Wilbers, augustus 2006
Download